AKTS - İleri Biyokimya

İleri Biyokimya (CEAC502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Biyokimya CEAC502 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 103
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Belgin İşgör
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, biyolojik makromoleküllerin moleküler düzeyde yapısı, organizasyonu ve fonksiyonu ile metabolizması ve biyolojik sistemlerdeki önemini anlamak. Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmalarının TCA ve ETS döngüleri ile detaylı anlatımı, biyolojik sistemlerde anabolik reaksiyaların tartışılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karbonhidrat, yağ ve protein gibi biyomoleküller hakkında genel bilgilerin hatırlatılması
  • Metabolizmanın önemini kavramak ve anabolik ve katabolik reaksiyonların tartışılması
  • Karbonhidrat metabolizmasını kavramak: Glikoliz ve glikolzde rol alan enzimler ve düzenlenmesi.
  • TCA döngüsünde ki reaksiyonlar ve düzenlenmesi.
  • Elektron taşıma zinciri ve oksidatif fosforillenme ve ATP jenerasyonu.
  • Lipid metabolizması, reaksiyon basamaklar ve metabolizma da rol alan enzimler ve düzenlenmeleri.
  • Protein metabolizması, reaksiyon basamaklar ve metabolizma da rol alan enzimler ve düzenlenmeleri.
  • Glukoneogenez, reaksiyon basamaklar ve bu yolda rol alan enzimler ve düzenlenmeleri.
Dersin İçeriği Metabolik reaksiyonların temel mekanizması, reaksiyonların düzenlenmesi, metabolik reaksiyonların biyolojik sistemdeki önemi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Biyokimya ya giriş. Karbonhidratlar gibi biyolojik moleküllerin yapısı ve fonksiyonları. Ders notları
2 Biyolojik moleküllerin Yapı ve fonksiyonları: Karbonhidratlar Ders notları
3 Biyolojik moleküllerin Yapı ve fonksiyonları: Lipidler Ders notları
4 Biyolojik moleküllerin Yapı ve fonksiyonları: Proteinler Ders notları
5 Karbohidrat metabolizması ve Glikoliz Ders notları
6 Glukoneogenez. Ders notları
7 Trikarboksilik asit döngüsü ve Elektron Taşıma Sistemi Ders notları
8 Elektron Taşıma Sistemi ve oxidatif fosforilasyon Ders notları
9 ARA SINAV
10 Lipid metabolizması Ders notları
11 Protein ve Nükleik asit metabolizması Ders notları
12 Protein ve Nükleik asit metabolizması Ders notları
13 Öğrenci sunumları Sunum I (Karbonhidrat metabolizması ile ilgili makale sunumu.)
14 Öğrenci sunumları Sunum II (Lipit metabolizması ile ilgili makale sunumu.)
15 Öğrenci sunumları Sunum IV (Metabolik hastalıklar ile ilgili makale sunumu.)
16 Arasınav
17 FİNAL

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gerekli dokümanlar ders esnasında verilecektir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 14 28
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 120