AKTS - Isıl Sistem Tasarımı

Isıl Sistem Tasarımı (ME408) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Isıl Sistem Tasarımı ME408 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
ME 303, ME 301
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin termodinamik, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi temel bilgilerini kullanmaları, gözden geçirmeleri ve anlamaları. Komple mühendislik sistemleri ve proseslerinde ısıl sistem elemanlarının analiz ve sentezini kavramaları ve deneyim sahibi olmaları. Herhangi bir tasarım dersi mühendislik uygulama programlarının geniş kullanımını sağlayarak yorucu olan elle çalışmayı minimuma indirerek interpolasyon iterasyon ve grafik vb. işlerin verimini maksimum yapmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin ısıl sistem elemanlarının analizi ve senteziyle ilgili deneyim kazanması beklenmektedir.
  • Komple ısıl sistemlerin tasarımı vurgulanmaktadır.
  • Öğrencilerin ayrıca termoekonomik optimizasyon, termoekonomik analiz ve değerlendirme yapmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği Systems design concepts, mathematical modeling, optimization methods, steady-state simulation of large systems, fans, pumps, heat exchangers, expanders, fluid in conduits, dynamic behavior of thermal systems.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Tasarımda Temel Kavramlar Bölüm 2
3 Isıl Sistemlerin Modellenmesi Bölüm 3
4 Isıl Sistemlerin Modellenmesi Bölüm 3
5 Sayısal Modelleme ve Simülasyon Bölüm 4
6 Sayısal Modelleme ve Simülasyon Bölüm 4
7 Isıl Sistemin Kabul Edilebilir Tasarımı Bölüm 5
8 Isıl Sistemin Kabul Edilebilir Tasarımı Bölüm 5
9 Isıl Sistemin Kabul Edilebilir Tasarımı Bölüm 5
10 Ekonomik kavramlar Bölüm 6
11 Ekonomik kavramlar Bölüm 6
12 Optimizasyon için Problemin Formülasyonun Bölüm 7
13 Optimizasyon için Problemin Formülasyonun Bölüm 7
14 Lagrange Çarpanları Bölüm 8
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Design and Optimization of Thermal Systems, 2nd Edition, Y. Jaluria, CRC Press, 2007
Diğer Kaynaklar 2. Any mechanical engineering thermodynamics textbook
3. Any heat transfer textbook

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler 8 2 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 141