AKTS - Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı

Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı (MDES641) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı MDES641 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim üyesinin onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders biyolojik sistemler ve bu sistemlere benzer mühendislik alanındaki bütünleşik tasarım uygulamaları hakkında ileri düzey ve kapsamlı altyapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Ders “doğada tasarım” kavramı üzerine tasarım olgusunu geliştirmeyi, çeşitli durum değerlendirmeleri ile ders doğal sistemler ve mühendislik sistemleri arasındaki köprüyü sağlamayı hedeflemiştir. Öğrenciler biyolojik sistemleri taklit eden robot benzeri makinaların tasarımını yapabilecek yetenekleri kazanmış olacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu ders makinaların, mühendislik sistemlerinin ve robotların biyomimetik ve biyoesinlenmiş mühendislik tasarımı temeli üzerine geliştirilmiş ileri düzey uygulamalar içeren bir derstir.
Dersin İçeriği Tanımlamalar, biyomimetik ve biyoesinlenmiş konularında kavramlar ve terminoloji, yapısal analiz, davranış tabanlı modelleme, kinematik ve dinamik analiz için biyolojik sistemlerin incelenmesi; biyolojik sistemler ve mühendislik sistemlerin arasında aktarma kavramları; mühendislik sistemlerinin modelleme ve ölçekleme uygulama ilkeleri ve kuramları;

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyo-mimetik ve biyo-esinlenmiş tanımları, tarihçe ve eğilimler, biyo-mimetik ve biyoesinlenmiş tasarım örnekleri, Durum değerlendirmesi -
2 Biyoloji alanında sistem modellemesi; kinematik ve dinamik modelleme -
3 Biyoloji alanında sistem modellemesi; Malzeme, Kuvvet ve gerilem analizi -
4 Biyoloji alanında sistem modellemesi; Davranış tabanlı analiz, bilişsel sistemler -
5 Durum değerlendirmesi -
6 Durum değerlendirmesi -
7 Mühendislik alanında sistem modellemesi; Kavramlar ve kavramsal tasarım -
8 Mühendislik alanında sistem modellemesi; Modeller ve ölçekleme kuramı -
9 Durum değerlendirmesi -
10 Biyoloji ve mühendislik alanlarındaki sistemlerin karşılığı; Kavramlar ve kuramlar -
11 Biyoloji ve mühendislik alanlarındaki sistemlerin karşılığı; Kavramlar ve kuramlar -
12 Durum değerlendirmesi -
13 Durum değerlendirmesi -
14 Durum değerlendirmesi -
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Notlar / Lecture notes

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 2 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 2 20 40
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 134