AKTS - Taşınım Olayları

Taşınım Olayları (CEAC419) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Taşınım Olayları CEAC419 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH 275, MATH 276, CEAC 208, CEAC 306
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kimya mühendisliği öğrencilerine, kimyasal sistemlerdeki momentum, enerji ve kütle taşınımlarını içeren problemlerin çözümlerine yönelik temeller sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Taşınım olaylarında rekabetçi bir temel kazanır.
 • Taşınım analizinin pratik problemlere uygulanabilirliğini gösterir.
 • Hesaplanan çözümlerin değerlendirilmesinde çözüm yaklaşım yöntemleri, bunların sınırları ve kullanımları için gerçek sorun analizi geliştirme ve uygulamasına olanak sağlar.
 • Bir sistem için diferansiyel denklemleri türetmek üzere kütle ve enerjinin korunumu ile kuvvet dengesi prensiplerini uygular.
 • Uygun başlangıç ve sınır koşullarını formüle etmek ve uygulamak.
 • Boru içindeki akışta basınca, pompa gücüne, akışa ve kanal özelliklerine bağlı çözümleri formüle eder.
 • Serbest enerji, entropi, iç enerji ve entalpi arasındaki ilişkiyi ayırdeder.
 • Laminar ve turbulent akışta momentum taşınımı ve hız dağılım mekanizmalarını açıklar.
 • Laminar ve turbulent akışta enerji taşınımı ve sıcaklık dağılım mekanizmalarını açıklar
 • Laminar ve turbulent akışta kütle taşınımı ve konsantrasyon dağılım mekanizmalarını açıklar.
 • İzotermal akış sistemleri için makroskobik dengeleri türetir.
Dersin İçeriği Veri mevcut değildir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Momentum taşınımına giriş ve momentum taşınım mekanizmaları Ders Kitabı; Bölüm 1
2 Laminar akışta momentum dengeleri ve hız dağılımları Bölüm 2
3 Laminar akışta momentum dengeleri ve hız dağılımları Bölüm 2
4 Turbulent akışta momentum dengeleri ve hız dağılımları Bölüm 5
5 İzotermal akış sistemleri için makroskobik dengeler Bölüm 7
6 ARA SINAV
7 Enerji taşınımına giriş ve enerji taşınım mekanizmaları Bölüm 9
8 Enerji taşınımına giriş ve enerji taşınım mekanizmaları Bölüm 9
9 Laminar akışta enerji dengeleri ve sıcaklık dağılımları Bölüm 10
10 Laminar akışta enerji dengeleri ve sıcaklık dağılımları Bölüm 10
11 Turbulent akışta enerji dengeleri ve sıcaklık dağılımları Bölüm 13
12 İzotermal olmayan akış sistemleri için makroskobik dengeler Bölüm 15
13 ARA SINAV
14 Kütle taşınım mekanizmaları ve laminar ve turbulent akışta konsantrasyon dağılımları Bölüm 17, 18, 21
15 Çok bileşenli sistemler için makroskobik dengeler Bölüm 24
16 GENEL SINAV Tüm Bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. R.B. Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot, Transport Phenomena, John Wiley & Sons (2006)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 1 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 126