AKTS - Fabrika Tasarımı

Fabrika Tasarımı (ME478) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fabrika Tasarımı ME478 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Bilgin KAFTAOĞLU
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Final sınavı dönemi
  • Öğrenciler, imalat sistemleri kavramları konusunda bilgi edinecekler.
  • Öğrenciler, pazar araştırması ve fabrika yer seçimi konusunda temel bilgileri edinecekler.
  • Öğrenciler, makina ve işgücü seçiminde eğitilecekler.
  • Öğrenciler, malzeme iletim ve bütünleşik olarak fabrika yerleşimi konusunda kavramsal olarak bilgi edinecekler.
Dersin İçeriği Giriş, tasarım ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) temel bilgileri, imalat sistemleri (CAD/CAM, FMS, ve CIM), pazar araştırması ve fabrika yer seçimi, fabrika yerleşimi, süreç analizi, imalat kontrolü ve kalite planlaması, süreç ve makina seçimi, malzeme iletimi, depolama türleri, iş güvenliği-işçi sağlığı, bakım, çevre faktörleri, AR-GE.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
2 Tasarım ve Bilgisayar Destekli Tasarım( CAD) temel bilgileri Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
3 İmalat Sistemleri ( CAD/CAM, FMS, ve CIM) Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
4 Pazar araştırması ve fabrika yer seçimi Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
5 Fabrika yerleşimi Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
6 Süreç analizi Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
7 Üretim kontrolu ve kalite planlaması Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
8 Süreç ve makina seçimi Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
9 Malzeme iletimi Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
10 Depolama türleri Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
11 Bakım Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
12 Bakım Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
13 Çevre faktörleri, Araştırma/Geliştirme Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
14 Çevre faktörleri, Araştırma/Geliştirme Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
15 Final sınavı dönemi Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
16 Final sınavı dönemi Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. D. R. Sule, Manufacturing Facilities - Location, Planning, and Design, 2nd edition, PWS Publishing Company - International Thomson Publishing, 1994.
Diğer Kaynaklar 2. Ders Notları ve yansılar / Lecture notes and slides
3. Ray Wild, Production and Operations Management - Principles and Techniques, Holt, Rinehart and Winston Ltd., 1979 (On Reserve at METU Library with Call No. HD31 W668 1979).
4. Harold T. Amrine, John A. Ritchey, Colin L. Moodie, Manufacturing Organization and Management, 5th edition, Prentice-Hall, Inc., 1987 (On Reserve at METU Library with Call No. HD31 A54 1987).
5. Tompkins, White, Bozer, Frazelle, Tanchoco, Trevino, Facilities Planning, 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc., 1996.
6. Richard L. Francis, Leon F. McGinnis, Jr., John A. White, Facility Layout and Location: An Analytical Approach, 2nd edition, W. J. Fabrycky and J. H. Mize (eds.), Prentice-Hall Inc., 1992.
7. Ray Wild, The Techniques of Production Management, Holt, Rinehart and Winston Ltd., 1978.
8. D. Radford, D. B. Richardson, The Management of Production, 3rd edition, Barnes & Noble Books, 1972.
9. James M. Moore, Plant Layout and Design, The Macmillan Company, 1962.
10. G. Dieter, Engineering Design.
11. Sagligi ve Is Güvenligi Tüzügü, Basbakanlik Basimevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126