AKTS - Enerji ve Çevre

Enerji ve Çevre (ENE404) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji ve Çevre ENE404 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Aysel ATIMTAY
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders Enerji Sistemleri Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu dersin temel amaçları; enerji ve çevresel kavramları ve bağlantıları hakkında temel anlayış ve takdır sağlamak; enerji tüketim şekillerinin analizi; modern topluma güç veren çeşitli enerji kaynaklarının tartışılması; enerji dönüşüm sistemlerinin gözden geçirilmesi; enerji kullanımı ve endüstriyel gelişme ve çevresel sonuçları arasında ilişkileri keşfetmek; gelecekteki enerji alternatiflerini tartışmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji ve küresel çevre arasındaki ilişkiyi inceleme
  • Enerji üretiminin ve kullanımının çevreye zararlı etkilerinin anlaşılması.
  • İklim değişimi ve küresel ısınma alakadar olma
  • Sürdürülebilirliğin gerekliliğinin anlaşılması
Dersin İçeriği Enerji kaynakları, işlemleri, çevresel etkileri, hava kirliliği, sürdürülebilirlik, küresel ısınma, iklim değişimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Dünyanın Enerji Dengesi Bölüm 2
3 İnsanlığın Enerji Kullanımının Tarihi Bölüm 3
4 Enerji kaynakları, İşlemleri ve Çevresel Etkileri Bölüm 4
5 Ekonomi ve Çevre Bölüm 5
6 Nükleer Enerjinin Vaatleri ve Problemleri Bölüm 6
7 Hava Kirliliği Bölüm 7
8 Ara Sınav
9 Dünyanın Gelecekteki Enerji Kullanımı ve Karbon Emisyonları Bölüm 8
10 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişimi Bölüm 9
11 Karbon Sekestrasyonu ve İklim Mühendisliği Bölüm 10
12 Sürdürülebilir Düşük Karbon Geleceği için Metodoloji ve Kabuller Bölüm 11
13 Kyoto Protokolü Bölüm 12
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Energy and the Environment, 2nd Edition by Robert A. Ristinen, Jack P. Kraushaar, 2006, Wiley
2. Energy and Climate Change: Creating a Sustainable Future by David Coley, 2008, Wiley
3. Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation, 1st Edition, Francis Vanek, Cornell University---Ithaca, Louis D. Albright, Cornell University, Ithaca, 2008, Mc-Graw Hill.
4. Environmental Impact Assessment, Larry Canter, 2nd Edition, 1996, Mc-Graw Hill
5. Alternative Energy For Dummies, Rik DeGunther, 2009, Wiley

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 25
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125