ECTS - - Kimya Mühendisliği

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
PHYS101 Genel Fizik I 3 2 4 6
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
CHE101 Kimya Mühendisliğine Giriş 2 0 2 2
CHE103 Genel Kimya 3 2 4 5
MATH151 Kalkülüs I 4 2 5 7
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme 1 3 2 4.5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 20 9 24 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CMPE102 Bilgisayar Programlama 2 2 3 4
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
PHYS102 Genel Fizik II 3 2 4 6
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
CHE104 Genel Kimya 3 2 4 4.5
MATH152 Kalkülüs II 4 2 5 7
Toplam 21 8 24 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
MATH275 Lineer Cebir 4 0 4 6
ENE203 Termodinamik I 3 0 3 6
CHE201 Analitik Kimya 3 2 4 6
CHE203 Fiziko Kimya 3 2 4 5
CHE-GE2FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 16 4 21 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
MATH276 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
CHE208 Kimyasal Süreç Hesaplamaları 3 2 4 6
CHE202 Organik Kimya 3 2 4 6
CHE210 Anorganik Kimya 3 0 3 5
CHE-GE2SP1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
CHE-GE2SP1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
CHE-GE2SP1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 16 4 27 38

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AE307 Akışkanlar Mekaniği 3 1 3 6
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar 3 1 3 5
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
CHE303 Kimyasal Tepkime Mühendisliği I 3 0 3 5
CHE399 Yaz Stajı I 0 0 0 6
ENE301 Isı Aktarımı 3 1 3 6
CHE311 Kütle Aktarımının Temelleri 3 0 3 5
Toplam 18 3 18 36

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHE302 Ayırma İşlemleri 3 2 4 6
CHE304 Kimyasal Tepkime Mühendisliği II 3 2 4 6
CHE312 Biyokimya 3 0 3 5
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
CHE-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
CHE-AE3SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 12 4 20 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHE401 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I 0 4 2 6
CHE405 Kimya Mühendisliği Tasarımı I 3 2 4 7
CHE407 Süreç Modellemesi, Dinamiği ve Kontrolü 3 1 3 6
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
CHE499 Yaz Stajı II 0 0 0 6
CHE-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
CHE-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 8 7 17 36

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
CHE402 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II 0 4 2 6
CHE406 Kimya Mühendisliği Tasarımı II 1 4 3 7
CHE-AE4SP1-ÇokDisiplinliDersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
CHE-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
CHE-AE4SP3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
CHE-AE4SP1-ÇokdisiplinliDersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
CHE-AE4SP1-ÇokdisiplinliDersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
CHE-AE4SP1-ÇokdisiplinliDersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 3 8 25 45

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CEAC412 Biyoanorganik Kimya 3 0 3 5
CEAC420 Nanobilim ve Nanoteknoloji 3 0 3 5
CEAC423 Polimer Bilim ve Teknolojisi 3 0 3 5
CEAC424 Eşlenik Polimerler I: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu 3 0 3 5
CEAC431 Plastik Malzemeler 3 0 3 5
CEAC470 Petrokimya Mühendisliği 3 0 3 5
CEAC474 Elektrokimya 3 0 3 5
CEAC418 Uygulamalı Polimer Bilimi 2 2 3 5
CEAC442 Çevre Kirliliği 3 0 3 5
CEAC404 Bitirme Projesi 1 4 3 5
CEAC417 Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji 3 0 3 5
CEAC458 Dünyayı Değiştiren Moleküller 3 0 3 5
CEAC459 Adli Kimya 2 2 3 5
MFGE432 Polymer Şekillendirme Süreçleri 3 0 3 5
MATE462 Nanomalzemeler 3 0 3 5
MATE474 Seramik Malzeme Üretim Süreçleri 3 0 3 5
ENE412 Yakıt Hücreleri Teknolojileri 3 0 3 5
ENE421 Hidrojen Teknolojileri 3 0 3 5
CEAC529 Spektroskopik Teknikler 3 0 3 5
MATE310 Polimer Malzemeler 3 0 3 5
FRE401 Fransızca V 3 0 3 4
ECON442 Yenilik İktisadı 3 0 3 6
PR492 Gazetecilik II 0 0 3 5
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları 3 0 3 4
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje 3 0 3 4
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş 3 0 3 4
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi 3 0 3 4
ART222 Caz Tarihi 3 0 3 4
ART223 Caz Performansı 3 0 3 4
ART251 Sulu Boya Resim 3 0 3 4
ART224 Arjantin Tango Tarihi 3 0 3 4
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı 3 0 3 4
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme 3 0 3 4
ART292 İşaret Dili 3 0 3 4
GER201 Almanca I 3 0 3 4
RUS201 Rusça I 3 0 3 4
SPAN201 İspanyolca I 3 0 3 4
FRE201 Fransızca I 3 0 3 4
JAP201 Japonca I 3 0 3 4
CHIN201 Çince I 3 0 3 4
CHIN202 Çince II 3 0 3 4
GER202 Almanca II 3 0 3 4
RUS202 Rusça II 3 0 3 4
SPAN202 İspanyolca II 3 0 3 4
FRE202 Fransızca II 3 0 3 4
JAP202 Japonca II 3 0 3 4
GER301 Almanca III 3 0 3 4
RUS301 Rusça III 3 0 3 4
SPAN301 İspanyolca III 3 0 3 4
FRE301 Fransızca III 3 0 3 4
JAP301 Japonca III 3 0 3 4
CHIN301 Çince III 3 0 3 4
GER302 Almanca IV 3 0 3 4
RUS302 Rusça IV 3 0 3 4
SPAN302 İspanyolca IV 3 0 3 4
FRE302 Fransızca IV 3 0 3 4
JAP302 Japonca IV 3 0 3 4
GER401 Almanca V 3 0 3 4
GER402 Almanca VI 3 0 3 4
FRE402 Fransızca VI 3 0 3 4
MAN409 Girişimcilik 4 0 3 5
ART202 Karikatür 3 0 3 4
ART271 Yaratıcı Drama 3 0 3 4
ART225 Klasik Gitara Giriş 3 0 3 4
ART235 Çok Sesli Koro 3 0 3 4
ART294 Sahne Makyajı 3 0 3 4
ART293 Mimari Fotoğrafçılık 3 0 3 4
MAN415 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN428 Marka Yönetimi 3 0 3 5
AVM490 Havacılık Tarihi 3 0 3 4
PR491 Gazetecilik I 0 3 3 5
HUM312 Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar 3 0 3 4
HUM316 Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü 3 0 3 4
HUM320 Estetik 3 0 3 4
HUM321 Felsefe Tarihine Giriş 3 0 3 4
HUM331 Go 3 0 3 4
HUM360 Bilim Tarihi 3 0 3 4
LAW250 Bilişim ve Teknoloji Hukuku 3 0 3 4
CHIN302 Çince IV 3 0 3 4
ART261 Senaryo Yazarlığı 3 0 3 4
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar 3 0 3 4
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı 3 0 3 4
ART266 Takı Tasarımı 3 0 3 4
ART267 Tiyatro 3 0 3 4
IR423 Enerji Politikaları 3 0 3 5
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon 3 3 4.5 4
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi 3 0 3 4
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 3 0 3 4
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık 3 0 3 4
ART285 Yenilikçi Görsel Anlatı 3 0 3 4
ART286 Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri 3 0 3 4
RUS401 Rusça V 3 0 3 4
SPAN401 İspanyolca V 3 0 3 4
RUS402 Rusça VI 3 0 3 4
SPAN402 İspanyolca VI 3 0 3 4
ART287 Eşli Danslar 3 0 3 4
ART288 Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı 3 0 3 4
KOR201 Korece I 3 0 3 4
KOR202 Korece II 3 0 3 4
ART295 Türk Sanat Müziği 3 0 3 4
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri 3 0 3 4
ART289 Mozaik Sanatı 3 0 3 4
ART297 Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum 3 0 3 4
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. 3 0 3 5
ECON325 Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi 3 0 3 5
ART298 Sahne Makyajı 3 0 3 4
KOR301 Korece III 3 0 3 4
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro 3 0 3 4
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş 3 0 3 4
ECON318 Dijital Ekonomi 3 0 3 6
ART226 Dünya Müzik Kültürleri 3 0 3 4
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı 3 0 3 4
ART227 Opera Tarihi 3 0 3 5
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler 3 0 3 5
ART269 Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası 3 0 3 4
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
MLY314 Türkiye Maliye Tarihi 3 0 3 5
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
CMPE485 Ortak Eğitim Uygulaması III 3 0 3 4
CMPE487 Ortak Eğitim Uygulaması IV 3 0 3 4
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
MLY314 Türkiye Maliye Tarihi 3 0 3 5
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
CMPE485 Ortak Eğitim Uygulaması III 3 0 3 4
CMPE487 Ortak Eğitim Uygulaması IV 3 0 3 4
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
MATH427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 6
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE413 Mantıksal Programlama 3 0 3 5
CMPE424 Dil İşleyiciler 3 0 3 5
CMPE432 Sanallaştırma 3 0 3 5
CMPE435 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular 3 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
SE340 Hızlı Uygulama Geliştirme 2 0 3 5
SE360 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3 0 3 5
SE440 Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı 3 0 3 5
SE450 Yazılım Mühendisliği Etiği 3 0 3 5
SE453 Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme 3 0 3 5
