ECTS - - Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği mezunlarımız, endüstriyel tesislerde, laboratuvarlarda, petrokimya sektörlerinde, ilaç sektöründe, savunma sanayi ve sağlık ile ilgili üretim yerlerinde  tasarım işletme ve destek hizmeti veren birimlerinde görev alabilmektedirler. Bunlara ek olarak mezunlarımızın bir kısmı yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine devam etmektedirler.