AKTS -  Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler

 Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler (MFGE544) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
 Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler MFGE544 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı kalıpların ve iş takımlarının tasarımı konusunda öğrencileri eğitmektedir. Imalat masraflarını en aza indirmeye yönelik kalıp ve iş takımı dizaynı konusunda bilgi verilecektir. Kalıpların imalat hızını arttırmaya yönelik dizayn edilmesi üzerinde durulacaktır. Ürünlerin geometrik toleranslarının ve boyut hassasiyetlerinin sağlamaya yönelik kalıp dizaynına yönelik bilgi verilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin kesme takımları, tutucular ve kesme sıvıları konusunda bilgilendirilmesi
  • Genel olarak iş takımları ve özel olarak modifiye edilmiş veya özel imalat iş takımlarının tanıtılması
  • Tutucular, sabitleyiciler, mastarlar ve ölçü elemanlarının kullanılması
  • Metal şekillendirme kalıpları: sac kesme, derin çekme, dövme, çökertme, son form verme ve ekstrüzyon kalıpları
  • Kaynak için tutucular ve diğer ekipmanlar, perçinler ve diğer sabitleme elemanları
Dersin İçeriği Kalıp tasarımı, takım malzemeleri, kesici uçların tasarımı, iş parçasını tutma prensipleri, mastar dizaynı tutucu dizaynı, presler, metal kesme, dövme ve derin çekme, ölçme ve değerlendirme için kalıp tasarımı, birleştirme işlemleri için kalıp dizaynı, modüler ve otomatize imalat teknikleri, bilgisayar destekli kalıp ve takım tasarımı,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bölüm 1: Giriş
2 Bölüm 2: Kalıp dizaynı
3 Bölüm 3: takım malzemeleri
4 Bölüm 4: kesici uçların tasarımı
5 Bölüm 5: iş parçasını tutma prensipleri
6 Bölüm 6: mastar dizaynı
7 Bölüm 7: tutucu dizaynı
8 Bölüm 8: presler
9 Bölüm 9: metal kesme dövme ve derin çekme
10 Bölüm 10: ölçme ve değerlendirme için kalıp tasarımı
11 Bölüm 11: birleştirme işlemleri için kalıp dizaynı
12 Bölüm 12: modüler ve otomatize imalat teknikleri
13 Bölüm 13: bilgisayar destekli kalıp ve takım tasarımı
14 Bölüm 14: geometrik boyutlandırma ve toleranslar
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. David Spitler, Jeff Lantrip, John Nee, David A Smith, Fundamentals of Tool Design, Society of Manufacturing Engineers, 2003
Diğer Kaynaklar 2. Edward Hoffman, Jig and Fixture Design, Delmar Cengage Learning, 2003
3. Ivana Suchy, Handbook of Die Design, McGraw-Hill Professional, 2005

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 6 36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 179