SE460 Yazılım Üretimi 3 0 3 5
SE461 Yazılım Örüntüleri 3 0 3 5
SE462 Yazılım Mühendisliğinde Formal Metotlar 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE311 İnternet Programlama 2 2 3 5
ISE405 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE422 E-Devlet 3 0 3 5
ISE423 E-Devlette Teknolojik Gelişmeler 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
ISE261 İş ve e-Ticaret 3 0 3 6
ISE332 BT Altyapısı ve Mimarisi 3 0 3 5
SE324 Yazılım Proje Yönetimi ve Ekonomisi 3 0 3 5
SE322 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE344 Sistem Yazılımın Sınanması ve Geçerlenmesi 2 2 3 6
ISE353 Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi 3 0 3 10
ISE426 Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 5
ISE301 Multimedya Sistemleri 3 0 3 5
ISE308 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
SE345 Yazılım Kalite Güvencesi 3 0 3 7
CMPE437 VLSI Tasarımı 2 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE473 Bilgisayarlı Çizim 2 0 3 5
CMPE312 Görsel Programlama 2 0 3 5
CMPE343 Veritabanı Sistemleri ve Programlama 2 0 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
EE448 Örüntü Tanıma 0 0 3 5
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE421 Büyük Veri Programlama 2 2 3 5
SE321 Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım 3 0 3 7
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
CMPE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
CMPE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE362 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme 2 2 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE430 Derin Öğrenmenin Temelleri 2 2 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
MATH427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 6
CMPE312 Görsel Programlama 2 0 3 5
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 0 3 5
CMPE413 Mantıksal Programlama 3 0 3 5
CMPE424 Dil İşleyiciler 3 0 3 5
CMPE432 Sanallaştırma 3 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
CMPE435 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular 3 0 3 5
CMPE437 VLSI Tasarımı 2 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
CMPE473 Bilgisayarlı Çizim 2 0 3 5
SE340 Hızlı Uygulama Geliştirme 2 0 3 5
SE360 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3 0 3 5
SE440 Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı 3 0 3 5
SE450 Yazılım Mühendisliği Etiği 3 0 3 5
SE453 Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme 3 0 3 5
SE460 Yazılım Üretimi 3 0 3 5
SE461 Yazılım Örüntüleri 3 0 3 5
SE462 Yazılım Mühendisliğinde Formal Metotlar 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE311 İnternet Programlama 2 2 3 5
ISE405 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE422 E-Devlet 3 0 3 5
ISE423 E-Devlette Teknolojik Gelişmeler 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
ISE261 İş ve e-Ticaret 3 0 3 6
ISE332 BT Altyapısı ve Mimarisi 3 0 3 5
SE324 Yazılım Proje Yönetimi ve Ekonomisi 3 0 3 5
SE322 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE344 Sistem Yazılımın Sınanması ve Geçerlenmesi 2 2 3 6
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
ISE353 Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi 3 0 3 10
ISE426 Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 5
ISE301 Multimedya Sistemleri 3 0 3 5
ISE308 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
SE345 Yazılım Kalite Güvencesi 3 0 3 7
CMPE343 Veritabanı Sistemleri ve Programlama 2 0 3 5
EE448 Örüntü Tanıma 0 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE421 Büyük Veri Programlama 2 2 3 5
SE321 Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım 3 0 3 7
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
CMPE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
CMPE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE362 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme 2 2 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE430 Derin Öğrenmenin Temelleri 2 2 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
MATH427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 6
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE413 Mantıksal Programlama 3 0 3 5
CMPE424 Dil İşleyiciler 3 0 3 5
CMPE432 Sanallaştırma 3 0 3 5
CMPE435 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular 3 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
SE340 Hızlı Uygulama Geliştirme 2 0 3 5
SE360 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3 0 3 5
SE440 Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı 3 0 3 5
SE450 Yazılım Mühendisliği Etiği 3 0 3 5
SE453 Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme 3 0 3 5
SE460 Yazılım Üretimi 3 0 3 5
SE461 Yazılım Örüntüleri 3 0 3 5
SE462 Yazılım Mühendisliğinde Formal Metotlar 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE311 İnternet Programlama 2 2 3 5
ISE405 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE422 E-Devlet 3 0 3 5
ISE423 E-Devlette Teknolojik Gelişmeler 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
ISE261 İş ve e-Ticaret 3 0 3 6
ISE332 BT Altyapısı ve Mimarisi 3 0 3 5
SE324 Yazılım Proje Yönetimi ve Ekonomisi 3 0 3 5
SE322 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE344 Sistem Yazılımın Sınanması ve Geçerlenmesi 2 2 3 6
ISE353 Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi 3 0 3 10
ISE426 Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 5
ISE301 Multimedya Sistemleri 3 0 3 5
ISE308 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
SE345 Yazılım Kalite Güvencesi 3 0 3 7
CMPE437 VLSI Tasarımı 2 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE473 Bilgisayarlı Çizim 2 0 3 5
CMPE312 Görsel Programlama 2 0 3 5
CMPE343 Veritabanı Sistemleri ve Programlama 2 0 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
EE448 Örüntü Tanıma 0 0 3 5
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE421 Büyük Veri Programlama 2 2 3 5
SE321 Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım 3 0 3 7
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
CMPE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
CMPE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE362 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme 2 2 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE430 Derin Öğrenmenin Temelleri 2 2 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
MATH427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 6
EE448 Örüntü Tanıma 0 0 3 5
CMPE312 Görsel Programlama 2 0 3 5
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE343 Veritabanı Sistemleri ve Programlama 2 0 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 0 3 5
CMPE413 Mantıksal Programlama 3 0 3 5
CMPE424 Dil İşleyiciler 3 0 3 5
CMPE432 Sanallaştırma 3 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
CMPE435 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular 3 0 3 5
CMPE437 VLSI Tasarımı 2 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
CMPE473 Bilgisayarlı Çizim 2 0 3 5
SE340 Hızlı Uygulama Geliştirme 2 0 3 5
SE360 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3 0 3 5
SE440 Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı 3 0 3 5
SE450 Yazılım Mühendisliği Etiği 3 0 3 5
SE453 Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme 3 0 3 5
SE460 Yazılım Üretimi 3 0 3 5
SE461 Yazılım Örüntüleri 3 0 3 5
SE462 Yazılım Mühendisliğinde Formal Metotlar 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE311 İnternet Programlama 2 2 3 5
ISE405 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE422 E-Devlet 3 0 3 5
ISE423 E-Devlette Teknolojik Gelişmeler 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
ISE261 İş ve e-Ticaret 3 0 3 6
ISE332 BT Altyapısı ve Mimarisi 3 0 3 5
SE324 Yazılım Proje Yönetimi ve Ekonomisi 3 0 3 5
SE322 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE344 Sistem Yazılımın Sınanması ve Geçerlenmesi 2 2 3 6
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
ISE353 Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi 3 0 3 10
ISE426 Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 5
ISE301 Multimedya Sistemleri 3 0 3 5
ISE308 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
SE345 Yazılım Kalite Güvencesi 3 0 3 7
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE421 Büyük Veri Programlama 2 2 3 5
SE321 Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım 3 0 3 7
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
CMPE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
CMPE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE362 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme 2 2 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE430 Derin Öğrenmenin Temelleri 2 2 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
MATH427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 6
EE448 Örüntü Tanıma 0 0 3 5
