AKTS - Hemşirelik ve Liderlik

Hemşirelik ve Liderlik (NURS204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hemşirelik ve Liderlik NURS204 2 1 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Füsun Terzoğlu
  • Araş. Gör. Canberk Akdeniz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin liderlik ve liderlik süreci ilgili temel teorileri ve kavramları öğrenmesini, hemşirelikte liderlik rolünü anlamasını ve liderlik becerilerini kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Liderlik kavramını ve liderlikle ilgili teorileri açıklar.
  • Hemşirelikte liderliği etkileyen kuvvetleri bilir.
  • Kişilerin liderlik stillerini değerlendirir.
  • Liderliğe liderlik etme sürecinde hemşirelerin yetkinliklerini bilir.
  • Liderliğe liderlik etme sürecinde hemşirelerin yetkinliklerinin nasıl geliştirilebileceğini açıklar.
  • Öğrenci olarak kendi liderliğini geliştirme çabası gösterir.
  • Hemşire liderlerin sağlık politikalarını nasıl şekillendirebileceğini tanımlar.
Dersin İçeriği Liderlik kavramı, liderlik teorileri ve stilleri, liderliği etkileyen kuvvetler, liderliğe liderlik etme sürecinde hemşirelerin yetkinlikleri, yaşam boyu öğrenme ve profesyonel gelişim, hemşire liderlerden beklentiler, hemşire liderlere koçluk yapmak, öğrenci liderliğinin önemi, politikaya ve mükemmelliğe liderlik

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Program Tanıtımı, Liderlikle İlgili Kavramlar ve Liderlik Teorileri Kaynaklardan konunun okunması
2 Liderliğe Liderlik: Hemşirelikte Liderliği Etkileyen Kuvvetler Kaynaklardan konunun okunması
3 Liderlik Stilleri Kaynaklardan konunun okunması
4 Liderlik Stillerine Yönelik Vaka Çalışmaları Kaynaklardan konunun okunması
5 Liderliğe Liderlik: Hemşire Yetkinlikleri Kaynaklardan konunun okunması
6 Liderliğe Liderlik: Yaşam Boyu Öğrenme ve Profesyonel Gelişim, Konu İle İlgili Vaka Analizi Kaynaklardan konunun okunması
7 Ara Sınav
8 Liderliğe Liderlik: Hemşire Liderlerden Beklentiler, Konu İle İlgili Vaka Analizi Kaynaklardan konunun okunması
9 Liderliğe Liderlik: Hemşire Liderlere Koçluk Etmek, Konu İle İlgili Vaka Analizi Kaynaklardan konunun okunması
10 Hemşireliğin Geleceğine Liderlik: Öğrenci Liderliğinin Önemi, Konu İle İlgili Vaka Analizi Kaynaklardan konunun okunması
11 Değişim Çağına Liderlik: Öğrenci Liderliğinin Önemi, Konu İle İlgili Vaka Analizi Kaynaklardan konunun okunması
12 Politikaya Liderlik, Konu İle İlgili Vaka Analizi Kaynaklardan konunun okunması
13 Mükemmelliğe Liderlik, Konu İle İlgili Vaka Analizi Kaynaklardan konunun okunması
14 Öğrenci Vaka Aktiviteleri Kaynaklardan konunun okunması
15 Konuların Tekrar Edilmesi ve Tartışma Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ellis, P., & Bach, S. (2015). Leadership, management and team working in nursing. Learning Matters.
2. Huber, D. (2010) Leadership and nursing care management. Saunders: Elsevier
3. Whitehead, D.K. (2010) Essentials of nursing leadership and management. Philadelphia: F.A. Davis
4. Kelly, P. (2010) Essentials of nursing leadership & management. Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning
5. Barker, A. M., Sullivan, D.T., Emery, M.J. (2007). Leadership competencies for clinical managers: the renaissance of transformational leadership. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett
6. Roussel, L., Swansburg, R. J., & Swansburg, R. C. (2020). Management and leadership for nurse administrators (8th Ed). Sudbury, Mass: Jones and Bartlett Publishers.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama 14 1 14
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 76