AKTS - Genel Beslenme Bilgisi

Genel Beslenme Bilgisi (NUT409) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Genel Beslenme Bilgisi NUT409 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Karbonhidratların, proteinlerin, lipitlerin, vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi • Karbonhidratların, proteinlerin, lipitlerin, vitamin ve minerallerin kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları • Karbonhidratların, proteinlerin, lipitlerin, vitamin ve minerallerin kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu • Enerji metabolizması • Su ve elektrolitlerin vücut çalışmasındaki önemi • Özel durumlarda beslenme • Besin gruplarında yer alan besinlerin sağlıklı beslenmedeki önemi anlatılarak değerlendirilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji ve makrobesin öğelerinin(Karbonhidrat, protein ve yağ)sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini kavrar.
  • Besinlerdeki enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirir.
  • Su ve elektrolitlerin vucut çalışmasındaki önemini kavrar.
  • Vitamin ve minerallerin insan beslenmesindeki önemini kavrar.
  • Vitamin ve minerallerin içerikleri yönünden besinleri değerlendirir.
  • Besin öğesi kaybını önleyecek besin hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerini öğrenir.
Dersin İçeriği Makro ve mikro besin öğelerinin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflaması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri; özel durumlarda beslenme ve besin gruplarında yer alan besinlerin tanımlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Beslenmenin önemi Konunun kaynaktan okunması
2 Karbonhidratlar- Posa Konunun kaynaktan okunması
3 Lipitler Konunun kaynaktan okunması
4 Proteinler Konunun kaynaktan okunması
5 Enerji metabolizması -su Konunun kaynaktan okunması
6 Enerji metabolizması Konunun kaynaktan okunması
7 Mineraller (Sodyum, Potasyum, Klor,Kalsiyum, Flor) Konunun kaynaktan okunması
8 Mineraller (Magnezyum, Demir,Bakır, Çinko, İyot Vd) Konunun kaynaktan okunması
9 ARA SINAV Konunun kaynaktan okunması
10 Suda eriyen vitaminler(A,D, E,K) Konunun kaynaktan okunması
11 Yağda eriyen vitaminler(Tiamin,Riboflavin, Niasin, B6, B12,Folik asit) Konunun kaynaktan okunması
12 Suda eriyen vtaminler(Patotenik asit,Biotin,Kolin,C vitamini) Konunun kaynaktan okunması
13 Besin grupları Konunun kaynaktan okunması
14 Özel durumlarda beslenme Konunun kaynaktan okunması
15 Genel Tekrar Konunun kaynaktan okunması
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Baysal, A(2009). Beslenme. Hatipoğlu Yayınları:93,12.Baskı, ANKARA
2. Berdarier, CD.(2002). HANDBOOK OF NUTRİTİON and food (enby)CRC Press
3. Sharlin j.,Edelstein S.(2011). Life CycleNutrition, Jonesand Barlett Publishers (USA)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir.
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir.
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir.
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir.
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür.
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır.
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder.
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 100