AKTS - Konaklama İşletmelerinde Yiyecek, İçecek Yönetimi

Konaklama İşletmelerinde Yiyecek, İçecek Yönetimi (TKİŞ207) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Konaklama İşletmelerinde Yiyecek, İçecek Yönetimi TKİŞ207 1 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı yiyecek-içecek hizmetleriyle ilgili temel bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Aynı zamanda bu ders, ileri seviyede yiyecek-içecek servisinin bilgilerini ve deneyimlerini de öğrencilere kazandırır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yiyecek-içecek hizmetlerinin otel yönetimi ve organizasyonu içindeki önmini kavranmasını sağlamak,
  • Yiyecek-içecek hizmetlerinin teorik ve uygulamayla ilgili özelliklerinin kavranmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Yiyecek ve İçecek sektörü, müşterinin rolü, yiyecek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yiyecek-İçecek sektörü Konu 1
2 Müşterinin Rolü Konu 2
3 Yiyecek-İçecek Organizasyonu ve Sistemleri Konu 3
4 Beslenme ve Yiyecek Sektörü Konu 4
5 Yiyecek Sektöründe Sanitasyon Konu 5
6 Ara Sınav Ara Sınav
7 Menü Planlaması Konu 6
8 Satın Alma ve Depolama Konu 7
9 Yiyecek Hizmetinde Ekipman Konu 8
10 Yiyecek Servisinde Prosedürler Konu 9
11 Servis Çeşitleri Konu 10
12 İçecek Servisinde Prosedürler Konu 11
13 Hizmet Yönetimi Konu 12
14 Güvenlik ve Temizlik Konu 13
15 Maliyet Yönetimi Konu 14
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Introduction to Food and Beverage Service, G. Brown, K. Hepner, A. Deegan, Longman , 1999
Diğer Kaynaklar 2. Food and Beverage Service,D. Lilli crap, J. Cousins, R. Smith, ELST Publihers, 1998

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri X
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama X
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama. X
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama X
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti. X
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme. X
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma. X
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama. X
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma. X
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 10 150
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 150