ECTS - - Makine Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezsiz)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ME500 Mezuniyet Projesi - - - - - - - - - - - -
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri - - - - - - - - - - - -
ME601 İleri Mühendislik Matematiği - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ME408 Isıl Sistem Tasarımı - - - - - - - - - - - -
ME437 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş - - - - - - - - - - - -
ENE421 Hidrojen Teknolojileri - - - - - - - - - - - -
CE521 Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği - - - - - - - - - - - -
EE525 Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gömülü Sistem Tasarımı - - - - - - - - - - - -
IE503 Sistem Analizi ve Tasarımı - - - - - - - - - - - -
IE509 Üretim Sistemleri - - - - - - - - - - - -
MATH552 Kompleks Analiz - - - - - - - - - - - -
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji - - - - - - - - - - - -
MFGE505  Uygulamalarla Sonlu Elemanlar - - - - - - - - - - - -
MFGE541 Talaşlı İmalat Teorisi - - - - - - - - - - - -
MFGE542 Metal Şekillendirme Teorisi - - - - - - - - - - - -
MFGE543 Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı - - - - - - - - - - - -
MFGE576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu - - - - - - - - - - - -
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji - - - - - - - - - - - -
MFGE508 Sınır Eleman Yöntemi - - - - - - - - - - - -
MFGE534 Çarpılma Mühendisliği - - - - - - - - - - - -
MFGE547 Metallerin Mekanik Karakterizasyonu I - - - - - - - - - - - -
MFGE549  Deneysel Gerilim Analizi - - - - - - - - - - - -
MFGE560 Ön-Gerilim Mühendisliği - - - - - - - - - - - -
MFGE561 Yüzey ve Arayüzeyler - - - - - - - - - - - -
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme - - - - - - - - - - - -
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi - - - - - - - - - - - -
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları - - - - - - - - - - - -
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü - - - - - - - - - - - -
MDES621 Sayısal Lineer Cebir - - - - - - - - - - - -
MDES630 Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması - - - - - - - - - - - -
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi - - - - - - - - - - - -
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar - - - - - - - - - - - -
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı - - - - - - - - - - - -
MDES650 İleri Sistem Benzetimi - - - - - - - - - - - -
MDES651 Sınır Eleman Yönetimi Programlaması - - - - - - - - - - - -
MDES652 Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi - - - - - - - - - - - -
MDES654 Karar Verme Analizi - - - - - - - - - - - -
MDES655 Doğrusal Optimizasyon - - - - - - - - - - - -
MDES656 Doğrusal Olmayan Optimizasyon - - - - - - - - - - - -
MDES662 İleri Doğal Hesaplama - - - - - - - - - - - -
MDES663 Kimyasal Hesaplamalar - - - - - - - - - - - -
MDES665 Malzeme Kimyasal Termodinamiği - - - - - - - - - - - -
MDES672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular - - - - - - - - - - - -
MDES674 Tedarik Zinciri Yönetimi - - - - - - - - - - - -
MDES677 İleri Yapay Zeka - - - - - - - - - - - -
MDES678 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I - - - - - - - - - - - -
MDES679 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II - - - - - - - - - - - -
MDES683 Plastisite Teorisi - - - - - - - - - - - -
MDES684 Kompozit Malzemelerin Mekaniği - - - - - - - - - - - -
MDES686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri - - - - - - - - - - - -
ME661 Sürekli Ortam Kuramı I - - - - - - - - - - - -
ME673 Çarpılma Mühendisliği - - - - - - - - - - - -
MFGE544  Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler - - - - - - - - - - - -
MECE522 Kontrol Mühendisliği II - - - - - - - - - - - -
MATE464 Malzemelerin Yüzey İşlemleri - - - - - - - - - - - -
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I - - - - - - - - - - - -
MDES642 Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi - - - - - - - - - - - -
MECE521 Kontrol Mühendisliği I - - - - - - - - - - - -
ME610 Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı - - - - - - - - - - - -
