AKTS - İçten Yanmalı Motor Tasarımı

İçten Yanmalı Motor Tasarımı (AE419) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İçten Yanmalı Motor Tasarımı AE419 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
AE 312 (İçten Yanmalı Motorlar)
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ramin Barzegar
  • Ozan Tekin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders öğrencilerin termodinamik hesaplamalarına dayanarak motor tasarımı, motor konfigürasyonu, motor malzemeleri ve bir motorun silindir bloğu, silindir kapağı, krank mili, piston, vb. gibi ana parçalarının tasarımı konularında bilgi sahibi olmalarını hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • motor tasarımı akış diyagramlarının temel kavramlarını tanımlayabilir
  • tasarım parametlerinin kritik indexlerini tanımlayabilir ve kullanabilir
  • belirtilen ve etkin güç, basınç, tork problemlerini çözebilir
  • krank biyel mekanizmasının işleyişini belirleyebilir
  • bir motor karakteristik diyagramı çizebilir
Dersin İçeriği Motor tasarımı temel kavramlarına giriş; kritik indeks; belirtilen ve etkin güç, basınç, tork, krank-biyel mekanizması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İçten Yanmalı Motorlar Konularının Tekrarı İYM Ders Kitabı ve Ders Notları
2 İçten Yanmalı Motorlar Konularının Tekrarı İYM Ders Kitabı ve Ders Notları
3 Motor Tasarım Süreci K. Hoag, 4. Bölüm
4 Hacim Sabitleme K. Hoag, 5. Bölüm
5 Motor Konfigürasyonu ve Balansı; (Hesaplama Yazılımı Eğitimi) K. Hoag, 6. Bölüm
6 Motor Konfigürasyonu ve Balansı; (Hesaplama Yazılımı Eğitimi) K. Hoag, 6. Bölüm
7 Motor Malzemeleri; (Hesaplama Yazılımı Eğitimi) K. Hoag, 7. Bölüm
8 Silindir Bloğu Düzeni; (Hesaplama Yazılımı Eğitimi) K. Hoag, 8. Bölüm
9 Silindir Kapağı Düzeni; (Hesaplama Yazılımı Eğitimi) K. Hoag, 9. Bölüm
10 Ara Sınav; Dönem Projesi Belirlemesi
11 Motor Tasarım Projesi
12 Motor Tasarım Projesi
13 Motor Tasarım Projesi
14 Dönem Proje Sunumu
15 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Vehicular Engine Design, Kevin Hoag, Brian Dondlinger, Springer, 2016
2. Internal Combustion Engine Design, John Manning, Ricardo UK Ltd, 2012
3. Internal Combustion Engine Design, H. Sezgen, METU, 1975

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 9 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler 1 35
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 9 2 18
Laboratuar
Uygulama 5 2 10
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 9 2 18
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 40 40
Raporlar
Ödevler 4 2 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 124