AKTS - Üretim Sistemleri

Üretim Sistemleri (IE509) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Üretim Sistemleri IE509 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Göknur Arzu Akyüz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere belli başlı üretim planlama karar mekanizmaları, temel uygulama alanları ve planlama hiyerarşisi yönetsel aktivitelerle bağlantılı olarak öğretilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci envanter planlama ve çizelgeleme için matematiksel modellerle ilgili bir anlayışa sahip olacaktır.
  • Öğrenci üretim planlama problemleri için analitik yöntem ve algoritmalar kullanabilecektir.
  • Öğrenci kombinatoryel problemler için algorimik karmaşa ve yakınsama kavramlarına aşina olacaktır.
  • Öğrenci akademik bir makaleyi dinleyici karşısında özetleyerek anlatma becerisi kazanacaktır.
Dersin İçeriği Organizasyonel sistemlerde üretim yönetimi ve kontrol, farklı yaklaşımlarla malzeme yönetimi, master planlama ve üretim planlama kavramları, tümleşik planlama, parti miktarı belirleme, imalat sistemlerinde çizelgeleme, hizmet sistemlerinde çizelgeleme: tasarım ve uyarlama, malzeme-ihtiyaç-planlama (MRP) ve tam-zamanında-üretim (JIT) uygulama kıyasl

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üretim planlama tipik özellikleri. Üretim planlama için karar verme: kısa, orta ve uzun vadeli planlama örnekleri.
2 Matematksel model ve optimizasyon yöntemlerine bakış.
3 Sabit talep deterministik sürekli takip modelleri. İskontolu modeller. Çok-ürünlü modeller.
4 Rassal sipariş noktası modelleri. Periyodik takip modelleri.
5 Değişken talep için parti belirleme modelleri.
6 Dinamik programlama, Wagner-Whitin prensibi
7 Zangwill uyarlaması.
8 Tümleşik planlama ve doğrusal programlama modelleri. Üretim Planlama için Sevkiyat Modelleri.
9 En az maliyetli şebeke akış modelleri. Doğrusal olmayan maliyet fonksiyonları.
10 Arasınav
11 Çizelgeleme için deterministik-rassal ve statik-dinamik model kıyaslaması. Tek-makine için Tamsayı Programlama modelleri.
12 Paralel makine problemleri, deterministik akış ve iş atölye sistemleri.
13 Montaj hattı dengeleme: formulasyon ve sezgisel algoritmalar
14 Algoritmik karmaşa konuları.
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. L.A. Johnson and D.C. Montgomery, Operations Research in Production Planning, Scheduling, and Inventory Control, John Wiley & Sons 1974.
Diğer Kaynaklar 2. E.A. Silver, D.F. Pyke, R. Peterson, Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3rd edition, Wiley 1998.
3. D. Sipper and R.L. Bulfin Jr., Production: Planning, Control and Integration, McGraw Hill, 1997.
4. M. Pinedo, Scheduling: Theory, Algorithms and Systems, 2nd edition, Prentice-Hall, 2002.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 4 4
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125