AKTS - Turizm İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

Turizm İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları (TKİŞ103) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları TKİŞ103 1 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı turizm işletmelerinde muhasebenin temel kavramlarına ilişkin bilgilendirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Muhasebe kavramını anlamak
  • Finansal tabloları, hesapları, hesap kayıtlarını, dökümanlarını, muhasebe sürecini, muhasebe ilkelerini, bilanço, gelir tablosu ve yıl sonu işlemleri
  • Turizm işletmelerinde muhasebe uygulamaları yapabilmek
Dersin İçeriği Muhasebenin temel kavramları, finansal tablolar, hesap, hesap planları, hesap kayıt işlemleri, belgeler, muhasebe süreci, genel muhasebe ilkeleri, bilanço ve gelir tablosu hesapları ve yıl sonu kayıt işlemleri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletme ve muhasebe Konu 1
2 Temel finansal tablolar Konu 2
3 Hesap, hesap planı, ve hesap kodları Konu 3
4 Hesap kayıt işlemleri. Muhasebe defterleri, belgeler, muhasebe süreci Konu 4
5 Ara Sınav Ara Sınav
6 Temel finansal tablolar Konu 5
7 Bilanço hesapları, özellikleri, kayıt işlemleri ve süreci Konu 6
8 Bilanço hesapları, özellikleri, kayıt işlemleri ve süreci Konu 7
9 Bilanço hesapları, özellikleri, kayıt işlemleri ve süreci Konu 8
10 Bilanço hesapları, özellikleri, kayıt işlemleri ve süreci Konu 9
11 Bilanço hesapları, özellikleri, kayıt işlemleri ve süreci Konu 10
12 Bilanço hesapları, özellikleri, kayıt işlemleri ve süreci Konu 11
13 Bilanço hesapları, özellikleri, kayıt işlemleri ve süreci Konu 12
14 Bilanço hesapları, özellikleri, kayıt işlemleri ve süreci Konu 13
15 Bilanço hesapları, özellikleri, kayıt işlemleri ve süreci Konu 14
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Turizm İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları Textbook of Atılım University
Diğer Kaynaklar 2. Otel İşletmeleri Muhasebesi, Gazi Kitapevi,2009 Ankara

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 5 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri X
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama X
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama. X
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama X
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti. X
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme. X
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma. X
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama. X
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma. X
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 8 120
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 120