AKTS - Seramik Malzeme Üretim Süreçleri

Seramik Malzeme Üretim Süreçleri (MATE474) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seramik Malzeme Üretim Süreçleri MATE474 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bölüm kararıyla
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Polikristal seramik malzemeler ve camların üretim yöntemleri ile üretim, mikroyapı ve sinterleme mekanizması arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uygun tane boyutu elde etmek için başlangıç tozunun ve metodun seçimindeki kriterlerin anlaşılması.
  • Seramik tozlarını parça şekline dönüştürürken kullanılan yöntemlerin anlaşılması.
  • Seramiklerdeki yoğunlaşma mekanizması hakkında fikir sahibi olmak.
  • Üretim yöntemleri, mikroyapı ve özellikler arasındaki ilişkinin anlaşılması.
Dersin İçeriği Toz hazırlanması, önkonsolidasyon, şekil verme işlemi, sentezleme, sinterleme teorisi, modifiye edilmiş yoğunlaşma yöntemi, son işleme, zımparalamanın seramiklerin mikroyapılarına etkileri, cam üretim yöntemi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders slaytları
2 Seramik Tozların Sentezlenmesi Ders slaytları
3 Toz Karakterizasyonu Ders slaytları
4 Colloidal Prosesi Ders slaytları
5 Sol-gel Ders slaytları
6 Seramik Tozların Karıştırılması-1 Ders slaytları
7 Seramik Tozlarının Karıştırılması-2 Ders slaytları
8 Seramik Malzemelerin Şekillendirilmesi Ders slaytları
9 Kurutma Ders slaytları
10 Bağlayıcıların Uçurulması Ders slaytları
11 Katı Durum Sinterlemesi-1 Ders slaytları
12 Katı Durum Sinterlemesi-2 Ders slaytları
13 Sıvı Durum Sinterlemesi Ders Slaytları
14 Polycrystalline Seramiklerin İçyapısı Ders slaytları
15 Genel gözden geçirme
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 4. Ceramic Processing, Mohamed N. Rahaman, CRC, 2007.
Diğer Kaynaklar 5. Modern Ceramic Engineering, 3rd ed., by D.W. Richerson, Taylor and Francis, 2003.
6. Introduction to Ceramics, Kingery, Bowen and Uhlmann, Wiley, 1976.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125