CMPE312 Görsel Programlama 2 0 3 5
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE343 Veritabanı Sistemleri ve Programlama 2 0 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 0 3 5
CMPE413 Mantıksal Programlama 3 0 3 5
CMPE424 Dil İşleyiciler 3 0 3 5
CMPE432 Sanallaştırma 3 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
CMPE435 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular 3 0 3 5
CMPE437 VLSI Tasarımı 2 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
CMPE473 Bilgisayarlı Çizim 2 0 3 5
SE340 Hızlı Uygulama Geliştirme 2 0 3 5
SE360 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3 0 3 5
SE440 Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı 3 0 3 5
SE450 Yazılım Mühendisliği Etiği 3 0 3 5
SE453 Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme 3 0 3 5
SE460 Yazılım Üretimi 3 0 3 5
SE461 Yazılım Örüntüleri 3 0 3 5
SE462 Yazılım Mühendisliğinde Formal Metotlar 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE311 İnternet Programlama 2 2 3 5
ISE405 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE422 E-Devlet 3 0 3 5
ISE423 E-Devlette Teknolojik Gelişmeler 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
ISE261 İş ve e-Ticaret 3 0 3 6
ISE332 BT Altyapısı ve Mimarisi 3 0 3 5
SE324 Yazılım Proje Yönetimi ve Ekonomisi 3 0 3 5
SE322 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE344 Sistem Yazılımın Sınanması ve Geçerlenmesi 2 2 3 6
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
ISE353 Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi 3 0 3 10
ISE426 Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 5
ISE301 Multimedya Sistemleri 3 0 3 5
ISE308 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
SE345 Yazılım Kalite Güvencesi 3 0 3 7
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE421 Büyük Veri Programlama 2 2 3 5
SE321 Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım 3 0 3 7
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
CMPE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
CMPE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE362 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme 2 2 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE430 Derin Öğrenmenin Temelleri 2 2 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
IE443 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5
ENE308 Güneş Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE312 Rüzgar Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri 3 0 3 5
IE314 Proje Yönetimi 3 0 3 5
IE428 Sistem Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
MATE460 Biyomalzemeler 3 0 3 5
MFGE405 Hızlı Prototipleme 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
MFGE481 Nanoimalat 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE426 Yükselen Teknolojiler 2 2 3 5
SE446 Biyoenformatik 3 0 3 5
IE322 Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları 3 0 3 5
ME488 Ürün Tasarımı ve Prototiplendirme 1 4 3 5
CMPE468 Mühendisler için Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
MATE458 Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri 3 0 3 5
MECE422 Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı 2 2 3 5
IE446 Yenilikçi Ürün Servis ve Sistemler 3 0 3 5
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 3 0 3 5
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
CMPE326 Biçimsel Diller ve Özdevinirler 3 0 3 6
CMPE431 İşletim Sistemleri 3 2 4 5
CMPE524 İleri Algoritma 3 0 3 5
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama 3 0 3 5
CMPE533 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 3 5
CMPE535 Siber Güvenlik 3 0 3 5
CMPE536 İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama 3 0 3 5
CMPE537 Dağıtık Hesaplama 3 0 3 5
CMPE543 Büyük Veri Çözümlemeleri 3 0 3 5
CMPE563 Bilgi Erişimi 3 0 3 5
CMPE566 İleri Veri Madenciliği 3 0 3 5
CMPE571 Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri 3 0 3 5
CMPE578 Sızma Testleri 3 0 3 5
CMPE579 Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler 3 0 3 5
CMPE521 İleri Çoklu Ortam Sistemleri 3 0 3 5
CMPE531 İleri İşletim Sistemleri 0 0 3 5
CMPE532 İleri Bilgisayar Mimarileri 3 0 3 5
CMPE562 Çok Erkinli Sistemler 3 0 3 5
CMPE564 Doğal Hesaplama 3 0 3 5
CMPE565 Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
CMPE567 Semantik Web Programlama 3 0 3 5
CMPE568 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
CMPE575 Paralel ve Öbek Hesaplama 3 0 3 5
ISE516 İş Süreci Yönetimi 3 0 3 5
EE519 Konuşma İşleme ve Uygulamaları 3 0 3 5
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim 3 0 3 5
ISE512 BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları 3 0 3 5
ISE513 Sistem Entegrasyonu 3 0 3 5
ISE514 Bulut Bilişim 3 0 3 5
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama 3 0 3 5
MECE445 Robot Görme 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
SE550 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
SE554 Yazılım Kalite Yönetimi 3 0 3 5
SE546 Sağlık Bilişiminde Karar Destek 3 0 3 5
SE558 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE560 Gereksinim Mühendisliği 3 0 3 5
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları 2 2 3 5
CMPE341 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3 2 4 7
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
SE564 Servis Yönelimli Mimari ve İş Süreç Yönetimi 3 0 3 5
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi 3 0 3 5
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE321 Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım 3 0 3 7
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE559 Yazılım Sınaması ve Bakımı 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
SE552 İleri Yazılım Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE555 Öneri Sistemlerine Giriş 3 0 3 5
CMPE572 Hesaplama Teorisinin Temelleri 3 0 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
CMPE326 Biçimsel Diller ve Özdevinirler 3 0 3 6
CMPE431 İşletim Sistemleri 3 2 4 5
CMPE524 İleri Algoritma 3 0 3 5
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama 3 0 3 5
CMPE533 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 3 5
CMPE535 Siber Güvenlik 3 0 3 5
CMPE536 İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama 3 0 3 5
CMPE537 Dağıtık Hesaplama 3 0 3 5
CMPE543 Büyük Veri Çözümlemeleri 3 0 3 5
CMPE563 Bilgi Erişimi 3 0 3 5
CMPE566 İleri Veri Madenciliği 3 0 3 5
CMPE571 Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri 3 0 3 5
CMPE578 Sızma Testleri 3 0 3 5
CMPE579 Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler 3 0 3 5
CMPE521 İleri Çoklu Ortam Sistemleri 3 0 3 5
CMPE531 İleri İşletim Sistemleri 0 0 3 5
CMPE532 İleri Bilgisayar Mimarileri 3 0 3 5
CMPE562 Çok Erkinli Sistemler 3 0 3 5
CMPE564 Doğal Hesaplama 3 0 3 5
CMPE565 Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
CMPE567 Semantik Web Programlama 3 0 3 5
CMPE568 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
CMPE575 Paralel ve Öbek Hesaplama 3 0 3 5
ISE516 İş Süreci Yönetimi 3 0 3 5
EE519 Konuşma İşleme ve Uygulamaları 3 0 3 5
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim 3 0 3 5
ISE512 BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları 3 0 3 5
ISE513 Sistem Entegrasyonu 3 0 3 5
ISE514 Bulut Bilişim 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama 3 0 3 5
MECE445 Robot Görme 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
SE550 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
SE554 Yazılım Kalite Yönetimi 3 0 3 5
SE546 Sağlık Bilişiminde Karar Destek 3 0 3 5
SE558 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE560 Gereksinim Mühendisliği 3 0 3 5
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları 2 2 3 5
CMPE341 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3 2 4 7
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
SE564 Servis Yönelimli Mimari ve İş Süreç Yönetimi 3 0 3 5
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi 3 0 3 5
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE559 Yazılım Sınaması ve Bakımı 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
SE552 İleri Yazılım Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE555 Öneri Sistemlerine Giriş 3 0 3 5
CMPE572 Hesaplama Teorisinin Temelleri 3 0 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
CMPE326 Biçimsel Diller ve Özdevinirler 3 0 3 6
CMPE431 İşletim Sistemleri 3 2 4 5
CMPE524 İleri Algoritma 3 0 3 5
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama 3 0 3 5
CMPE533 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 3 5
CMPE535 Siber Güvenlik 3 0 3 5
CMPE536 İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama 3 0 3 5
CMPE537 Dağıtık Hesaplama 3 0 3 5
CMPE543 Büyük Veri Çözümlemeleri 3 0 3 5
CMPE563 Bilgi Erişimi 3 0 3 5
CMPE566 İleri Veri Madenciliği 3 0 3 5
CMPE571 Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri 3 0 3 5
