ECTS - - Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mekatronik Mühendisliği alanında Tezsiz programda Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.