ECTS - - Makine Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezsiz)

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alana Özgü Yetkinlik 1 Alana Özgü Yetkinlik
2
3
4
Bilgi 1 Bilgi
2
3
4
Beceriler 1 Beceriler
2
3
4
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2
3
4
5
6
Öğrenme Yetkinliği 1 Öğrenme Yetkinliği
2
3
4
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2
3
4
5
6
7
8