ECTS - - Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü, kimya mühendisleri, kimyagerler ve biyologların bir arada çalıştığı ve enerji, nanoteknoloji, biyoteknoloji, gıda, tekstil, boya, plastik, kozmetik ve çevre teknolojileri, ileri teknolojik malzemeler gibi farklı disiplinlerin bir araya toplandığı bir bölümdür. Bu açıdan incelendiğinde dünyada sayılı, Türkiye’de tek örnek olarak öncelikli hedefi disiplinlerarası araştırmalarda mükemmeliyeti yakalayarak, hem bilimsel hem de Ar-Ge çalışmalarıyla rekabet gücünü ve verimliliği arttırmaktır.

Bölümümüz;

  • Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya alanlarındaki problem çözümünde uygulayabilen,
  • Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir kimya mühendisliği sistemini veya sistem bileşenini tasarlayan, geliştiren ve değerlendiren,
  • Kimya mühendisliği ve uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanabilen,
  • Kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya alanındaki ihtiyaçları anlamak için veri toplama, analiz etme ve yorumlama yapabilen,
  • Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyona katılma ve iş yeteneklerini ortaya koyabilen,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi.
  • Kimya Mühendisliği ve uygulamalı kimya alanında mesleki, hukuksal, etik, çevresel ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci olan.
  • Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilen ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilen,.
  • Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilen, sonuçları analiz edip ve yorumlayabilen,
  • Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olan

 

kimya mühendisleri yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.