CMPE578 Sızma Testleri 3 0 3 5
CMPE579 Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler 3 0 3 5
CMPE521 İleri Çoklu Ortam Sistemleri 3 0 3 5
CMPE531 İleri İşletim Sistemleri 0 0 3 5
CMPE532 İleri Bilgisayar Mimarileri 3 0 3 5
CMPE562 Çok Erkinli Sistemler 3 0 3 5
CMPE564 Doğal Hesaplama 3 0 3 5
CMPE565 Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
CMPE567 Semantik Web Programlama 3 0 3 5
CMPE568 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
CMPE575 Paralel ve Öbek Hesaplama 3 0 3 5
ISE516 İş Süreci Yönetimi 3 0 3 5
EE519 Konuşma İşleme ve Uygulamaları 3 0 3 5
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim 3 0 3 5
ISE512 BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları 3 0 3 5
ISE513 Sistem Entegrasyonu 3 0 3 5
ISE514 Bulut Bilişim 3 0 3 5
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama 3 0 3 5
MECE445 Robot Görme 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 3 0 3 5
SE550 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
SE554 Yazılım Kalite Yönetimi 3 0 3 5
SE546 Sağlık Bilişiminde Karar Destek 3 0 3 5
SE558 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE560 Gereksinim Mühendisliği 3 0 3 5
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları 2 2 3 5
CMPE341 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3 2 4 7
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
SE564 Servis Yönelimli Mimari ve İş Süreç Yönetimi 3 0 3 5
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi 3 0 3 5
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE559 Yazılım Sınaması ve Bakımı 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
SE552 İleri Yazılım Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE555 Öneri Sistemlerine Giriş 3 0 3 5
CMPE572 Hesaplama Teorisinin Temelleri 3 0 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
CMPE326 Biçimsel Diller ve Özdevinirler 3 0 3 6
CMPE431 İşletim Sistemleri 3 2 4 5
CMPE524 İleri Algoritma 3 0 3 5
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama 3 0 3 5
CMPE533 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 3 5
CMPE535 Siber Güvenlik 3 0 3 5
CMPE536 İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama 3 0 3 5
CMPE537 Dağıtık Hesaplama 3 0 3 5
CMPE543 Büyük Veri Çözümlemeleri 3 0 3 5
CMPE563 Bilgi Erişimi 3 0 3 5
CMPE566 İleri Veri Madenciliği 3 0 3 5
CMPE571 Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri 3 0 3 5
CMPE578 Sızma Testleri 3 0 3 5
CMPE579 Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler 3 0 3 5
CMPE521 İleri Çoklu Ortam Sistemleri 3 0 3 5
CMPE531 İleri İşletim Sistemleri 0 0 3 5
CMPE532 İleri Bilgisayar Mimarileri 3 0 3 5
CMPE562 Çok Erkinli Sistemler 3 0 3 5
CMPE564 Doğal Hesaplama 3 0 3 5
CMPE565 Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
CMPE567 Semantik Web Programlama 3 0 3 5
CMPE568 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
CMPE575 Paralel ve Öbek Hesaplama 3 0 3 5
ISE516 İş Süreci Yönetimi 3 0 3 5
EE519 Konuşma İşleme ve Uygulamaları 3 0 3 5
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim 3 0 3 5
ISE512 BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları 3 0 3 5
ISE513 Sistem Entegrasyonu 3 0 3 5
ISE514 Bulut Bilişim 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama 3 0 3 5
MECE445 Robot Görme 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
SE550 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
SE554 Yazılım Kalite Yönetimi 3 0 3 5
SE546 Sağlık Bilişiminde Karar Destek 3 0 3 5
SE558 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE560 Gereksinim Mühendisliği 3 0 3 5
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları 2 2 3 5
CMPE341 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3 2 4 7
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
SE564 Servis Yönelimli Mimari ve İş Süreç Yönetimi 3 0 3 5
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi 3 0 3 5
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE559 Yazılım Sınaması ve Bakımı 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
SE552 İleri Yazılım Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE555 Öneri Sistemlerine Giriş 3 0 3 5
CMPE572 Hesaplama Teorisinin Temelleri 3 0 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
ETI201 Medya ve Basın 3 0 3 5
ETI221 Çevirmenlik Mesleği 3 0 3 5
ETI403 Yerelleştirme Proje Yönetimi 3 0 3 5
ETI218 Uluslararası Kuruluşlar 3 0 3 5
ETI201 Medya ve Basın 3 0 3 5
ETI224 Çeviri ve Yerelleştirmeye Giriş 3 0 3 5
ETI252 Çevirmenler için Dilbilgisi 3 0 3 5
ETI403 Yerelleştirme Proje Yönetimi 3 0 3 5
ETI218 Uluslararası Kuruluşlar 3 0 3 5
ETI413 Simultane Çeviri 3 0 3 5
ETI414 Simultane Konferans Çevirisi 3 0 3 5
ETI419 Genel Çeviri I 3 0 3 5
ETI420 Genel Çeviri II 3 0 3 5
ETI201 Medya ve Basın 3 0 3 5
ETI224 Çeviri ve Yerelleştirmeye Giriş 3 0 3 5
ETI252 Çevirmenler için Dilbilgisi 3 0 3 5
ETI314 Çeviride Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2 2 3 5
ETI322 Çeviri ve Yerelleştirme Türleri 3 0 3 5
ETI221 Çevirmenlik Mesleği 3 0 3 5
ETI438 Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi 3 0 3 5
ETI403 Yerelleştirme Proje Yönetimi 3 0 3 5
ETI422 Yerelleştirmede Düzelti 3 0 3 5
ETI407 Yazın ve Çeviri I 2 0 2 5
ETI408 Yazın ve Çeviri II 2 0 2 5
ETI431 Terimbilim Çalışmaları 2 0 2 5
ETI432 Çocuklar için Çeviri 2 0 2 5
ETI429 Görsel ve İşitsel Çeviri 2 0 2 5
ETI430 Bilişim Teknolojisi (BT) ve Popüler Bilim Kitapları Çevirisi 2 0 2 5
ETI413 Simultane Çeviri 3 0 3 5
ETI414 Simultane Konferans Çevirisi 3 0 3 5
ETI419 Genel Çeviri I 3 0 3 5
ETI420 Genel Çeviri II 3 0 3 5
ETI438 Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi 3 0 3 5
ETI403 Yerelleştirme Proje Yönetimi 3 0 3 5
ETI422 Yerelleştirmede Düzelti 3 0 3 5
ETI421 Teknik Yazım ve Çeviri 3 0 3 7
ETI413 Simultane Çeviri 3 0 3 5
ETI414 Simultane Konferans Çevirisi 3 0 3 5
ETI419 Genel Çeviri I 3 0 3 5
ETI420 Genel Çeviri II 3 0 3 5
ETI438 Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi 3 0 3 5
ETI403 Yerelleştirme Proje Yönetimi 3 0 3 5
ETI422 Yerelleştirmede Düzelti 3 0 3 5
ETI407 Yazın ve Çeviri I 2 0 2 5
ETI408 Yazın ve Çeviri II 2 0 2 5
ETI431 Terimbilim Çalışmaları 2 0 2 5
ETI432 Çocuklar için Çeviri 2 0 2 5
ETI429 Görsel ve İşitsel Çeviri 2 0 2 5
ETI430 Bilişim Teknolojisi (BT) ve Popüler Bilim Kitapları Çevirisi 2 0 2 5
ETI171 Temel Fransızca I 3 0 3 4
ETI172 Temel Fransızca II 3 0 3 4
ETI271 Fransızca Okuma ve Yazma I 3 0 3 4
ETI272 Fransızca Okuma ve Yazma II 3 0 3 4
ETI371 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I 3 0 3 4
ETI372 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş II 3 0 3 4
ETI471 Fransızca-Türkçe Çeviri I 3 0 3 4
ETI472 Fransızca-Türkçe Çeviri II 3 0 3 4
ETI181 Temel Rusça I 3 0 3 4
ETI182 Temel Rusça II 3 0 3 4
ETI281 Rusça Okuma ve Yazma I 3 0 3 4
ETI282 Rusça Okuma ve Yazma II 3 0 3 4
ETI381 Rusça-Türkçe Çeviriye Giriş I 3 0 3 4
ETI382 Rusça-Türkçe Çeviriye Giriş II 3 0 3 4
ETI481 Rusça-Türkçe Çeviri I 3 0 3 4
ETI482 Rusça-Türkçe Çeviri II 3 0 3 4
HUM108 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
ETI171 Temel Fransızca I 3 0 3 4
ETI172 Temel Fransızca II 3 0 3 4
ETI271 Fransızca Okuma ve Yazma I 3 0 3 4
ETI272 Fransızca Okuma ve Yazma II 3 0 3 4
ETI371 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I 3 0 3 4
ETI372 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş II 3 0 3 4
ETI471 Fransızca-Türkçe Çeviri I 3 0 3 4
ETI472 Fransızca-Türkçe Çeviri II 3 0 3 4
ETI181 Temel Rusça I 3 0 3 4
ETI182 Temel Rusça II 3 0 3 4
ETI281 Rusça Okuma ve Yazma I 3 0 3 4
ETI282 Rusça Okuma ve Yazma II 3 0 3 4
ETI381 Rusça-Türkçe Çeviriye Giriş I 3 0 3 4
ETI382 Rusça-Türkçe Çeviriye Giriş II 3 0 3 4
ETI481 Rusça-Türkçe Çeviri I 3 0 3 4
ETI482 Rusça-Türkçe Çeviri II 3 0 3 4
HUM108 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
ETI171 Temel Fransızca I 3 0 3 4
ETI172 Temel Fransızca II 3 0 3 4
ETI271 Fransızca Okuma ve Yazma I 3 0 3 4
ETI272 Fransızca Okuma ve Yazma II 3 0 3 4
ETI371 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I 3 0 3 4
ETI372 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş II 3 0 3 4
ETI471 Fransızca-Türkçe Çeviri I 3 0 3 4
ETI472 Fransızca-Türkçe Çeviri II 3 0 3 4
ETI181 Temel Rusça I 3 0 3 4
ETI182 Temel Rusça II 3 0 3 4
ETI281 Rusça Okuma ve Yazma I 3 0 3 4
ETI282 Rusça Okuma ve Yazma II 3 0 3 4
ETI381 Rusça-Türkçe Çeviriye Giriş I 3 0 3 4
ETI382 Rusça-Türkçe Çeviriye Giriş II 3 0 3 4
ETI481 Rusça-Türkçe Çeviri I 3 0 3 4
ETI482 Rusça-Türkçe Çeviri II 3 0 3 4
HUM108 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
ETI171 Temel Fransızca I 3 0 3 4
ETI172 Temel Fransızca II 3 0 3 4
ETI271 Fransızca Okuma ve Yazma I 3 0 3 4
ETI272 Fransızca Okuma ve Yazma II 3 0 3 4
ETI371 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I 3 0 3 4
ETI372 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş II 3 0 3 4
ETI471 Fransızca-Türkçe Çeviri I 3 0 3 4
