AKTS - Kinematik Sentez

Kinematik Sentez (ME427) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kinematik Sentez ME427 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MECE 303 Makine Teorisi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan, Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Eres Söylemez
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; • iki, üç ve dört konum sentezi kullanarak düzlemsel dört uzuvlu ve altı uzuvlu mekanizmalarının tasarımı, • dört çubuk mekanizmalarında kol açılarının ilişkilendirilmesi, fonksiyon sentezi: • dört konum için düzlemsel dört uzuvlu mekanizma tasarımı, • mekanizmalarda yer alan hata paylarını ayırdetme, becerilerini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • pratikte mekanizmalarda kullanılan tasarım kriterlerini dikkate alarak iki ve üç konum için düzlemsel dört uzuvlu ve altı uzuvlu mekanizmaları tasarlar
  • • krank uzuvlarının açılarının arasındaki ilişki ile fonksiyon oluşturarak düzlemsel dört uzuvlu mekanizma tasarlar; krank uzuvlarının ilişkisi ve yörünge sentezi problemlerini konum sentezi olarak biçimlendirir
  • • karmaşık kinematik tasarım işlemlerini bilgisayar kullanarak çözer ve en iyi seviyeye getirmenin ve hatayı asgariye indirgemenin kinematik tasarımdaki önemini kavrar
  • • sonsuz çözüm arasından makul olanı seçer ve sonlu tasarım parametreleri kullanarak bir hareketin tam olarak karşılanamayacağını ve elde edilen çözümlerin pratikte tam olarak aynı şekilde gerçekleştirilemeyeceğini bilir
Dersin İçeriği Senteze giriş, grafiksel ve analitik yöntemlerle boyut sentezi, bir düzlemin iki, üç ve dört konumu, krank açılarının ilişkisi, klasik bağlama açısı problemi, bağlama açısının en iyi değerini bulma, Chebyshev teoremi, mekanizma tasarımında güncel konular

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; kinematik tasarım, konum, yörünge ve fonksiyon sentezi MECE 303 konularının gözden geçirilmesi
2 Hareketli bir düzlemin iki konumu; Chasles teoremi, uç, dört uzuvlu mekanizmaların iki konum için tasarımı
3 Hareketli bir düzlemin bir diğer hareketli düzleme göre iki konumu; bağıl uç, krank açılarının ilişkisi, 6 uzuvlu mekanizma tasarımı
4 Hareketli bir düzlemin üç konumu; dyad formülasyonu. Yörünge oluşturma, konum sentezi, fonksiyon sentezi. Dört-çubuk, krank-biyel ve ters krank-biyel mekanizmalarının tasarımı
5 Hareketli bir düzlemin üç konumu; dyad formülasyonu. Yörünge oluşturma, konum sentezi, fonksiyon sentezi. Dört-çubuk, krank-biyel ve ters krank-biyel mekanizmalarının tasarımı
6 Hareketli bir düzlemin üç konumu; dyad formülasyonu. Yörünge oluşturma, konum sentezi, fonksiyon sentezi. Dört-çubuk, krank-biyel ve ters krank-biyel mekanizmalarının tasarımı
7 Hareketli bir düzlemin üç konumu; dyad formülasyonu. Yörünge oluşturma, konum sentezi, fonksiyon sentezi. Dört-çubuk, krank-biyel ve ters krank-biyel mekanizmalarının tasarımı
8 Hareketli bir düzlemin dört konumu; daire noktası ve merkez noktası eğrileri, Ball noktası. Dört çubuk mekanizması tasarımı
9 Hareketli bir düzlemin dört konumu; daire noktası ve merkez noktası eğrileri, Ball noktası. Dört çubuk mekanizması tasarımı
10 Ölü noktalara göre tasarım; dört-çubuk ve krank-biyel mekanizmalarının ölü noktalara göre tasarımı
11 Fonksiyon oluşturma için analitik sentez; Freudenstein denklemi, Chebyshev teoremi, fonksiyon oluşturma, en uygun bağlama açısı
12 Fonksiyon oluşturma için analitik sentez; Freudenstein denklemi, Chebyshev teoremi, fonksiyon oluşturma, en uygun bağlama açısı
13 Kam mekanizmaları; hareket eğrileri, kam profilinin elde edilmesi
14 Kam mekanizmaları; hareket eğrileri, kam profilinin elde edilmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. "Mechanism Design - Analysis and Synthesis" By A.Erdman, G.Sandor, Prentice Hall, 1984
2. "Kinematic Synthesis" By R. Beyer (English Translation) McGraw-Hill, 1953
3. "Mekanizmaların Konstrüksiyonu" By Lichtenheldt (Turkish Translation by Fuat Pasin), ITÜ ,1975
4. "Mechanism Design ", K. Russell, Q.Shen, R.S.Sodhi,; CRC Press, 2013

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 20
Sunum - -
Projeler 1 5
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 10 3 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 121