AKTS - Turizm Coğrafyası

Turizm Coğrafyası (TKİŞ202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm Coğrafyası TKİŞ202 4. Dönem 1 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türkiye’nin Turizm Coğrafyası Kaynaklarını türlerine ve coğrafi bölgelere göre öğrenmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Turizm Coğrafyasının anlam,önem ve temel kavramları
  • Türkiye’nin Turizm Coğrafya kaynaklarına (Doğal, Kültürel, Tarihi) bütüncül bakış
  • Türkiye’nin Turizm Coğrafya kaynaklarını coğrafi bölgeler bazında açıklayabilmek
Dersin İçeriği Turizm Coğrafyası ile ilgili kavramlar, Türkiye’nin Turizm Coğrafyasının kaynakları

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye Turizm Coğrafyasının Doğal Kaynakları Konu 1
2 Temel Kavramlar ve Genel Açıklamalar Konu 2
3 Türkiye Turizm Coğrafyasının Doğal Kaynakları Konu 3
4 Türkiye Turizm Coğrafyasının Tarihi ve Kültürel Kaynakları Konu 4
5 Türkiye Turizm Coğrafyasının Tarihi ve Kültürel Kaynakları Konu 5
6 Türkiye Turizm Coğrafyasının Tarihi ve Kültürel Kaynakları Konu 6
7 Ara sınav Ara Sınav
8 Türkiye Turizm Coğrafyasının Doğal Kaynakları Konu 7
9 Türkiye Turizm Coğrafyasının Doğal ve Kültürel Kaynaklarının Korunması Konu 8
10 Marmara Bölgesi Turizm Coğrafyası Konu 9
11 Ege Bölgesi Turizm Coğrafyası Konu 10
12 Akdeniz Bölgesi Turizm Coğrafyası Konu 11
13 İç Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası Konu 12
14 Karadeniz Bölgesi Turizm Coğrafyası Konu 13
15 Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası Konu 14
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Türkiye Turizm Coğrafyası, ed: Gürhan AKTAŞ, Detay Yayınevi, 2009.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri X
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama X
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama. X
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama X
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti. X
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme. X
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma. X
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama. X
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma. X
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 6 90
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 90