Nanoimalat (MFGE481) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nanoimalat MFGE481 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. C. Merih Şengönül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, nanoyapıların hızlı bir şekilde üretimine yönelik öğrencileri bilgilendirme, nano cihazların ve malzemelerin üretiminde kullanılan üretim metodları ile tanıştırma ve bunların medikal alanda kullanımları hakkında bigi sahibi yapmayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, yapısal ölçeklerin malzemelerde yapı/özellik ilişkisini belirlemesi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • Öğrenciler ultra minyatür boyuttaki yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya üretim teknikleri ile tanışacaktır.
  • Öğrenciler nano-imalatın kapasite ve sınırlarını idrak edecektir.
  • Öğrenciler, insanlığın ileri araştırma çabalarında nanoteknolojinin önemini kavrayacaktır.
Dersin İçeriği Metalik nanomalzemelerin imalatı, karbon bazlı nanoyapıların imalatı, nanoyapılı sistemlerin daha küçük yapıların bir araya getirilmesi ile oluşturulması, karakterizasyon teknikleri ve diğer imalat yöntemleri, yakınlık etkisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Metallik Nanoparçacık üretiminde sentetik yaklaşımlar Bölüm 1
2 Islak kimyasal işlemler, electrokimysal sentez Bölüm 2
3 Geçiş metal komplekslerinin dekompose oluşu, parçacık ölçek ayrıştırması Bölüm 3
4 Carbon nanomalzemelerin yapısı, Fullerenler, karbon nanofiberler, karbon nanotüpler Bölüm 4
5 Karbon nanotüp üretimi, Ark metodu, lazer aşındırma, CVD Bölüm 5
6 Karbon nanotüp üretimi, Ark metodu, lazer aşındırma, CVD Bölüm 6
7 Karbon kökenli malzemelerin biyomedikal uygulamalarda kullanımı, biyosensörler Bölüm 7
8 Nano-basım ve temas Teknolojileri Bölüm 8
9 X-ışını ve electron ışıma litografisi Bölüm 9
10 X-ışını ve electron ışıma litografisi Bölüm 10
11 Nano talaş kaldırma Bölüm 11
12 Biyo-mimetik ve biyo-moleküler tanıma, template kullanımı, electrik-alan ile oluşum, Langmuir-blodgett teknikleri Bölüm 12
13 Kolajen yapısal hiyerarşisi dokumühendisliğindeki uygulamaları Bölüm 13
14 Inorganik moleküllere bağlananan peptitler Bölüm 14
15 Polymer malzemeler kullanılarak yapılan nanoüretimler Bölüm 15
16 Final Bütün bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nano the Essentials, T. Pradeep, McGraw Hill
Diğer Kaynaklar 2. C. S. S. R. Kumar, J. Hormes, C. Leuschner, Nanofabrication Towards Biomedical Applications: Techniques, Tools, Applications, and Impact, Wiley-VCH (2005)
3. Mark J. Jackson, Micro and Nanomanufacturing, Springer, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 5
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 102