ECTS - - Turizm Ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim)

Önlisans diploması ders programında ter alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan, 30 günlük stajını tamamlayan öğrencilere verilmektedir.