AKTS - Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar

Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar (AE421) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar AE421 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE234 ve AE312
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ali Amini
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencinin, elektrikli ve hibrit araç konseptlerini kavraması ve bu konseptlerin arkasındaki kuramsal bilgiyi edinmesini hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • elektrikli araç, elektrikli araç çeşitleri ve bileşenleri kavramlarını tanımlayabilir.
  • yol dirençlerin modelini oluşturabilir
  • enerji akışını enerji kaynağından tekere kadar oluşturabilir
  • batarya problemlerini modelleyebilir
  • alternatif enerji kaynakları ve depolanması konularını tanımlayabilir
  • elektrik motorlarının tanımını ve işleyişini ifade edebilecektir
Dersin İçeriği Elektrikli taşıt elemanları; elektrikli taşıtların tarihçesi; elektrikli taşıtların çeşitleri; bataryalar ve batarya modelleme; alternatif enerji kaynakları (fotovoltaikler, volanlar, kapasitörler ve yakıt hücreleri) ve depolanması; DC ve AC elektrik motorları, fırçalı DC motorlar, ve fırçasız elektrik motorlar; güç elektroniği ve motor çalışmaları; elektrikli araçlarda güç aktarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrikli Taşıt Elemanları
2 Elektrikli Taşıtların Tarihçesi
3 Elektrikli Taşıtların Çeşitleri
4 Elektrikli Taşıtların Çeşitleri
5 Bataryalar Ve Batarya Modelleme
6 Alternatif Enerji Kaynakları Ve Depolanması
7 Alternatif Enerji Kaynakları Ve Depolanması
8 1. Ara snav
9 DC Ve AC Elektrik Motorları
10 Fırçasız Elektrik Motorlar
11 Fırçalı DC Motorlar
12 2. Ara snav
13 Güç Elektroniği Ve Elektrikli Araçlarda Güç Aktarımı
14 Dönem Özeti
15 Final Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Electric and Hybrid Vehicles, Design Fundamentals, by Iqbal. Husain, 1st Edition, CRS Press (2005).
2. Electric and Hybrid Vehicles, by T. Denton, 1st Edition, Routledge (2016).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 21 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 130