AKTS - Turizm Sektörü ve Stratejik Hedefler

Turizm Sektörü ve Stratejik Hedefler (TKİŞ102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm Sektörü ve Stratejik Hedefler TKİŞ102 1 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, ülkemizde ve dünyada turizm sektörünün tarihsel gelişimi, turizm sektörü ve yapısal özellikleri, geleceğe yönelik eğilimler ile turizm sektöründe stratejik yönetim ve kriz yönetimi hakkında bilgi edinmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dünyada ve ülkemizde turizm sektörü ve yapısal özelliklerini öğrenme
  • Sektörün geleceğine ilişkin eğilimler hakkında bilgi edinme
  • Turizm sektöründe stratejik yönetim ve kriz yönetimi konusunda bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği Turizm ve turist kavramları, dünyada ve ülkemizde turizm gelişimi, geleceğe yönelik eğilimler, turizm sektörünün yapısı, turizmde stratejik yönetim ve kriz yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizm kavramı Konu 1
2 Dünyada turizmin tarihsel gelişimi Konu 2
3 Türkiye’de turizmin tarihsel gelişimi Konu 3
4 Turizm gelişimini etkileyen faktörler Konu 4
5 Turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkileri Konu 5
6 Turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkileri Konu 6
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Turizm sektörü, özellikleri ve yapısı Konu 7
9 Turizm sektörü, özellikleri ve yapısı Konu 8
10 Turizm sektörü, özellikleri ve yapısı Konu 9
11 Turizm sektörü, özellikleri ve yapısı Konu 10
12 Turizmde yasal düzenlemeler Konu 11
13 Turizm planlaması Konu 12
14 Turizm sektörü ve stratejik yönetim Konu 13
15 Kriz yönetimi Konu 14
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Akşit, S. 2007. Doğal Ortam Duyarlılığı Açısından Sürdürülebilir Turizm. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Yıl : 2007/2 (441-460 s.)
Diğer Kaynaklar 2. • Argan, M. (2007). Eğlence Pazarlaması. Detay Yayıncılık, 502 s., Ankara

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 3 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri X
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama X
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama. X
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama X
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti. X
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme. X
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma. X
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama. X
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma. X
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 6 90
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 100