AKTS - Sağlıkta İletişim

Sağlıkta İletişim (NURS203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlıkta İletişim NURS203 3. Dönem 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin iletişimin temel kavramlarını ve insan davranışlarını anlamasını, meslek yaşantısında hasta, hasta yakını ve ekip içi iletişimde doğru iletişim tekniklerinden yararlanabilmesini ve günlük hayatta sağlıklı insan ilişkileri kurabilmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan davranışlarını ve duygusal gereksinimlerini anlar.
  • İletişim ve iletişim tekniklerini tanımlar.
  • Hasta ve hasta yakınının iletişim ihtiyaçlarını değerlendirir,
  • Hasta, hasta yakını ve ekip içi iletişimde, iletişim yöntemlerinden yararlanır.
Dersin İçeriği İletişimin tanımı ve temel kavramları, davranış türleri, dinleme, algılama ve yorumlama, empati, sağlık personelinin hasta ile iletişimi, iletişim engelleri, başarılı iletişim teknikleri, özel durumlarda iletişim, ekip içi iletişim, iletişim çatışmaları, stres ile baş etme, problem çözme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Programın tanıtılması: Sağlıkta iletişimin tanımı ve önemi Kaynaklardan konunun okunması
2 İletişimde temel kavramlar Kaynaklardan konunun okunması
3 Sağlıkta etkili iletişim becerileri Kaynaklardan konunun okunması
4 Engelleri aşmak: İnterdisipliner profesyonel iletişimde model kullanımı Kaynaklardan konunun okunması
5 Ara Sınav Kaynaklardan konunun okunması
6 Hastayla iletişim: Güven ilişkisi kurmak Kaynaklardan konunun okunması
7 Aile üyeleriyle iletişim: Bütüncül bakıma ulaşmak Kaynaklardan konunun okunması
8 Özel gruplarla iletişim: Pediatrik hastalar Kaynaklardan konunun okunması
9 Özel gruplarla iletişim: Geriatrik hastalar
10 Özel gruplarla iletişim: Zorlu hastalar ve aileler Kaynaklardan konunun okunması
11 Rol yapma senaryo örneği Kaynaklardan konunun okunması
12 Rol yapma senaryosu - öğrenci aktivitesi Kaynaklardan konunun okunması
13 Rol yapma senaryosu - öğrenci aktivitesi Kaynaklardan konunun okunması
14 Rol yapma senaryosu - öğrenci aktivitesi Kaynaklardan konunun okunması
15 Hazırlık Haftası
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2015). Interpersonal Relationships-E-Book: Professional Communication Skills for Nurses. Elsevier Health Sciences.
2. Ray, E. B., & Donohew, L. (2013). Communication and health: Systems and applications. Routledge.
3. Dökmen, Ü.,(2016), İletişim Çatışmaları ve Empati, Remzi Kitabevi, İstanbul.
4. Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2015). Interpersonal Relationships-E-Book: Professional Communication Skills for Nurses. Elsevier Health Sciences.
5. Ray, E. B., & Donohew, L. (2013). Communication and health: Systems and applications. Routledge.
Diğer Kaynaklar 6. Alvarado, K, Lee, R, Christoffersen, E, Fram, N, Boblin, S, Poole, N, Lucas, J & Forsyth, S 2006, ‘Transfer of Accountability: Transforming Shift Handover to Enhance Patient Safety’, Healthcare Quarterly, vol. 9, pp. 75-9
7. Ahern, G, 2017, ‘The Art of Active Listening’
8. Ausmed Editorial Team 2016, ‘10 Tips to Enhance Communication at Shift Handover’, 27 October,
9. Australian Commission on Safety and Quality in Health Care 2018, ‘6. Communicating for Safety Communication at Clinical Handover: Clinical Handover Action 6.7’, NSQHS Standards
10. Burke, N 2016, ‘Nursing Paediatric Patients - Effective Procedural Communication’
11. Duff, A, Gaskell, S, Jacobs, K, & Houghton, J 2012, ‘Management of Distressing Procedures in Children and Young People: Time to Adhere to the Guidelines’, Archives of Disease in Childhood, vol. 97, no. 1, pp. 1-4
12. The Gerontological Society of America n.d., Communicating with Older Adults, GSA
13. Grohol, JM 2018, ‘Become a Better Listener: Active Listening’, PsychCentral
14. Hall, ET 1966, ‘Distances in Man’, The Hidden Dimension
15. Hodgkinson, K 2017, Talking with Children About a Parent or Guardian’s Cancer Diagnosis
16. Hodgkinson, K 2015, Communicating with Patients
17. Lampert, L 2016, ‘How to Handle Difficult Patients’
18. Lampert, L 2016, Communicating with Doctors
19. Lampert, L 2015, Communicating with Older Patients
20. Lampert, L 2015, ‘Communicating with Children in Healthcare’
21. Lampert, L 2015, ‘Communicating with Dying Patients’
22. Lampert, L 2015, ‘Communicating with a Patient’s Family and Friends’
23. Lampert, L 2016, ‘How to Be Assertive’

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 24 24
Toplam İş Yükü 100