ECTS - - Makine Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezsiz)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ME500 Mezuniyet Projesi 0 0 0 40
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
ME601 İleri Mühendislik Matematiği 3 0 3 5
FBE-ME-T-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-ME-T-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-ME-T-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-ME-T-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-ME-T-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-ME-T-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-ME-T-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-ME-T-AE1FA8 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 6 0 30 90

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ME408 Isıl Sistem Tasarımı 3 0 3 6
ME437 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş 3 0 3 5
ENE421 Hidrojen Teknolojileri 3 0 3 5
CE521 Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği 3 0 3 5
EE525 Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gömülü Sistem Tasarımı 3 0 3 5
IE503 Sistem Analizi ve Tasarımı 3 0 3 5
IE509 Üretim Sistemleri 3 0 3 5
MATH552 Kompleks Analiz 3 0 3 5
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji 3 0 3 5
MFGE505  Uygulamalarla Sonlu Elemanlar 3 0 3 5
MFGE541 Talaşlı İmalat Teorisi 3 0 3 5
MFGE542 Metal Şekillendirme Teorisi 3 0 3 5
MFGE543 Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı 3 0 3 5
MFGE576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu 3 0 3 5
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji 3 0 3 5
MFGE508 Sınır Eleman Yöntemi 3 0 3 5
MFGE534 Çarpılma Mühendisliği 3 0 3 5
MFGE547 Metallerin Mekanik Karakterizasyonu I 3 0 3 5
MFGE549  Deneysel Gerilim Analizi 3 0 3 5
MFGE560 Ön-Gerilim Mühendisliği 3 0 3 5
MFGE561 Yüzey ve Arayüzeyler 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 3 0 3 5
MDES630 Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması 3 0 3 5
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi 3 0 3 5
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar 3 0 3 5
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı 3 0 3 5
MDES650 İleri Sistem Benzetimi 3 0 3 5
MDES651 Sınır Eleman Yönetimi Programlaması 3 0 3 5
MDES652 Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi 3 0 3 5
MDES654 Karar Verme Analizi 3 0 3 5
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 3 0 3 5
MDES656 Doğrusal Olmayan Optimizasyon 3 0 3 5
MDES662 İleri Doğal Hesaplama 3 0 3 5
MDES663 Kimyasal Hesaplamalar 3 0 3 5
MDES665 Malzeme Kimyasal Termodinamiği 3 0 3 5
MDES672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular 3 0 3 5
MDES674 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5
MDES677 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
MDES678 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I 3 0 3 5
MDES679 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II 3 0 3 5
MDES683 Plastisite Teorisi 3 0 3 5
MDES684 Kompozit Malzemelerin Mekaniği 3 0 3 5
MDES686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri 3 0 3 5
ME661 Sürekli Ortam Kuramı I 3 0 3 5
ME673 Çarpılma Mühendisliği 3 0 3 5
MFGE544  Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler 3 0 3 5
MECE522 Kontrol Mühendisliği II 3 0 3 5
MATE464 Malzemelerin Yüzey İşlemleri 3 0 3 5
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I 3 0 3 5
MDES642 Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi 3 0 3 5
MECE521 Kontrol Mühendisliği I 3 0 3 5
ME610 Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı 3 0 3 5
ME611 Nükleer Mühendislik I 3 0 3 5
ME612 Nükleer Mühendislik II 3 0 3 5
ME621 İleri Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 5
ENE404 Enerji ve Çevre 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
MFGE484 Plastik Enjeksiyon Kalıplama Teknolojisi 3 1 3 5
CE523 İnşaat Mühendisliğinde Optimizasyon 3 0 3 5
ME633 Faz Değişimli Isı Transferi 3 0 3 5
ME635 Isı Transferinde Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
ME641 İleri Termodinamik 3 0 3 5
ME651 Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik 3 0 3 5
ME652 Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu 3 0 3 5
ME653 İleri Güç Sistemleri Analizi 3 0 3 5
ME654 Enerji Yönetiminde İleri Konular 3 0 3 5
ME665 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği I 3 0 3 5
ME666 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği II 3 0 3 5
ME667 Plastisite Kuramı 3 0 3 5
ME668 Metal Şekillendirme Kuramı 3 0 3 5
ME669 Metal Kesme Kuramı 3 0 3 5
ME671 İleri Tezgâh Tasarımı 3 0 3 5
ME672 Saç Şekillendirme ve Kalıp Tasarımı 3 0 3 5
ME674 Malzeme İşlemede Taşınım Olayları 3 0 3 5
ME675 Polimer İşlemenin Esasları 3 0 3 5
ME677 Kalite Kontrolü ve Metroloji 3 0 3 5
ME678 Küresel Otomobil İmalatı 3 0 3 5
ME679 İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları 3 0 3 5
ME683 Sınır Elemanı Yöntemi 3 0 3 5
ME685 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II 3 0 3 5
ME625 Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 5
ME631 İleri Isı İletimi 3 0 3 5
ENE412 Yakıt Hücreleri Teknolojileri 3 0 3 5
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri 3 0 3 5
MFGE481 Nanoimalat 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
ME421 Polimer Şekillendirme Süreçleri 3 0 3 5
ME411 Metal Şekillendirme 3 1 3 5
ME413 Kalıp ve Avadanlık Tasarımı 2 2 3 5
ME417 Birleştirme Teknolojileri 3 0 3 5
ME478 Fabrika Tasarımı 3 0 3 5
ME427 Kinematik Sentez 3 0 3 5
AE414 Aktif ve Pasif Otomobil Emniyeti 3 1 3 5
AE419 İçten Yanmalı Motor Tasarımı 2 2 3 5
AE420 Emisyon ve Egzos Kontrolü 3 0 3 5
AE421 Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar 3 1 3 5
AE422 Araç Aerodinamiği 3 1 3 5
AE423 Otomotiv Kontrol Sistemleri 3 1 3 5
ME426 Makine Dinamiği 3 0 3 5
ME626 Açık Kaynak Yazılımlar ile Hesaplamalı Sürekli Ortamlar Mekaniği Uygulamaları 3 1 3 5
MATE506 İleri Mikroskopi Teknikleri 3 0 3 5
MATH622 İleri Lineer Cebir 3 0 3 5
MFGE545 Akıllı İmalat Sistemleri 3 0 3 5
MFGE509 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi 3 0 3 5
CEAC554 Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları 3 0 3 5
AE426 Zırhlı Araç Tasarımı ve İmalatı 3 1 3 5
MATE318 Malzeme Karakterizasyonu 2 2 3 5.5
ME430 İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi 2 2 3 5
CEAC558 Polimer Nanokompozitler 3 0 3 5
IE322 Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları 3 0 3 5
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları 2 2 3 5
EE504 Sistem Analizine Giriş 3 0 3 5
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 1 3 5
ME451 Kalite Yönetimi ve Kalite Mühendisliği 3 1 3 5
ME425 Mekanik Titreşimler 3 0 3 5
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama 3 0 3 5
CE565 Proje Risk Yönetimi 3 0 3 5
Toplam 357 21 363 606.5