ECTS - - Kimya Mühendisliği

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
PHYS101 Genel Fizik I 3 2 4 6
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
CHE101 Kimya Mühendisliğine Giriş 2 0 2 2
CHE103 Genel Kimya 3 2 4 5
MATH151 Kalkülüs I 4 2 5 7
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme 1 3 2 4.5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 20 9 24 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CMPE102 Bilgisayar Programlama 2 2 3 4
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
PHYS102 Genel Fizik II 3 2 4 6
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
CHE104 Genel Kimya 3 2 4 4.5
MATH152 Kalkülüs II 4 2 5 7
Toplam 21 8 24 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
MATH275 Lineer Cebir 4 0 4 6
ENE203 Termodinamik I 3 0 3 6
CHE201 Analitik Kimya 3 2 4 6
CHE203 Fiziko Kimya 3 2 4 5
CHE-GE2FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 16 4 21 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
MATH276 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
CHE208 Kimyasal Süreç Hesaplamaları 3 2 4 6
CHE202 Organik Kimya 3 2 4 6
CHE210 Anorganik Kimya 3 0 3 5
CHE-GE2SP1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
CHE-GE2SP1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 16 4 24 34

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AE307 Akışkanlar Mekaniği 3 1 3 6
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar 3 1 3 5
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
CHE303 Kimyasal Tepkime Mühendisliği I 3 0 3 5
CHE399 Yaz Stajı I 0 0 0 6
ENE301 Isı Aktarımı 3 1 3 6
CHE311 Kütle Aktarımının Temelleri 3 0 3 5
Toplam 18 3 18 30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHE302 Ayırma İşlemleri 3 2 4 6
CHE304 Kimyasal Tepkime Mühendisliği II 3 2 4 6
CHE312 Biyokimya 3 0 3 5
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
CHE-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
CHE-AE3SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 12 4 20 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHE401 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I 0 4 2 6
CHE405 Kimya Mühendisliği Tasarımı I 3 2 4 7
CHE407 Süreç Modellemesi, Dinamiği ve Kontrolü 3 1 3 6
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
CHE499 Yaz Stajı II 0 0 0 6
CHE-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
CHE-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 8 7 17 30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
CHE402 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II 0 4 2 6
CHE406 Kimya Mühendisliği Tasarımı II 1 4 3 7
CHE-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
CHE-AE4SP3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
CHE-AE4SP1-ÇokdisiplinliDersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
CHE-AE4SP1-Çokdisiplinli Dersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 3 8 19 35

Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
FRE401 Fransızca V 3 0 3 4
ECON442 Yenilik İktisadı 3 0 3 6
PR492 Gazetecilik II 0 0 3 5
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları 3 0 3 4
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje 3 0 3 4
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş 3 0 3 4
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi 3 0 3 4
ART222 Caz Tarihi 3 0 3 4
ART223 Caz Performansı 3 0 3 4
ART251 Sulu Boya Resim 3 0 3 4
ART224 Arjantin Tango Tarihi 3 0 3 4
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı 3 0 3 4
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme 3 0 3 4
ART292 İşaret Dili 3 0 3 4
GER201 Almanca I 3 0 3 4
RUS201 Rusça I 3 0 3 4
SPAN201 İspanyolca I 3 0 3 4
FRE201 Fransızca I 3 0 3 4
JAP201 Japonca I 3 0 3 4
CHIN201 Çince I 3 0 3 4
CHIN202 Çince II 3 0 3 4
GER202 Almanca II 3 0 3 4
RUS202 Rusça II 3 0 3 4
SPAN202 İspanyolca II 3 0 3 4
FRE202 Fransızca II 3 0 3 4
JAP202 Japonca II 3 0 3 4
GER301 Almanca III 3 0 3 4
RUS301 Rusça III 3 0 3 4
SPAN301 İspanyolca III 3 0 3 4
FRE301 Fransızca III 3 0 3 4
JAP301 Japonca III 3 0 3 4
CHIN301 Çince III 3 0 3 4
GER302 Almanca IV 3 0 3 4
RUS302 Rusça IV 3 0 3 4
SPAN302 İspanyolca IV 3 0 3 4
FRE302 Fransızca IV 3 0 3 4
JAP302 Japonca IV 3 0 3 4
GER401 Almanca V 3 0 3 4
GER402 Almanca VI 3 0 3 4
FRE402 Fransızca VI 3 0 3 4
MAN409 Girişimcilik 4 0 3 5
ART202 Karikatür 3 0 3 4
ART271 Yaratıcı Drama 3 0 3 4
ART225 Klasik Gitara Giriş 3 0 3 4
ART235 Çok Sesli Koro 3 0 3 4
ART294 Sahne Makyajı 3 0 3 4
ART293 Mimari Fotoğrafçılık 3 0 3 4
MAN415 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN428 Marka Yönetimi 3 0 3 5
AVM490 Havacılık Tarihi 3 0 3 4
PR491 Gazetecilik I 0 3 3 5
HUM312 Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar 3 0 3 4
HUM316 Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü 3 0 3 4
HUM320 Estetik 3 0 3 4
HUM321 Felsefe Tarihine Giriş 3 0 3 4
HUM331 Go 3 0 3 4
HUM360 Bilim Tarihi 3 0 3 4
LAW250 Bilişim ve Teknoloji Hukuku 3 0 3 4
CHIN302 Çince IV 3 0 3 4
ART261 Senaryo Yazarlığı 3 0 3 4
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar 3 0 3 4
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı 3 0 3 4
ART266 Takı Tasarımı 3 0 3 4
ART267 Tiyatro 3 0 3 4
IR423 Enerji Politikaları 3 0 3 5
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon 3 3 4.5 4
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi 3 0 3 4
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 3 0 3 4
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık 3 0 3 4
ART285 Yenilikçi Görsel Anlatı 3 0 3 4
ART286 Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri 3 0 3 4
RUS401 Rusça V 3 0 3 4
SPAN401 İspanyolca V 3 0 3 4
RUS402 Rusça VI 3 0 3 4
SPAN402 İspanyolca VI 3 0 3 4
ART287 Eşli Danslar 3 0 3 4
ART288 Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı 3 0 3 4
KOR201 Korece I 3 0 3 4
KOR202 Korece II 3 0 3 4
ART295 Türk Sanat Müziği 3 0 3 4
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri 3 0 3 4
ART289 Mozaik Sanatı 3 0 3 4
ART297 Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum 3 0 3 4
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. 3 0 3 5
ECON325 Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi 3 0 3 5
ART298 Sahne Makyajı 3 0 3 4
KOR301 Korece III 3 0 3 4
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro 3 0 3 4
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş 3 0 3 4
ECON318 Dijital Ekonomi 3 0 3 6
ART226 Dünya Müzik Kültürleri 3 0 3 4
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı 3 0 3 4
ART227 Opera Tarihi 3 0 3 5
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler 3 0 3 5
ART269 Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası 3 0 3 4
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
ART228 İş Hayatında Müzik 3 0 3 5
PR419 Medya Okuryazarlığı 3 0 3 4
Toplam 317 6 325.5 453

