Rusça VI (RUS402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rusça VI RUS402 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
RUS401 ve ETI381
Dersin Dili Rusça
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Diğer Dil Öğretim Görevlileri
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin genel amacı RUS401 dersinin devamı niteliğinde, öğrencilerin orta-altı dil seviyesinde iletişim kurabilecekleri temel Rusça becerilerini edinmelerini sağlamak ve okuma ve yazma ağırlıklı becerilerini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler Okuma • Tarihi bir şahsiyet ya da ünlü birisinin biyografisini anlayabilir.(Nerede doğduğu, çocukluğu eğitimi, kişisel özellikleri, aldığı ödüller, topluma ne kazandırdığı.) • Eserler hakkında değişik kaynaklardan kısa bilgileri birleştirir ve özet çıkarabilir.
  • Konuşma • Yer, yön, konum bildiren ifadeleri kullanarak bir yeri-nesneyi-mekanı tarif edebilir. • Sebep sonuç ilişkisi kurarak bir bilgi aktarabilir, • Geçmişteki olaylar ve tarih ile ilgili bilgileri yorumlayabilir.
  • Dinleme • Gezdiği bir yerdeki tarihi eserlerle ilgili yapılan konuşmaların önemli noktalarını anlayabilir .(Örneğin müze, cami, kilise, kale, köprü gibi yer ve eserler.) • Bazı toplumsal olayların şimdiki halleri ve geçmişteki hallerini karşılaştırarak anlayabilir.
  • Yazma • Yaşadığı şeyler hakkında hiç yardım almadan, sözlüğe bakmadan, basit nispeten kısa, doğru ve anlaşılır metinler yazabilir • mektup, elektronik posta ve not yazabilir. • Kısa metin çevirileri yapabilir.
Dersin İçeriği Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon Ders Tanıtım Dokümanı
2 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Степени сравнения прилагательных и наречий. Alıştırmalar, Меtin okuma ve çeviri çalışması Sayfa 95
3 Употребление степеней сравнения прилагательных и наречий. Geniş Cümleler Kurma, Метin Okuma ve Çeviri Çalışması Ünite 4 sayfa 97
4 ПОЛНАЯ И КРАТКАЯ ФОРМА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. Sıfatlar. КАКОЙ.КАКАЯ.КАКОЕ. КАКИЕ. Metin Çalışması Ünite 4 sayfa 104
5 Выражение определительных отношений в простом и сложном предложениях. Sıfatlar. КАКОЙ.КАКАЯ.КАКОЕ. КАКИЕ. Ünite 4 sayfa 108
6 ГЛАОЛ ДВИЖЕНИЯ Без приставок Hareket Fiilleri ‘’Gitmek Fiili.’’ Nereye? Cümle Kalıpları Çalışması Ünite 4 sayfa 125
7 Глагол 1 группы. ИДТИ\.ЕХАТЬ Глаголы 2 группы.ХОДИТЬ\ЕЗДИТЬ Hareket Fiilleri ‘’Gitmek Fiili.’’ Ne? Alıştırmalar Metin Çalışması Ünite 5. sayfa 129
8 ARA SINAV
9 ГЛАОЛ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ 1 групп fiiller идти\ехать. 2 груп ходить\ездить Alıştırmalar Metin Çalışması Ünite 5 sayfa 138
10 ГЛАОЛЫ.ОТОЙТИ\ОТЕХАТЬ ОТНЕСТИ\ОТВЕЗТИ КОГО. ЧТО soruları, Metin Çalışması Ünite 5 sayfa 142
11 ГЛАОЛ ДВИЖЕНИЯ. продолжение Летать\бегать \носитт. Metin Çeviri Çalışması Ünite 5 sayfa 165
12 Переносные значения глаголов движения. Alıştırmalar ve Metin Çalışması Ünite 6 sayfa 173
13 Выражение пространственных отношений в простом предложении. В\НА ЗА. ПОД\НАД Alıştırmalar Ünite 6 sayfa 176
14 Выражение пространственных отношений в сложном предложении. КУДА\ГДЕ\ОТКУДА Metin Çalışması-Çeviri Ünite 6 sayfa 186
15 Genel tekrar
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. V.Antonova, M.Nahabina, A.Tolstıh. (2004) Doroga v Rossiyu 3, Zlatoust Yayınları, Moskova
Diğer Kaynaklar 2. Tsentr’’Zlatoust’’197101, Russia, St. Petersburg Kamennoostrovskij pr., 24b, off.1-H

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100