ETI472 Fransızca-Türkçe Çeviri II 3 0 3 4
ETI181 Temel Rusça I 3 0 3 4
ETI182 Temel Rusça II 3 0 3 4
ETI281 Rusça Okuma ve Yazma I 3 0 3 4
ETI282 Rusça Okuma ve Yazma II 3 0 3 4
ETI381 Rusça-Türkçe Çeviriye Giriş I 3 0 3 4
ETI382 Rusça-Türkçe Çeviriye Giriş II 3 0 3 4
ETI481 Rusça-Türkçe Çeviri I 3 0 3 4
ETI482 Rusça-Türkçe Çeviri II 3 0 3 4
HUM108 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
ETI171 Temel Fransızca I 3 0 3 4
ETI172 Temel Fransızca II 3 0 3 4
ETI271 Fransızca Okuma ve Yazma I 3 0 3 4
ETI272 Fransızca Okuma ve Yazma II 3 0 3 4
ETI371 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I 3 0 3 4
ETI372 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş II 3 0 3 4
ETI471 Fransızca-Türkçe Çeviri I 3 0 3 4
ETI472 Fransızca-Türkçe Çeviri II 3 0 3 4
ETI181 Temel Rusça I 3 0 3 4
ETI182 Temel Rusça II 3 0 3 4
ETI281 Rusça Okuma ve Yazma I 3 0 3 4
ETI282 Rusça Okuma ve Yazma II 3 0 3 4
ETI381 Rusça-Türkçe Çeviriye Giriş I 3 0 3 4
ETI382 Rusça-Türkçe Çeviriye Giriş II 3 0 3 4
ETI481 Rusça-Türkçe Çeviri I 3 0 3 4
ETI482 Rusça-Türkçe Çeviri II 3 0 3 4
HUM108 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
MATH427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 6
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 0 3 5
CMPE413 Mantıksal Programlama 3 0 3 5
CMPE424 Dil İşleyiciler 3 0 3 5
CMPE432 Sanallaştırma 3 0 3 5
CMPE435 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular 3 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
CMPE473 Bilgisayarlı Çizim 2 0 3 5
SE340 Hızlı Uygulama Geliştirme 2 0 3 5
SE360 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3 0 3 5
SE440 Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı 3 0 3 5
SE450 Yazılım Mühendisliği Etiği 3 0 3 5
SE453 Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme 3 0 3 5
SE460 Yazılım Üretimi 3 0 3 5
SE461 Yazılım Örüntüleri 3 0 3 5
SE462 Yazılım Mühendisliğinde Formal Metotlar 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE311 İnternet Programlama 2 2 3 5
ISE405 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE422 E-Devlet 3 0 3 5
ISE423 E-Devlette Teknolojik Gelişmeler 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
ISE261 İş ve e-Ticaret 3 0 3 6
ISE332 BT Altyapısı ve Mimarisi 3 0 3 5
CMPE326 Biçimsel Diller ve Özdevinirler 3 0 3 6
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
ISE353 Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi 3 0 3 10
ISE426 Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 5
ISE301 Multimedya Sistemleri 3 0 3 5
ISE308 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
CMPE437 VLSI Tasarımı 2 0 3 5
CMPE312 Görsel Programlama 2 0 3 5
CMPE343 Veritabanı Sistemleri ve Programlama 2 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE421 Büyük Veri Programlama 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
SE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
SE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE426 Yükselen Teknolojiler 2 2 3 5
SE446 Biyoenformatik 3 0 3 5
SE362 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme 2 2 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE430 Derin Öğrenmenin Temelleri 2 2 3 5
SE457 Güvenli Yazılım Geliştirimi 3 0 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
MATH427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 6
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 0 3 5
CMPE413 Mantıksal Programlama 3 0 3 5
CMPE424 Dil İşleyiciler 3 0 3 5
CMPE432 Sanallaştırma 3 0 3 5
CMPE435 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular 3 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
CMPE473 Bilgisayarlı Çizim 2 0 3 5
SE340 Hızlı Uygulama Geliştirme 2 0 3 5
SE360 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3 0 3 5
SE440 Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı 3 0 3 5
SE450 Yazılım Mühendisliği Etiği 3 0 3 5
SE453 Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme 3 0 3 5
SE460 Yazılım Üretimi 3 0 3 5
SE461 Yazılım Örüntüleri 3 0 3 5
SE462 Yazılım Mühendisliğinde Formal Metotlar 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE311 İnternet Programlama 2 2 3 5
ISE405 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE422 E-Devlet 3 0 3 5
ISE423 E-Devlette Teknolojik Gelişmeler 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
ISE261 İş ve e-Ticaret 3 0 3 6
ISE332 BT Altyapısı ve Mimarisi 3 0 3 5
CMPE326 Biçimsel Diller ve Özdevinirler 3 0 3 6
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
ISE353 Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi 3 0 3 10
ISE426 Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 5
ISE301 Multimedya Sistemleri 3 0 3 5
ISE308 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
CMPE437 VLSI Tasarımı 2 0 3 5
CMPE312 Görsel Programlama 2 0 3 5
CMPE343 Veritabanı Sistemleri ve Programlama 2 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE421 Büyük Veri Programlama 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE559 Yazılım Sınaması ve Bakımı 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
SE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
SE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE426 Yükselen Teknolojiler 2 2 3 5
SE446 Biyoenformatik 3 0 3 5
SE362 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme 2 2 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE430 Derin Öğrenmenin Temelleri 2 2 3 5
SE457 Güvenli Yazılım Geliştirimi 3 0 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
MATH333 Matris Analizi 3 0 3 6
MATH378 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3 0 3 6
MATH485 Fark Denklemlerinin Teorisi 3 0 3 6
MATH486 Matematiksel Modelleme 3 0 3 6
CEAC516 Biyoloji 3 0 3 5
CHE416 Temel Biyoloji 3 0 3 5
MATH490 Optimizasyona Giriş 3 0 3 6
PR413 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I 3 0 3 5
ART263 Diksiyon 3 0 3 4
SE487 Ortak Eğitim Uygulaması IV 3 0 3 4
SE485 Ortak Eğitim Uygulaması III 3 0 3 4
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
MATH427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 6
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE413 Mantıksal Programlama 3 0 3 5
CMPE424 Dil İşleyiciler 3 0 3 5
CMPE432 Sanallaştırma 3 0 3 5
CMPE435 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular 3 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
SE340 Hızlı Uygulama Geliştirme 2 0 3 5
SE360 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3 0 3 5
SE440 Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı 3 0 3 5
SE450 Yazılım Mühendisliği Etiği 3 0 3 5
SE453 Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme 3 0 3 5
SE460 Yazılım Üretimi 3 0 3 5
SE461 Yazılım Örüntüleri 3 0 3 5
SE462 Yazılım Mühendisliğinde Formal Metotlar 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE311 İnternet Programlama 2 2 3 5
ISE405 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE422 E-Devlet 3 0 3 5
ISE423 E-Devlette Teknolojik Gelişmeler 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
ISE332 BT Altyapısı ve Mimarisi 3 0 3 5
CMPE326 Biçimsel Diller ve Özdevinirler 3 0 3 6
ISE353 Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi 3 0 3 10
ISE426 Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 5
ISE301 Multimedya Sistemleri 3 0 3 5
ISE308 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
CMPE437 VLSI Tasarımı 2 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE473 Bilgisayarlı Çizim 2 0 3 5
CMPE312 Görsel Programlama 2 0 3 5
CMPE343 Veritabanı Sistemleri ve Programlama 2 0 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE421 Büyük Veri Programlama 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE559 Yazılım Sınaması ve Bakımı 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
SE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
SE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE426 Yükselen Teknolojiler 2 2 3 5
SE446 Biyoenformatik 3 0 3 5
SE362 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme 2 2 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE430 Derin Öğrenmenin Temelleri 2 2 3 5
SE457 Güvenli Yazılım Geliştirimi 3 0 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
MATH427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 6
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 0 3 5
CMPE413 Mantıksal Programlama 3 0 3 5
CMPE424 Dil İşleyiciler 3 0 3 5
CMPE432 Sanallaştırma 3 0 3 5
CMPE435 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular 3 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
CMPE473 Bilgisayarlı Çizim 2 0 3 5
SE340 Hızlı Uygulama Geliştirme 2 0 3 5
SE360 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3 0 3 5
SE440 Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı 3 0 3 5
SE450 Yazılım Mühendisliği Etiği 3 0 3 5
SE453 Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme 3 0 3 5
