AKTS - Araç Aerodinamiği

Araç Aerodinamiği (AE422) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Araç Aerodinamiği AE422 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. RAHIM JAFARI
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders öğrencinin, taşıt hareketi kapsamında akış olgusu, akışkanlar dinamiği temel kuramları ile taşıt aerodinamiği arasındaki ilişki, herhangi bir taşıtın aerodinamik özelliklerinin değerlendirilmesi konularını rüzgar tüneli deneyleri ve sayısal yöntemlerle çalışabilecek/irdeleyebilecek duruma gelmesini hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: 1. araç aerodinamiği kapsamında, akışkan hareketini açıklayan kuramları saptayabilir [12a (i), 13, 14], 2. rüzgar tüneli yardımı ile, herhangi bir taşıtın aerodinamik özelliklerini değerlendirebilir [3, 5], ve 3. sayısal simulasyon yardımı ile, yine, herhangi bir taşıtın aerodinamik özelliklerini değerlendirebilir [1, 2].
Dersin İçeriği Akışkanlar mekaniğinin temelleri; Navier-Stokes denklemleri: aerodinamik sürtünme analizi; sürtünme kuvveti hesabı, sürtünme katsayısı elde etmek için hesaplamalı ve deneysel teknikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1 Temel akışkanlar dinamiği 2 Temel akışkanlar dinamiği 3 Bir aracın hareketine karşı direnç ve kaba cisim aerodinamiği 4 Araba sürtünme katsayısı ve yolcu taşıt aerodinamiği 5 Aerodinamik performans - yakıt tüketimi 6 Aerodinamik gelişim için stratejiler 7 1. Arasınav 8 Otomotiv rüzgar tüneli 9 Rüzgar tünel deneyleri 10 Hesaplamalı akışkanlar dinamiği 11 Ahmet’in geometrisi etrafındaki akışın canlandırılması 12 Ahmet geometrisi etrafındaki akışın simülasyonu 13 Ahmet geometrisi etrafındaki akışın simülasyonu 14 Ahmet geometrisi etrafındaki akışın simülasyonu 15 Bitirme projesi AE 307

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Automotive Aerodynamics, Joseph Kats, Wiley.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 6 105
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar 1 3 3
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama 1 7 7
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 137