ME611 Nükleer Mühendislik I - - - - - - - - - - - -
ME612 Nükleer Mühendislik II - - - - - - - - - - - -
ME621 İleri Akışkanlar Mekaniği - - - - - - - - - - - -
ENE404 Enerji ve Çevre - - - - - - - - - - - -
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme - - - - - - - - - - - -
MFGE484 Plastik Enjeksiyon Kalıplama Teknolojisi - - - - - - - - - - - -
CE523 İnşaat Mühendisliğinde Optimizasyon - - - - - - - - - - - -
ME633 Faz Değişimli Isı Transferi - - - - - - - - - - - -
ME635 Isı Transferinde Sayısal Yöntemler - - - - - - - - - - - -
ME641 İleri Termodinamik - - - - - - - - - - - -
ME651 Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik - - - - - - - - - - - -
ME652 Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu - - - - - - - - - - - -
ME653 İleri Güç Sistemleri Analizi - - - - - - - - - - - -
ME654 Enerji Yönetiminde İleri Konular - - - - - - - - - - - -
ME665 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği I - - - - - - - - - - - -
ME666 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği II - - - - - - - - - - - -
ME667 Plastisite Kuramı - - - - - - - - - - - -
ME668 Metal Şekillendirme Kuramı - - - - - - - - - - - -
ME669 Metal Kesme Kuramı - - - - - - - - - - - -
ME671 İleri Tezgâh Tasarımı - - - - - - - - - - - -
ME672 Saç Şekillendirme ve Kalıp Tasarımı - - - - - - - - - - - -
ME674 Malzeme İşlemede Taşınım Olayları - - - - - - - - - - - -
ME675 Polimer İşlemenin Esasları - - - - - - - - - - - -
ME677 Kalite Kontrolü ve Metroloji - - - - - - - - - - - -
ME678 Küresel Otomobil İmalatı - - - - - - - - - - - -
ME679 İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
ME683 Sınır Elemanı Yöntemi - - - - - - - - - - - -
ME685 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II - - - - - - - - - - - -
ME625 Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği - - - - - - - - - - - -
ME631 İleri Isı İletimi - - - - - - - - - - - -
ENE412 Yakıt Hücreleri Teknolojileri - - - - - - - - - - - -
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri - - - - - - - - - - - -
MFGE481 Nanoimalat - - - - - - - - - - - -
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş - - - - - - - - - - - -
ME421 Polimer Şekillendirme Süreçleri - - - - - - - - - - - -
ME411 Metal Şekillendirme - - - - - - - - - - - -
ME413 Kalıp ve Avadanlık Tasarımı - - - - - - - - - - - -
ME417 Birleştirme Teknolojileri - - - - - - - - - - - -
ME478 Fabrika Tasarımı - - - - - - - - - - - -
ME427 Kinematik Sentez - - - - - - - - - - - -
AE414 Aktif ve Pasif Otomobil Emniyeti - - - - - - - - - - - -
AE419 İçten Yanmalı Motor Tasarımı - - - - - - - - - - - -
AE420 Emisyon ve Egzos Kontrolü - - - - - - - - - - - -
AE421 Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar - - - - - - - - - - - -
AE422 Araç Aerodinamiği - - - - - - - - - - - -
AE423 Otomotiv Kontrol Sistemleri - - - - - - - - - - - -
ME426 Makine Dinamiği - - - - - - - - - - - -
ME626 Açık Kaynak Yazılımlar ile Hesaplamalı Sürekli Ortamlar Mekaniği Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
MATE506 İleri Mikroskopi Teknikleri - - - - - - - - - - - -
MATH622 İleri Lineer Cebir - - - - - - - - - - - -
MFGE545 Akıllı İmalat Sistemleri - - - - - - - - - - - -
MFGE509 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi - - - - - - - - - - - -
CEAC554 Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
AE426 Zırhlı Araç Tasarımı ve İmalatı - - - - - - - - - - - -
MATE318 Malzeme Karakterizasyonu - - - - - - - - - - - -
ME430 İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi - - - - - - - - - - - -
CEAC558 Polimer Nanokompozitler - - - - - - - - - - - -
IE322 Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları - - - - - - - - - - - -
EE504 Sistem Analizine Giriş - - - - - - - - - - - -
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim - - - - - - - - - - - -
ME451 Kalite Yönetimi ve Kalite Mühendisliği - - - - - - - - - - - -
ME425 Mekanik Titreşimler - - - - - - - - - - - -
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama - - - - - - - - - - - -
CE565 Proje Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - -