AKTS - Sınır Eleman Yönetimi Programlaması

Sınır Eleman Yönetimi Programlaması (MDES651) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sınır Eleman Yönetimi Programlaması MDES651 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim üyesinin onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencileri sınır eleman yöntemi programlaması konusundaki kavramlarla tanıştırmaktır. Öğrenciler belirli mühendislik problemleri için sınır eleman formülasyonlarını nasıl geliştireceklerini ve bu elde edilen formülasyon ile verilen belirli işler için program yazmayı öğreneceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler verilen belirli bir mühendislik problem için sınır eleman yöntemi formülasyonun nasıl elde edileceğini öğreneceklerdir. Öğrenciler verilen bir problem için sınır eleman yöntemi ile program tasarlayabilecek ve programlayabileceklerdir. Öğrenciler tekil integrallerin (Cauchy asal integralleri ve Hadamard sınırlı kısım integralleri) sayısal yöntemlerle hesaplanması konusundaki programlama detayları ile tanışacaklardır. Öğrenciler sınır eleman analiz programlarına ön ve son işlemci programlayabileceklerdir. Öğrenciler sınır değer problemlerinin sayısal olarak çözümüne yeni bir bakış açısı edineceklerdir.
Dersin İçeriği Vektörler; mekanik problemleri için sınır değer denklemleri, sınır eleman formülasyonunun genel elde ediliş yöntemi; doğrudan ve doğrudan olmayan formülasyonlar; ayrıklaştırma-elemanlar ve integral alma; birleştirme ve çözüm yöntemleri; ileri teknikler-ikili karşıtlık ve çoklu karşıtlık, parçalama ve sınır eleman-sonlu eleman ortak çözümü; sınır el

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematiksel giriş: Vektörler, sınır değer problemleri ve sayısal çözüm yöntemleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
2 Sınır eleman formülasyonları Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
3 Sınır eleman formülasyonları – doğrudan yöntem Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
4 Sınır eleman formülasyonları – dolaylı yöntem Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
5 Çeşitli uygulamalar: Laplace denklemi, doğrusal Poisson denklemi, doğrusal elastisite teorisi Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
6 Çözüm bölgesinin ayrıklaştırılması - eleman tipleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
7 Çözüm bölgesinin ayrıklaştırılması – elemanlar üzerinde integral alma Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
8 Yaklaşık-tekil, zayıf-tekil ve yüksek dereceden tekil integraller Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
9 Cauchy asal değer integrallerinin ve Hadamard sonlu parça integrallerinin sayısal olarak hesaplanması Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
10 Birleştirme ve çözüm Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
11 Ön ve son işlemciler Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
12 Alternatif formülasyonlar: ikili karşıtlık, çoklu karşıtlık ve alan bölme teknikleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
13 Sonlu eleman – sınır eleman ortak çözümü Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
14 Sınır eleman yönteminde parallel programlama Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. [1] Beer, G., Programming the boundary element method, John Wiley &Sons, (2001).
Diğer Kaynaklar 2. [2] Gao, X. W., Davies, T. G., Boundary element programming in mechanics, Cambridge University Press, (2002).
3. [3] Brebbia C. A., Domingues, J., Boundary elements, McGraw-Hill, (1992)..
4. [4] Wrobel, L.C., The boundary element method v.1 Applications in thermo-fluids and acoustics, John Wiley and Sons Inc., (2002)
5. [5] Aliabadi, M.H., The boundary element method v.2 Applications in solids and structures, John Wiley and Sons Inc., (2002)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 5
Ödevler 5 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 131