ECTS - - Makine Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezsiz)

Bu program, öğrencilerin mühendislik, temel bilimler ve matematik ilkelerini uygulamalarını (çok değişkenli analiz ve diferansiyel denklemler dahil) gerektirir; fiziksel sistemler, bileşenler veya süreçleri modellemek, analiz etmek, tasarlamak ve gerçekleştirmek; ve öğrencileri her alanda konu gerektiren, hem termal hem de mekanik sistemlerde profesyonel olarak çalışmaya hazırlar.