Patoloji (MED184) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Patoloji MED184 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Hemşirelik bölümü öğrencilerinin genel patoloji hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması ile hastalık halinde organ, doku ve hücrelerde meydana gelen değişikliklerin kavranmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Patolojinin tanımı ve kullandığı teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
  • Zedelenmeye karşı hücrelerin verdiği uyum yanıtları ve hücresel zedelenmenin genel mekanizmaları ile ilgili değerlendirme yapabilir.
  • Kök hücreler ile ilgili kavramlar, hücresel çoğalma mekanizmaları ve doku yenilenmesi ile ilgili bilgi sahibi olur.
  • Enfeksiyöz ve genetik hastalıkların genel özelliklerini tanımlayabilir.
  • Tümörlerin isimlendirilmesi ve karsinogenez hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği Patolojinin tanımı, patolojide kullanılan yöntem ve teknikler, hücresel adaptasyon mekanizmaları, kök hücre, hücresel zedelenme mekanizmaları, nekroz, apoptoz, inflamasyon ve yara iyileşmesi, immunopatoloji, enfeksiyöz hastalıklar, epidemiyoloji, genetik hastalıklar, hemodinamik bozukluklar, neoplazi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Patolojinin tanımı, patolojide kullanılan yöntem ve teknikler Kaynaklardan konunun okunması
2 Hücresel adaptasyon mekanizmaları Kaynaklardan konunun okunması
3 Kök hücre Kaynaklardan konunun okunması
4 Hücresel zedelenme mekanizmaları, nekroz ve apoptoz Kaynaklardan konunun okunması
5 İnflamasyon ve yara iyileşmesi Kaynaklardan konunun okunması
6 İmmunopatoloji I Kaynaklardan konunun okunması
7 İmmunopatoloji II Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 Enfeksiyöz Hastalıkların Patolojisi Kaynaklardan konunun okunması
10 Epidemiyoloji Kaynaklardan konunun okunması
11 Genetik hastalıklar Kaynaklardan konunun okunması
12 Hemodinamik bozukluklar Kaynaklardan konunun okunması
13 Neoplazi I Kaynaklardan konunun okunması
14 Neoplazi II Kaynaklardan konunun okunması
15 Konuların tekrar edilmesi / tartışma Kaynaklardan konunun okunması
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. (2017). Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease . Elsevier Health Sciences.
2. Cross, S.S., Underwood, C.E. (2013). Underwood's pathology : a clinical approach. Edinburgh: Churchill Livingstone

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 24 24
Toplam İş Yükü 100