AKTS - Kalıp ve Avadanlık Tasarımı

Kalıp ve Avadanlık Tasarımı (ME413) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kalıp ve Avadanlık Tasarımı ME413 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Hakan KALKAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kalıp ve avadanlık malzemeleri ve imalat yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Kalıp ve Avadanlık tasarımında ölçülendirme ve toleranslandırma hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Kalıp ve Avadanlık tasarımında kullanılan bağlantı ve sabitleme aparatları hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Sac metal şekillendirme kalıplarının tasarlanması,
  • Kalıp ve avadanlık tasarımında Sonlu elemanlar analizinin önemi
Dersin İçeriği Giriş, sabitleme elemanları tanımı, sabitleme elemanları tipleri, sabitleme elemanları tasarım ve imalatı, sonlu eleman metodunun stres ve yükleme koşullarının analizi için kullanımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Moodle Sayfasındaki Ders Notları 1
2 Kalıp-Avadanlık Malzemeleri Moodle Sayfasındaki Ders Notları 2
3 Ölçülendirme Moodle Sayfasındaki Ders Notları 3
4 Kesit alma Moodle Sayfasındaki Ders Notları 4
5 Toleranslandırma Moodle Sayfasındaki Ders Notları 5
6 Montaj Çizimleri Moodle Sayfasındaki Ders Notları 6
7 Bağlantı Elemanları Moodle Sayfasındaki Ders Notları 7
8 Kalıp ve avadanlık Çizimleri Moodle Sayfasındaki Ders Notları 8
9 Kalıp Sabitleme Aparatları Moodle Sayfasındaki Ders Notları 9
10 Sac Metal Bükme Kalıpları Moodle Sayfasındaki Ders Notları 10
11 Sac Metal Çekme Kalıpları Moodle Sayfasındaki Ders Notları 11
12 Sac Metal Gerdirme Kalıpları Moodle Sayfasındaki Ders Notları 12
13 Kalıp ve Avadanlıkların SE ile modellenmesi. Moodle Sayfasındaki Ders Notları 13
14 Öğrenci Projeleri Sunumu Moodle Sayfasındaki Ders Notları 14
15 Genel Sınav Moodle Sayfasındaki Ders Notları
16 Genel Sınav Moodle Sayfasındaki Ders Notları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fundamentals of Tool Design Author - John G. Nee, Society of Manufacturing Engineers.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 16 2 32
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 126