AKTS - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri

Rüzgar Enerjisi Teknolojileri (ENE312) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rüzgar Enerjisi Teknolojileri ENE312 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Aysel ATIMTAY
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Rüzgar ve dalga enerjisi dönüştürme sistemlerinin temellerini öğretmek. Rüzgar türbini projelendirmesinde temel tasarım parametrelerini tanıtmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rüzgar ve dalga enerjisinin anlaşılması
  • Bu enerji kaynaklarına ve kullanımına niçin ihtiyaç duyulduğunun anlaşılması
  • Rüzgar enerjisi ile ilgili birkaç deneyin uygulanması
  • To be able to design wind turbines considering the most important design parameters
  • Rüzgar türbinlerinin projelendirilmesi, planlanması, kurulması ve işletilmesi konularının tartışılması
  • Dalga enerjisi dönüşüm sistemlerinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği Rüzgar nitelikleri, rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri, rüzgar türbinlerinin tasarımı, projelendirilmesi, planlaması ve ekonomisi, dalga enerjisi ve dalga enerjisi dönüşüm sistemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Rüzgarın Fiziksel Özellikleri Bölüm 1
2 Rüzgar Enerjisi ve Gücü Bölüm 2
3 Küçük Ölçekli Türbinler Bölüm 3
4 Yararlı Ölçekte Türbinler Bölüm 4
5 Türbinlerin Elektriksel Bileşenleri Bölüm 5
6 Rüzgar Türbini Kanatlarının Aerodinamiği Bölüm 6
7 Proje Yerleştirme Bölüm 7
8 Ara Sınav
9 Rüzgar Kaynağı Değerlendirmesi Bölüm 8
10 Rüzgar Hızı ve Yönü Ölçümü Bölüm 9
11 Rüzgar Projelerinin Değerlendirmesi ve Planlanması Bölüm 10
12 Rüzgar Projelerinin Kurulması ve İşletilmesi Bölüm 11
13 Rüzgar Enerjisi Ekonomisi Bölüm 12
14 Dalga Enerjisi
15 Dalga Enerjisi Dönüşüm Sistemleri
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Wind Energy Engineering, 1st Edition, Pramod Jain, 2011, Mc-Graw Hill
Diğer Kaynaklar 2. Ocean Energy Tide and Tidal Power, Roger H. Charlier &Charles W. Finkl, Springer, 2009
3. Wave Energy Conversion, John Brooke, Elsevier Ocean Engineering Series Volume 6, 2003.
4. Wind Energy Renewable Energy and the Environment, Vaughn Nelson, Taylor& Francis, 2009
5. Wind and Solar Power Systems: Design, Analysis, and Operation, Second Edition, Mukund R. Patel, Taylor Francis (2005)
6. Wind Energy Explained, Theory, Design and Application, J.F. Manwell, J.G. Mcgowan and A. Rogers, Wiley 2002
7. Wind Energy, Fundamentals, Resource Analysis and Economics, Sathyajith Mathew, Springer-VBH, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 4 2 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 129