AKTS - Eğlence ve Boş Zaman Yönetimi

Eğlence ve Boş Zaman Yönetimi (TKİŞ206) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Eğlence ve Boş Zaman Yönetimi TKİŞ206 0 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Eğlence ve boş zaman yönetimine ilişkin temel bilgileri vermek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Serbest zaman değerlendirme konusunda bilgi sahibi olabilme
  • Animasyon yapma/yaptırma becerisini kazanma
  • Diğer ders ve disiplinlerde ortaya çıkan benzer problemleri analiz etme ve değerlendirebilme.
Dersin İçeriği Serbest zaman değerlendirme konusunda gerekli bilgileri edinme Serbest zaman değerlendirme etkinlikleriyle ilgili karşılaştığı sorunları analiz edebilme ve çözüm getirebilme Serbest zaman değerlendirmede sorunlar için farklı düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliği kazanma

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Konu 1
2 Boş (Serbest) Zaman Kavramı Konu 2
3 Rekreasyon Kavramı Konu 3
4 Animasyon Kavramı (animasyonun tanımı, çeşitleri, özellikleri ve turistik ürüne etkisi) Konu 4
5 Animasyon Kavramı ( animasyonun fonksiyonları, işleyişi ve ilkeleri) Konu 5
6 Animasyon Hizmetlerinin Yönetimi (planlama) Konu 6
7 Animasyon Hizmetlerinin Yönetimi (organizasyon) Konu 7
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Animasyon Hizmetlerinin Yönetimi (yöneltme, denetim) Konu 8
10 Animasyon Hizmetlerinin Yönetimi (yönetim süreçleri Konu 9
11 Animasyon Hizmetlerinin Yönetimi (yönetim süreçleri) Konu 10
12 Animasyon İşlemlerini Yürütmek (animasyon ekibini kurmak, animasyon programı yapmak) Konu 11
13 Animasyon İşlemlerini Yürütmek (ücretli animasyonları tespit etmek, animasyon sözleşmesi yapmak, animasyon istasyonlarını hazırlamak/hazırlatmak) Konu 12
14 Animasyon İşlemlerini Yürütmek (animatörlere işbaşı eğitimi vermek) Konu 13
15 Animasyon İşlemlerini Yürütmek (animasyon yapmak/yaptırmak) Konu 14
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hacıoğlu N., Gökdeniz, A. ve Dinç, Y., Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi, Ankara, 2003.
Diğer Kaynaklar 2. Hazar, A., Rekreasyon ve Animasyon, Ankara, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri X
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama X
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama. X
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama X
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti. X
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme. X
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma. X
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama. X
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma. X
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 10 150
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 5 5
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 155