AKTS - Ön-Gerilim Mühendisliği

Ön-Gerilim Mühendisliği (MFGE560) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ön-Gerilim Mühendisliği MFGE560 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MFGE- 205 Üretim Yöntemleri
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Caner Şimşir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri kalıntı gerilim ve kalıntı gerilimlerin ürün ömrünü arttıracak şekilde kullanılması olan “ön-gerilim mühendisliği” konusunda bilgilendirmektir. Öğrenciler kalıntı gerilimlerin kontrolü, tasarımda hesaba katılması ve bilinçli olarak ürünlerde kullanılmasıyla ürün performansının arttırılması konusuyla tanıştırılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, “Ön Gerilim Mühendisliği” konusunda bilgi edinecekler.
  • Öğrenciler, kalıntı gerilimler, etkileri ve ölçüm yöntemleri ile tanışacaklar
  • Öğrenciler, laboratuvarlarda kalıntı gerilim ölçümü gerçekleştirerek işin pratiği hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin İçeriği Kalıntı gerilimler, ölçüm yöntemleri, kalıntı gerilimlerin etkileri, kalıntı gerilim kontrolü, ön-gerilimleme teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalıntı gerilimlere ve ön-gerilim mühendisliğine giriş
2 Kalıntı gerilimlere ve ön-gerilim mühendisliğine giriş
3 Kalıntı gerilimlere ve ön-gerilim mühendisliğine giriş
4 Kalıntı gerilimlere etki eden malzeme özellikleri
5 Kalıntı gerilimlere etki eden malzeme özellikleri
6 Kalıntı gerilimlerin ölçümü
7 İmalat süreçlerinde oluşan kalıntı gerilimlere örnekler
8 İmalat süreçlerinde oluşan kalıntı gerilimlere örnekler
9 İmalat süreçlerinde oluşan kalıntı gerilimlere örnekler
10 İmalat süreçlerinde oluşan kalıntı gerilimlere örnekler
11 Kalıntı gerilimleri kontrol yöntemleri
12 Kalıntı gerilimleri kontrol yöntemleri
13 Ön-gerilimleme yöntemleri ve durum analizleri
14 Ön-gerilimleme yöntemleri ve durum analizleri
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Totten, G.E., Howes. M., Inoue, T., Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, ASM International , ISNBN 0871707292, Ohio, 2002
Diğer Kaynaklar 2. Gür, C.H., Pan , J., Handbook of Thermal Process Simulation of Steels, CRC Press, Taylor & Francis Inc., ISBN 9780849350191, 2008 [3]
3. Youtsos, A., Residual Stress and Its Effects on Fatigue and Fracture, Springer Verlag, ISBN 978-1-4020-5328-3, 2006

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 5 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 124