ECTS - - Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

Y. Lisans (Tezsiz) programı 2005-2006 akademik yılında, ileri teknolojiye odaklı, dinamik, disiplinlerarası ve çokdisiplinli programların oluşturduğu sinerjiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji üreten, yönlendiren, kaliteli, güvenilir ve maliyet etkin geliştirme sürecinde yer alabilecek profesyonelleri yetiştirme misyonu ile kurulmuştur. Eğitim dili İngilizcedir.

 

Program eğitim ve öğretim programı temelde yaparak öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve katılımcı öğrenme ortamlarının yaratılması, öğrencilerin endüstri deneyimlerini kazanmalarına yönelik proje tecrübelerini kazanabilmeleri ve tüm bunlar için gerekli teorik bilgileri en iyi şekilde öğrenebilmelerini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

 

Bölüm laboratuvarları kuruluşundan itibaren farklı bir yaklaşımla tasarlanmış, her öğrencinin kişisel ve takım olarak, fiilen tasarım, üretim ve uygulama yapmasına olanak verecek bir laboratuvar düzeni kurulmuştur. Bu özelliği ile tüm dünyada örnek gösterilebilecek bir laboratuvar ortamı oluşturulmuştur. Halen kurulu olan ve eğitim ve araştırma yapılan laboratuvarlarımız hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.