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CEAC412 Biyoanorganik Kimya 3 0 3 5
CEAC420 Nanobilim ve Nanoteknoloji 3 0 3 5
CEAC423 Polimer Bilim ve Teknolojisi 3 0 3 5
CEAC424 Eşlenik Polimerler I: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu 3 0 3 5
CEAC431 Plastik Malzemeler 3 0 3 5
CEAC470 Petrokimya Mühendisliği 3 0 3 5
CEAC474 Elektrokimya 3 0 3 5
CEAC418 Uygulamalı Polimer Bilimi 2 2 3 5
CEAC442 Çevre Kirliliği 3 0 3 5
CEAC404 Bitirme Projesi 1 4 3 5
CEAC417 Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji 3 0 3 5
MFGE432 Polymer Şekillendirme Süreçleri 3 0 3 5
MATE462 Nanomalzemeler 3 0 3 5
MATE474 Seramik Malzeme Üretim Süreçleri 3 0 3 5
ENE412 Yakıt Hücreleri Teknolojileri 3 0 3 5
ENE421 Hidrojen Teknolojileri 3 0 3 5
CEAC529 Spektroskopik Teknikler 3 0 3 5
MATE310 Polimer Malzemeler 3 0 3 5
IE443 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5
ENE308 Güneş Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE312 Rüzgar Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri 3 0 3 5
IE314 Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
MATE460 Biyomalzemeler 3 0 3 5
MFGE405 Hızlı Prototipleme 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
MFGE481 Nanoimalat 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE426 Yükselen Teknolojiler 2 2 3 5
SE446 Biyoenformatik 3 0 3 5
IE322 Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları 3 0 3 5
ME488 Ürün Tasarımı ve Prototiplendirme 1 4 3 5
CMPE468 Mühendisler için Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
MATE458 Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri 3 0 3 5
MECE422 Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı 2 2 3 5
IE446 Yenilikçi Ürün Servis ve Sistemler 3 0 3 5
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 3 0 3 5
CEAC419 Taşınım Olayları 3 0 3 5
CEAC502 İleri Biyokimya 3 0 3 5
CEAC503 İleri Anorganik Kimya 3 0 3 5
CEAC504 İleri Analitik Kimya 3 0 3 5
CEAC557 İletken Polimerler 3 0 3 5
CEAC577 Petrol Rafineri Mühendisliği 3 0 3 5
CEAC578 Endüstriyel Tesis Yatırımları 3 0 3 5
CEAC507 İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 3 0 3 5
CEAC509 İleri Isı ve Kütle Transferi 3 0 3 5
CEAC554 Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları 3 0 3 5
CEAC572 Elektromembran Prosesler 3 0 3 5
CEAC574 Kimyasal Reaktörlerin Optimizasyonu 3 0 3 5
CEAC575 Kimyasal Kinetik 3 0 3 5
MFGE484 Plastik Enjeksiyon Kalıplama Teknolojisi 3 1 3 5
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 1 3 5
CEAC311 Kütle Aktarımının Temelleri 3 0 3 5
CHE416 Temel Biyoloji 3 0 3 5
MATE470 Doku Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
IE445 Teknoloji Yönetimi 3 0 3 5
IE447 Teknoloji Girişimciliği 3 0 3 5
MECE322 Mühendislikte Çokdisiplinli Tasarım 2 2 3 5
ENE306 Nükleer Enerji 3 0 3 6
CEAC571 Membran Bilimi ve Prosesleri 3 0 3 5
Toplam 176 23 186 311