AKTS - Polimer Şekillendirme Süreçleri

Polimer Şekillendirme Süreçleri (ME421) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Polimer Şekillendirme Süreçleri ME421 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. C. Merih ŞENGÖNÜL
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, makromoleküler yapıları ve polimer moleküllerinin farklı mimarilerini, kristalleşme üzerine etkilerini, amorf oluşumu ve faz transformasyonlarını anlayacaktır.
  • Öğrenci, çok sayıda endüstriyel polimerler ve mühendislik polimerleri, kopolimerler ve alaşımları hakkında bilgi sahibi olacak ve moleküller arası ve molekül içi bağları tanıyacak ve bu bağların termoplastik ve termoset davranışa ve geri dönüşüme etkilerini öğrenecek.
  • Öğrenci, polimer sentezi ve polimer zincirlerinin ortalama molekül ağırlıklarının bulunması hakkında fikir sahibi olacak ve bu özelliklerinin termal ve mekanik özelliklere etkisini anlayacak.
  • Öğrenci, viskoelastik davranış ve polimer reolojisi hakkında temel bilgilere sahip olacak.
  • Öğrenci değişik şekillendirme ve kalıplama süreçlerini anlayacak ve ekstürüzyon operasyonunu analitik olarak kavrayacak.
Dersin İçeriği Hidrokarbonlara ve makromoleküler yapılara giriş,homopolimerler,kopolimerleri elastomerler,polimer karışımları ve termosetler, polimer morfolojisi, yarıkristal ve amorf yapılar, polimer katkı maddeleri ve dolgular,mekanik özellikler, DSC ve dilatometri uygulamaları,reolojik özellikler,Newtonian ve Newtonian olmayan akışlar, viskoelastisite, ergiyik akış endeksi ve reometreler, ekstrüzyon,ergime ve karıştırma,ekstrüzyon kalıpları, ekstrüzyon bazlı şekillendirme süreçleri,enjeksiyon kalıplama

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Polimer morfolojisi, yapı ve davranışına giriş Bölüm 1
2 Polimer sentezi ve polimerlerdeki bağ oluşum tipleri Bölüm 2
3 Ortalama Molekül Ağırlıklarının Hesaplanması Bölüm 3
4 Polimer morfolojisi, kristalleşme ve amorf oluşum süreçleri Bölüm 4
5 Polimerlerde faz transformasyonları Bölüm 5
6 Mekanik Özellikler Bölüm 6
7 Kauçuk elastisitesi Bölüm 7
8 Vizkoz Akış ve Newtonyan Davranış Bölüm 8
9 Vizkoelastisite ve Newtonyan olmayan akış Bölüm 9
10 Polimer Reolojisi Bölüm 10
11 Ekstrüzyon Bölüm 11
12 Kalıplama süreçleri: Enjeksiyon ve şişirme kalıplama, vs. Bölüm 12
13 Diğer polimer şekillendirme süreçleri Bölüm 13
14 Kauçuk üretimi ve vulkanizasyon Bölüm 14
15 Final sınavı dönemi Tüm Bölümler
16 Final Sınav Dönemi Tüm Bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fundamental Principles of Polymeric Materials (2nd edition) Stephen Rosen
Diğer Kaynaklar 2. Fundamental Principles of Polymeric Processing by Stanley Middleman, McGraw-Hill, 1977
3. Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems by Mikell P. Groover, John Wiley and Sons Inc, (2007)
4. Principles of Polymer Processing, Zehev Tadmor, Costas G. Gogos, Wiley Interscience, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 5
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 5
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 1 2 2
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 127