ECTS - - Turizm Ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim)

Ara Sınav: Uzaktan/Bilgisayar ortamında

Final Sınavları: Akademik takvime uygun olarak meslek yüksekokulu tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.