SE460 Yazılım Üretimi 3 0 3 5
SE461 Yazılım Örüntüleri 3 0 3 5
SE462 Yazılım Mühendisliğinde Formal Metotlar 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE311 İnternet Programlama 2 2 3 5
ISE405 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE422 E-Devlet 3 0 3 5
ISE423 E-Devlette Teknolojik Gelişmeler 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
ISE261 İş ve e-Ticaret 3 0 3 6
ISE332 BT Altyapısı ve Mimarisi 3 0 3 5
CMPE326 Biçimsel Diller ve Özdevinirler 3 0 3 6
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
ISE353 Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi 3 0 3 10
ISE426 Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 5
ISE301 Multimedya Sistemleri 3 0 3 5
ISE308 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
CMPE437 VLSI Tasarımı 2 0 3 5
CMPE312 Görsel Programlama 2 0 3 5
CMPE343 Veritabanı Sistemleri ve Programlama 2 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE421 Büyük Veri Programlama 2 2 3 5
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE559 Yazılım Sınaması ve Bakımı 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
SE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
SE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE426 Yükselen Teknolojiler 2 2 3 5
SE446 Biyoenformatik 3 0 3 5
SE362 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme 2 2 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE430 Derin Öğrenmenin Temelleri 2 2 3 5
SE457 Güvenli Yazılım Geliştirimi 3 0 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
IE443 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5
ENE308 Güneş Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE312 Rüzgar Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri 3 0 3 5
IE314 Proje Yönetimi 3 0 3 5
IE428 Sistem Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
MATE460 Biyomalzemeler 3 0 3 5
MFGE405 Hızlı Prototipleme 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
MFGE481 Nanoimalat 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE426 Yükselen Teknolojiler 2 2 3 5
SE446 Biyoenformatik 3 0 3 5
IE322 Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları 3 0 3 5
ME488 Ürün Tasarımı ve Prototiplendirme 1 4 3 5
CMPE468 Mühendisler için Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
MATE458 Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri 3 0 3 5
MECE422 Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı 2 2 3 5
IE446 Yenilikçi Ürün Servis ve Sistemler 3 0 3 5
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 3 0 3 5
PR413 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I 3 0 3 5
ART263 Diksiyon 3 0 3 4
SE487 Ortak Eğitim Uygulaması IV 3 0 3 4
SE485 Ortak Eğitim Uygulaması III 3 0 3 4
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
CMPE538 İleri Bilgisayar Ağları 3 0 3 5
SE328 Algoritma ve Optimizasyon Yöntemleri 3 0 3 5
CMPE524 İleri Algoritma 3 0 3 5
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama 3 0 3 5
CMPE533 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 3 5
CMPE535 Siber Güvenlik 3 0 3 5
CMPE536 İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama 3 0 3 5
CMPE537 Dağıtık Hesaplama 3 0 3 5
CMPE543 Büyük Veri Çözümlemeleri 3 0 3 5
CMPE563 Bilgi Erişimi 3 0 3 5
CMPE566 İleri Veri Madenciliği 3 0 3 5
CMPE571 Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri 3 0 3 5
CMPE578 Sızma Testleri 3 0 3 5
CMPE579 Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler 3 0 3 5
CMPE521 İleri Çoklu Ortam Sistemleri 3 0 3 5
CMPE531 İleri İşletim Sistemleri 0 0 3 5
CMPE532 İleri Bilgisayar Mimarileri 3 0 3 5
CMPE562 Çok Erkinli Sistemler 3 0 3 5
CMPE564 Doğal Hesaplama 3 0 3 5
CMPE565 Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
CMPE567 Semantik Web Programlama 3 0 3 5
CMPE568 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
CMPE575 Paralel ve Öbek Hesaplama 3 0 3 5
SE566 Servis Yönelimli Mimari ve Web Servisleri 3 0 3 5
ISE516 İş Süreci Yönetimi 3 0 3 5
CMPE541 İleri Veritabanları 3 0 3 5
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim 3 0 3 5
ISE512 BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları 3 0 3 5
ISE513 Sistem Entegrasyonu 3 0 3 5
ISE514 Bulut Bilişim 3 0 3 5
ISE515 Süreç Analizi ve İyileştirme 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama 3 0 3 5
ISE553 Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5
ISE554 E-Devlette BT Stratejileri 3 0 3 5
ISE563 Uygulama Yönetimi 3 0 3 5
ISE564 Bilgi Teknolojileri Mimarisi ve Danışmanlığı 3 0 3 5
SE503 Bilgi Sistemleri Tasarımı 3 0 3 5
SE546 Sağlık Bilişiminde Karar Destek 3 0 3 5
SE556 Yazılım İnşası ve Evrimi 3 0 3 5
SE558 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE560 Gereksinim Mühendisliği 3 0 3 5
SE562 Yazılım Mühendisliğinde Biçimsel Yöntemler 3 0 3 5
SE570 Mobil Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları 2 2 3 5
SE577 Yazılım Ölçümü 3 0 3 5
CMPE341 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3 2 4 7
CMPE312 Görsel Programlama 2 0 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 0 3 5
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi 3 0 3 5
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE507 Mobil Uygulama Geliştirme 3 0 3 5
ISE555 BT Ekonomisi 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE555 Model Güdümlü Yazılım Geliştirme 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE559 Yazılım Sınaması ve Bakımı 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
SE552 İleri Yazılım Proje Yönetimi 3 0 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE555 Öneri Sistemlerine Giriş 3 0 3 5
CMPE572 Hesaplama Teorisinin Temelleri 3 0 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
CMPE538 İleri Bilgisayar Ağları 3 0 3 5
SE328 Algoritma ve Optimizasyon Yöntemleri 3 0 3 5
CMPE524 İleri Algoritma 3 0 3 5
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama 3 0 3 5
CMPE533 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 3 5
CMPE535 Siber Güvenlik 3 0 3 5
CMPE536 İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama 3 0 3 5
CMPE537 Dağıtık Hesaplama 3 0 3 5
CMPE543 Büyük Veri Çözümlemeleri 3 0 3 5
CMPE563 Bilgi Erişimi 3 0 3 5
CMPE566 İleri Veri Madenciliği 3 0 3 5
CMPE571 Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri 3 0 3 5
CMPE578 Sızma Testleri 3 0 3 5
CMPE579 Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler 3 0 3 5
CMPE521 İleri Çoklu Ortam Sistemleri 3 0 3 5
CMPE531 İleri İşletim Sistemleri 0 0 3 5
CMPE532 İleri Bilgisayar Mimarileri 3 0 3 5
CMPE562 Çok Erkinli Sistemler 3 0 3 5
CMPE564 Doğal Hesaplama 3 0 3 5
CMPE565 Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
CMPE567 Semantik Web Programlama 3 0 3 5
CMPE568 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
CMPE575 Paralel ve Öbek Hesaplama 3 0 3 5
SE566 Servis Yönelimli Mimari ve Web Servisleri 3 0 3 5
ISE516 İş Süreci Yönetimi 3 0 3 5
CMPE541 İleri Veritabanları 3 0 3 5
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim 3 0 3 5
ISE512 BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları 3 0 3 5
ISE513 Sistem Entegrasyonu 3 0 3 5
ISE514 Bulut Bilişim 3 0 3 5
ISE515 Süreç Analizi ve İyileştirme 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama 3 0 3 5
ISE553 Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5
ISE554 E-Devlette BT Stratejileri 3 0 3 5
ISE563 Uygulama Yönetimi 3 0 3 5
ISE564 Bilgi Teknolojileri Mimarisi ve Danışmanlığı 3 0 3 5
SE503 Bilgi Sistemleri Tasarımı 3 0 3 5
SE546 Sağlık Bilişiminde Karar Destek 3 0 3 5
SE556 Yazılım İnşası ve Evrimi 3 0 3 5
SE558 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE560 Gereksinim Mühendisliği 3 0 3 5
SE562 Yazılım Mühendisliğinde Biçimsel Yöntemler 3 0 3 5
SE570 Mobil Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları 2 2 3 5
SE577 Yazılım Ölçümü 3 0 3 5
CMPE341 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3 2 4 7
CMPE312 Görsel Programlama 2 0 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 0 3 5
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi 3 0 3 5
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE507 Mobil Uygulama Geliştirme 3 0 3 5
ISE555 BT Ekonomisi 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE555 Model Güdümlü Yazılım Geliştirme 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE559 Yazılım Sınaması ve Bakımı 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
SE552 İleri Yazılım Proje Yönetimi 3 0 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE555 Öneri Sistemlerine Giriş 3 0 3 5
CMPE572 Hesaplama Teorisinin Temelleri 3 0 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
CMPE538 İleri Bilgisayar Ağları 3 0 3 5
SE328 Algoritma ve Optimizasyon Yöntemleri 3 0 3 5
CMPE524 İleri Algoritma 3 0 3 5
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama 3 0 3 5
CMPE533 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 3 5
CMPE535 Siber Güvenlik 3 0 3 5
