ECTS - - Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 2.75 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC alarak başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 90’dır. Mezuniyet için, Bitirme Projesi koşulunun da yerine getirilmesi gerekmektedir.