AKTS - Plastisite Teorisi

Plastisite Teorisi (MDES683) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Plastisite Teorisi MDES683 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim üyesinin onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrenciler bu ders vasıtası ile metaller başta olmak üzere katı cisimlerdeki plastic deformasyon konusunda uzmanlaşacaklardır. Ders öğrencilere plastic deformasyonun sürekli ortam mekaniği açısından ele alınmasını gösterecektir; mikromekanik kapsam dışıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler sürekli ortam mekaniği açısından plastic deformasyon problemlerini çözebileceklerdir. Öğrencilerin mukavemet konusunda, özellikle de plastic deformasyon konusunda iddialı olacaklardır. Öğrenciler metal şekillendirmedeki temel işlemler hakkında bilgi sahibi olacak ve bu işlemlerdeki malzeme akışını formüle edebileceklerdir.
Dersin İçeriği Vektörler ve tensörler; genel mukavemet kavramları-gerilim ve gerinim; sürekli ortam mekaniğinde deformasyon: yer değiştirme, gerilme ve uyumluluk koşulları; sürekli ortam mekaniği: gerilme ve gerilme hareket denklemleri; elastik bünye denklemleri; inelastik bünye denklemleri; akma kriteri, akma kuralları ve pekleşme; kristal plastisitesi ve kum, k

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Indis notasyonu, vektörler ve tensörler, koordinat transformasyonları, eğri koordinatlar Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
2 Deformasyon, deformasyon değişimi, gerinim, gerinim hızı, gerinim ve gerinim hızı tensörleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
3 Asal gerinim, uyumluluk koşulları Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
4 Gerilim, Mohr çemberi, gerilim tensörü tanımları, gerilim hareket denklemleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
5 Elastik bünye denklemleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
6 Plastik deformasyon – bünye denklemleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
7 Akma kriterleri, akma kuralları ve pekleşme Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
8 Akma kriterleri, akma kuralları ve pekleşme Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
9 Hızdan bağımsız plastisite Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
10 Viskoplastisite Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
11 Tekillik ve uç değer teoremleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
12 Limit analizi ve yer atağı teorileri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
13 Kristal plastisite ve anizotropik pekleşme modelleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
14 Büyük deformasyon plastisitesi Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Davies, D. W. A., Basic Engineering Plasticity, Butterworth & Heinemann, (2006).
Diğer Kaynaklar 2. Prager, W., An Introduction to Plasticity, Addison Wesley, (2002).
3. Lubliner, J., Plasticity Theory, Dover, (2008)
4. Hill, R., The Mathematical Theory of Plasticity, Oxford University Press, (1998)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 5
Ödevler 5 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 131