CMPE536 İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama 3 0 3 5
CMPE537 Dağıtık Hesaplama 3 0 3 5
CMPE543 Büyük Veri Çözümlemeleri 3 0 3 5
CMPE563 Bilgi Erişimi 3 0 3 5
CMPE566 İleri Veri Madenciliği 3 0 3 5
CMPE571 Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri 3 0 3 5
CMPE578 Sızma Testleri 3 0 3 5
CMPE579 Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler 3 0 3 5
CMPE521 İleri Çoklu Ortam Sistemleri 3 0 3 5
CMPE531 İleri İşletim Sistemleri 0 0 3 5
CMPE532 İleri Bilgisayar Mimarileri 3 0 3 5
CMPE562 Çok Erkinli Sistemler 3 0 3 5
CMPE564 Doğal Hesaplama 3 0 3 5
CMPE565 Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
CMPE567 Semantik Web Programlama 3 0 3 5
CMPE568 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
CMPE575 Paralel ve Öbek Hesaplama 3 0 3 5
SE566 Servis Yönelimli Mimari ve Web Servisleri 3 0 3 5
ISE516 İş Süreci Yönetimi 3 0 3 5
CMPE541 İleri Veritabanları 3 0 3 5
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim 3 0 3 5
ISE512 BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları 3 0 3 5
ISE513 Sistem Entegrasyonu 3 0 3 5
ISE514 Bulut Bilişim 3 0 3 5
ISE515 Süreç Analizi ve İyileştirme 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama 3 0 3 5
ISE553 Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5
ISE554 E-Devlette BT Stratejileri 3 0 3 5
ISE563 Uygulama Yönetimi 3 0 3 5
ISE564 Bilgi Teknolojileri Mimarisi ve Danışmanlığı 3 0 3 5
SE503 Bilgi Sistemleri Tasarımı 3 0 3 5
SE546 Sağlık Bilişiminde Karar Destek 3 0 3 5
SE556 Yazılım İnşası ve Evrimi 3 0 3 5
SE558 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE560 Gereksinim Mühendisliği 3 0 3 5
SE562 Yazılım Mühendisliğinde Biçimsel Yöntemler 3 0 3 5
SE570 Mobil Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları 2 2 3 5
SE577 Yazılım Ölçümü 3 0 3 5
CMPE341 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3 2 4 7
CMPE312 Görsel Programlama 2 0 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 0 3 5
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi 3 0 3 5
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE507 Mobil Uygulama Geliştirme 3 0 3 5
ISE555 BT Ekonomisi 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE555 Model Güdümlü Yazılım Geliştirme 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE559 Yazılım Sınaması ve Bakımı 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
SE552 İleri Yazılım Proje Yönetimi 3 0 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE555 Öneri Sistemlerine Giriş 3 0 3 5
CMPE572 Hesaplama Teorisinin Temelleri 3 0 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
CMPE538 İleri Bilgisayar Ağları 3 0 3 5
SE328 Algoritma ve Optimizasyon Yöntemleri 3 0 3 5
CMPE524 İleri Algoritma 3 0 3 5
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama 3 0 3 5
CMPE533 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 3 5
CMPE535 Siber Güvenlik 3 0 3 5
CMPE536 İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama 3 0 3 5
CMPE537 Dağıtık Hesaplama 3 0 3 5
CMPE543 Büyük Veri Çözümlemeleri 3 0 3 5
CMPE563 Bilgi Erişimi 3 0 3 5
CMPE566 İleri Veri Madenciliği 3 0 3 5
CMPE571 Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri 3 0 3 5
CMPE578 Sızma Testleri 3 0 3 5
CMPE579 Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler 3 0 3 5
CMPE521 İleri Çoklu Ortam Sistemleri 3 0 3 5
CMPE531 İleri İşletim Sistemleri 0 0 3 5
CMPE532 İleri Bilgisayar Mimarileri 3 0 3 5
CMPE562 Çok Erkinli Sistemler 3 0 3 5
CMPE564 Doğal Hesaplama 3 0 3 5
CMPE565 Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
CMPE567 Semantik Web Programlama 3 0 3 5
CMPE568 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
CMPE575 Paralel ve Öbek Hesaplama 3 0 3 5
SE566 Servis Yönelimli Mimari ve Web Servisleri 3 0 3 5
ISE516 İş Süreci Yönetimi 3 0 3 5
CMPE541 İleri Veritabanları 3 0 3 5
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim 3 0 3 5
ISE512 BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları 3 0 3 5
ISE513 Sistem Entegrasyonu 3 0 3 5
ISE514 Bulut Bilişim 3 0 3 5
ISE515 Süreç Analizi ve İyileştirme 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama 3 0 3 5
ISE553 Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5
ISE554 E-Devlette BT Stratejileri 3 0 3 5
ISE563 Uygulama Yönetimi 3 0 3 5
ISE564 Bilgi Teknolojileri Mimarisi ve Danışmanlığı 3 0 3 5
SE503 Bilgi Sistemleri Tasarımı 3 0 3 5
SE546 Sağlık Bilişiminde Karar Destek 3 0 3 5
SE556 Yazılım İnşası ve Evrimi 3 0 3 5
SE558 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE560 Gereksinim Mühendisliği 3 0 3 5
SE562 Yazılım Mühendisliğinde Biçimsel Yöntemler 3 0 3 5
SE570 Mobil Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları 2 2 3 5
SE577 Yazılım Ölçümü 3 0 3 5
CMPE341 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3 2 4 7
CMPE312 Görsel Programlama 2 0 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 0 3 5
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi 3 0 3 5
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE507 Mobil Uygulama Geliştirme 3 0 3 5
ISE555 BT Ekonomisi 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE555 Model Güdümlü Yazılım Geliştirme 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE559 Yazılım Sınaması ve Bakımı 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
SE552 İleri Yazılım Proje Yönetimi 3 0 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE555 Öneri Sistemlerine Giriş 3 0 3 5
CMPE572 Hesaplama Teorisinin Temelleri 3 0 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
PR407 Kamuoyu 3 0 3 5
PR413 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I 3 0 3 5
PR414 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II 3 0 3 5
GSM142 Edebiyat ve Eleştiri 3 0 3 5
GSM147 Ebru Sanatı 3 0 3 5
GSM165 Genel Müzik Kültürü ve Teorisi 0 0 3 5
GSM168 Anadolu Müziğinin Tarihçesi 3 0 3 5
GSM104 Reklam Fotoğrafçılığı 3 0 3 5
E300 Popular Science 3 0 3 4
HUM203 Popüler Bilim 3 0 3 4
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
MFGE404  Bilgisayarla Tümleşik İmalat 3 0 3 5
MFGE412 Optimizasyona Giriş 3 0 3 5
EE423 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE426 Gerçek Zamanlı Sinyal İşleme 3 0 3 5
EE432 VLSI Tasarım 3 0 3 5
EE452 Yüksek Gerilim Tekniği 3 0 3 5
IE416 Uzman Sistemler 3 0 3 5
IE418 Karar Analizi 3 0 3 5
IE420 Optimizasyon için Sezgisel Yöntemler 3 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
ME425 Mekanik Titreşimler 3 0 3 5
ME435 Kırılma Mekaniği 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
MECE425 Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı 3 0 3 6
MECE431 Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri 2 0 3 6
MECE441 Yapay Zeka 3 0 3 6
IE305 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 5
EE315 Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler 3 0 3 6
EE352 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3 2 4 6
EE306 Sayısal Sinyal İşleme 3 2 4 6
EE402 Kablosuz Haberleşme 2 2 3 5
MECE445 Robot Görme 3 0 3 5
MECE451 Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik 3 0 3 5
MECE539 Uçan Robotlar 3 0 3 5
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji 3 0 3 5
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji 3 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
EE448 Örüntü Tanıma 0 0 3 5
MECE570 Sistem Kuramı 3 0 3 5
EE421 Sayısal Görüntü İşleme 2 2 3 5
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
EE428 Biyomedikal Sinyaller ve Ölçüm 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
MECE491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MECE493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
EE445 Robotiğe Giriş 3 0 3 5
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 0 3 5
IE314 Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE468 Mühendisler için Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
ASE308 Uçuş Mekaniği 3 1 3 6
ME482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
ME416 Döküm ve Toz Metalurjisi 3 1 3 5
ME419 Otomotiv Üretimi 3 0 3 5
ME478 Fabrika Tasarımı 3 0 3 5
ME427 Kinematik Sentez 3 0 3 5
AE435 Taşıt Dinamiği 3 1 3 5
AE411 Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri 3 1 3 5
AE413 Otomotiv Mekatroniği 3 1 3 5
AE416 Otomotiv Tasarımı ve Üretimi 2 2 3 5
ME426 Makine Dinamiği 3 0 3 5
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 3 0 3 5
AE436 Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı 3 1 4 5
AE434 Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar 3 1 4 5
MFGE404  Bilgisayarla Tümleşik İmalat 3 0 3 5
MFGE412 Optimizasyona Giriş 3 0 3 5
EE423 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE426 Gerçek Zamanlı Sinyal İşleme 3 0 3 5
EE432 VLSI Tasarım 3 0 3 5
EE452 Yüksek Gerilim Tekniği 3 0 3 5
IE416 Uzman Sistemler 3 0 3 5
IE418 Karar Analizi 3 0 3 5
IE420 Optimizasyon için Sezgisel Yöntemler 3 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
