ECTS - - Kimya Mühendisliği

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S/T notu alarak başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt- Kabul Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Sınav Yönetmeliği Madde 18, Madde 25). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını ve bitirme projesini belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.