ECTS - - Turizm Ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim)

1) Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri
2) Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama
3) Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama.
4) Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama
5) Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti.
6) Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme.
7) Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma.
8) İletişim becerilerini geliştirmek
9) Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama.
10) Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma.
11) Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek.