AKTS - Ekonomik Kalkınmada Turizm Politikaları ve Uygulama Stratejileri

Ekonomik Kalkınmada Turizm Politikaları ve Uygulama Stratejileri (TKİŞ208) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ekonomik Kalkınmada Turizm Politikaları ve Uygulama Stratejileri TKİŞ208 4. Dönem 1 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, turizmin ekonomi üzerindeki etkilerini, turizm politikası, özellikleri ve başarı koşulları, turizm politikasına olan ihtiyaç, turizm politikasını oluşturan elemanlar, turizm politikasının hedefleri, AB turizm politikası ve Türk turizm politikası, turizm planlaması ve turizm sektöründe yatırımlar hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Turizmin ekonomi üzerindeki etkilerini öğrenme
  • Turizm politikası, özellikler, başarı koşulları hakkında bilgi edinme
  • AB Turizm politikası ve Türk turizm politikası hakkında bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği Turizm ve ekonomi üzerindeki etkileri; turizm politikası, özellikleri, araçları, hedefleri, başarı koşulları; AB turizm politikası; Türk turizm politikası, turizm politikasında modern yaklaşımlar; turizm planlaması; turizm sektöründe yatırımlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizm ve ekonomi üzerindeki etkileri Konu 1
2 Turizm ve ekonomi üzerindeki etkileri Konu 2
3 Turizm politikası kavramı ve özellikleri Konu 3
4 Turizm politikasının araçları Konu 4
5 Turizm politikasının hedefleri Konu 5
6 Ara sınav Ara Sınav
7 Turizm politikasının başarı koşulları Konu 6
8 AB Turizm politikası Konu 7
9 Türk turizm politikası: Planlı dönem öncesi ve planlı dönemde izlenen politikalar Konu 8
10 Türk Turizm Politikası: Planlı dönemde izlenen politikalar Konu 9
11 2000’li yıllarda Türk Turizminde İzlenecek Politika ve Stratejiler Konu 10
12 Sürdürülebilir turizm politikalarında modern yönetim yaklaşımları Konu 11
13 Sürdürülebilir turizm politikalarında modern yönetim yaklaşımları Konu 12
14 Turizm planlaması Konu 13
15 Turizm planlaması Konu 14
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Akay, B. 2009. Turizm Politika ve Planlamasının Kavramsal Analizi.
Diğer Kaynaklar 2. 2023 Türkiye Turizm Stratejisi Işığında Turizm Politikaları. Editör: Orhan Batman ve Oğuz Türkay, Değişim Yayınları, Değişim Aktüel Kitabevi, İstanbul.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri X
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama X
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama. X
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama X
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti. X
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme. X
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma. X
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama. X
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma. X
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 60