ME425 Mekanik Titreşimler 3 0 3 5
ME435 Kırılma Mekaniği 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
MECE425 Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı 3 0 3 6
MECE431 Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri 2 0 3 6
MECE441 Yapay Zeka 3 0 3 6
IE305 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 5
EE315 Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler 3 0 3 6
EE352 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3 2 4 6
EE306 Sayısal Sinyal İşleme 3 2 4 6
EE402 Kablosuz Haberleşme 2 2 3 5
MECE525 Akıllı Kontrol 3 0 3 5
MECE404 Akıllı Mekatronik Sistemler 3 0 3 5
MECE445 Robot Görme 3 0 3 5
MECE451 Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik 3 0 3 5
MECE539 Uçan Robotlar 3 0 3 5
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji 3 0 3 5
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji 3 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
EE448 Örüntü Tanıma 0 0 3 5
MECE570 Sistem Kuramı 3 0 3 5
EE421 Sayısal Görüntü İşleme 2 2 3 5
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
EE428 Biyomedikal Sinyaller ve Ölçüm 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
MECE491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MECE493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
EE445 Robotiğe Giriş 3 0 3 5
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 0 3 5
IE314 Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE468 Mühendisler için Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
ASE308 Uçuş Mekaniği 3 1 3 6
ME482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
ME416 Döküm ve Toz Metalurjisi 3 1 3 5
ME419 Otomotiv Üretimi 3 0 3 5
ME478 Fabrika Tasarımı 3 0 3 5
ME427 Kinematik Sentez 3 0 3 5
AE435 Taşıt Dinamiği 3 1 3 5
AE411 Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri 3 1 3 5
AE413 Otomotiv Mekatroniği 3 1 3 5
AE416 Otomotiv Tasarımı ve Üretimi 2 2 3 5
ME426 Makine Dinamiği 3 0 3 5
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 3 0 3 5
AE436 Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı 3 1 4 5
AE434 Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar 3 1 4 5
EE423 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE426 Gerçek Zamanlı Sinyal İşleme 3 0 3 5
EE432 VLSI Tasarım 3 0 3 5
EE452 Yüksek Gerilim Tekniği 3 0 3 5
IE416 Uzman Sistemler 3 0 3 5
IE418 Karar Analizi 3 0 3 5
IE420 Optimizasyon için Sezgisel Yöntemler 3 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
ME425 Mekanik Titreşimler 3 0 3 5
ME435 Kırılma Mekaniği 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
MECE425 Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı 3 0 3 6
MECE431 Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri 2 0 3 6
MECE441 Yapay Zeka 3 0 3 6
IE305 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 5
EE315 Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler 3 0 3 6
EE352 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3 2 4 6
EE306 Sayısal Sinyal İşleme 3 2 4 6
EE402 Kablosuz Haberleşme 2 2 3 5
MECE525 Akıllı Kontrol 3 0 3 5
MECE404 Akıllı Mekatronik Sistemler 3 0 3 5
MECE445 Robot Görme 3 0 3 5
MECE451 Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik 3 0 3 5
MECE539 Uçan Robotlar 3 0 3 5
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji 3 0 3 5
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji 3 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
EE448 Örüntü Tanıma 0 0 3 5
MECE570 Sistem Kuramı 3 0 3 5
EE421 Sayısal Görüntü İşleme 2 2 3 5
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
EE428 Biyomedikal Sinyaller ve Ölçüm 3 0 3 5
MECE491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MECE493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
EE445 Robotiğe Giriş 3 0 3 5
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 0 3 5
IE314 Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
CMPE468 Mühendisler için Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
ASE308 Uçuş Mekaniği 3 1 3 6
ME482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
ME416 Döküm ve Toz Metalurjisi 3 1 3 5
ME419 Otomotiv Üretimi 3 0 3 5
ME478 Fabrika Tasarımı 3 0 3 5
ME427 Kinematik Sentez 3 0 3 5
AE435 Taşıt Dinamiği 3 1 3 5
AE411 Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri 3 1 3 5
AE413 Otomotiv Mekatroniği 3 1 3 5
AE416 Otomotiv Tasarımı ve Üretimi 2 2 3 5
ME426 Makine Dinamiği 3 0 3 5
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 3 0 3 5
AE436 Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı 3 1 4 5
AE434 Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar 3 1 4 5
MECE406 Sayısal Kontrol 3 0 3 5
MFGE404  Bilgisayarla Tümleşik İmalat 3 0 3 5
MFGE412 Optimizasyona Giriş 3 0 3 5
EE423 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE426 Gerçek Zamanlı Sinyal İşleme 3 0 3 5
EE432 VLSI Tasarım 3 0 3 5
EE452 Yüksek Gerilim Tekniği 3 0 3 5
IE416 Uzman Sistemler 3 0 3 5
IE418 Karar Analizi 3 0 3 5
IE420 Optimizasyon için Sezgisel Yöntemler 3 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
ME425 Mekanik Titreşimler 3 0 3 5
ME435 Kırılma Mekaniği 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
MECE425 Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı 3 0 3 6
MECE431 Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri 2 0 3 6
MECE441 Yapay Zeka 3 0 3 6
IE305 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 5
EE315 Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler 3 0 3 6
EE352 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3 2 4 6
EE306 Sayısal Sinyal İşleme 3 2 4 6
EE402 Kablosuz Haberleşme 2 2 3 5
MECE525 Akıllı Kontrol 3 0 3 5
MECE445 Robot Görme 3 0 3 5
MECE451 Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik 3 0 3 5
MECE539 Uçan Robotlar 3 0 3 5
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji 3 0 3 5
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji 3 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
EE448 Örüntü Tanıma 0 0 3 5
MECE570 Sistem Kuramı 3 0 3 5
EE421 Sayısal Görüntü İşleme 2 2 3 5
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
EE428 Biyomedikal Sinyaller ve Ölçüm 3 0 3 5
MECE491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MECE493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
EE445 Robotiğe Giriş 3 0 3 5
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 0 3 5
IE314 Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
CMPE468 Mühendisler için Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
ASE308 Uçuş Mekaniği 3 1 3 6
ME482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
ME416 Döküm ve Toz Metalurjisi 3 1 3 5
ME419 Otomotiv Üretimi 3 0 3 5
ME478 Fabrika Tasarımı 3 0 3 5
ME427 Kinematik Sentez 3 0 3 5
AE435 Taşıt Dinamiği 3 1 3 5
AE411 Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri 3 1 3 5
AE413 Otomotiv Mekatroniği 3 1 3 5
AE416 Otomotiv Tasarımı ve Üretimi 2 2 3 5
ME426 Makine Dinamiği 3 0 3 5
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 3 0 3 5
AE436 Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı 3 1 4 5
AE434 Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar 3 1 4 5
EE423 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE426 Gerçek Zamanlı Sinyal İşleme 3 0 3 5
EE432 VLSI Tasarım 3 0 3 5
EE452 Yüksek Gerilim Tekniği 3 0 3 5
IE416 Uzman Sistemler 3 0 3 5
IE418 Karar Analizi 3 0 3 5
IE420 Optimizasyon için Sezgisel Yöntemler 3 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
ME425 Mekanik Titreşimler 3 0 3 5
ME435 Kırılma Mekaniği 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
MECE425 Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı 3 0 3 6
MECE431 Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri 2 0 3 6
MECE441 Yapay Zeka 3 0 3 6
IE305 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 5
EE315 Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler 3 0 3 6
EE352 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3 2 4 6
EE306 Sayısal Sinyal İşleme 3 2 4 6
EE402 Kablosuz Haberleşme 2 2 3 5
MECE525 Akıllı Kontrol 3 0 3 5
MECE404 Akıllı Mekatronik Sistemler 3 0 3 5
MECE445 Robot Görme 3 0 3 5
MECE451 Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik 3 0 3 5
MECE539 Uçan Robotlar 3 0 3 5
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji 3 0 3 5
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji 3 0 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 0 3 5
EE448 Örüntü Tanıma 0 0 3 5
MECE570 Sistem Kuramı 3 0 3 5
EE421 Sayısal Görüntü İşleme 2 2 3 5
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
EE428 Biyomedikal Sinyaller ve Ölçüm 3 0 3 5
MECE491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MECE493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
EE445 Robotiğe Giriş 3 0 3 5
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 0 3 5
IE314 Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5