1. Tezli Yüksek Lisans öğrencilerine 2. dönemlerinde, Doktora öğrencilerine ise 3. dönemlerinde Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından tez danışmanı atanır. Öğrencilerin tez danışmanları aynı zamanda akademik danışmanlarıdır.
 2. Tez danışmanı atanan öğrenciler 3. dönem başlangıcına kadar B-2 Tez Başlığı Belirleme Formu ile birlikte tez konu başlığını ve tez önerilerini danışmanlarına onaylatıp, Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Enstitüye bildirmelidir.
 3. Tez yazım sürecine geçen tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Tez Yazım Yönergesi dikkate alarak tezlerini yazmalıdır.
  • 3. Dönemlerinden başlamak üzere, bütün tezli yüksek lisans öğrencileri, her dönem başlangıcında danışmanlarının şubelerine (section) göre tez derslerini seçmek zorundadır. Şube listeleri Enstitümüzün Web sayfasında ders seçimi öncesi duyurulmaktadır.
  • Doktora öğrencileri ise yeterlik, tez önerisi ve tez izleme komiteleri aşamasında aynı şekilde danışmanlarının şubelerini kontrol ederek ders seçimi yapmalıdır.
 4. Tezinin savunmaya hazır olduğuna dair danışmanıyla karar veren öğrenci, tezinin spiralli ciltli halini ve B-3 Tez Teslim Formu’nu danışmanına onaylatarak Enstitüye teslim etmelidir.
 5. Teslim tarihi; dönem içerisinde, öğrencinin tezini savunmak istediği tarihten en geç bir ay önce olmalıdır. Tez savunmalarının yapılabileceği son gün akademik takvimde ilan edilmektedir.
 6. Savunma öncesi tezini teslim eden öğrencinin jüri üyeleri, savunma tarihi, saati ve yeri Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve EYK tarafından belirlenerek öğrenciye e-posta ile bilgi verilir. (Bütün aşamalarda öğrenci «student.atilim.edu.tr» uzantılı mail adresini kontrol etmelidir.)
 7. Savunma bilgilerinin bildirilmesinin ardından öğrenci, tezini elektronik ortamda veya basılı olarak jüri üyeleriyle paylaşır ve B-4 Jüri Üyelerine Dağıtım Raporu’nu jüri üyelerine imzalattıktan sonra savunmaya girmeden önce Enstitüye teslim eder.
 8. Öğrenci tezine uygun olarak «Kabul ve Onay» sayfasını hazırlar. B-4’ün Enstitüye teslimi esnasında Kabul ve Onay sayfasının uygunluğu hakkında Enstitüden onay alır.
 9. Savunmaya girmeden önce öğrenci 1 adet form A-6 Tez Savunması Sınav Tutanağı’nı, her bir jüri üyesine form A-5 Tez Değerlendirme Raporu’nu ve 6 adet Kabul ve Onay sayfasını jüri üyelerine sunmak için hazır bulundurmalıdır. A-5 ve A-6 savunmadan sonra en geç 3 gün içinde öğrencinin danışmanı veya Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye teslim edilir.
  • Kabul ve Onay sayfalarının ıslak imzalı halleri Enstitüye en son teslim edilecek tez cildinin içine koyulacağından öğrencide kalmalıdır.
  • Kabul ve Onay sayfasında bulunan Enstitü Müdürü imzası, Enstitüye en son teslim edilecek cilt ile birlikte alınacaktır. Teslim öncesi Enstitü Müdürü imzası gerekmemektedir.
 10. Bütün formlar mavi tükenmez kalem ile imzalanmalıdır.

 

Savunma sonrası tez işlemleri

 1. Savunma sonrasında öğrenci üç adet sonuçla karşılaşabilir;
  • Kabul: Öğrencinin savunması başarılıdır (içerik düzeltmesi istenebilir).
  • Ret: Öğrencinin savunması başarısızdır ve Üniversiteden ilişiği kesilir.
  • Ek Süre: Savunma jürisi yüksek lisans öğrencileri için en geç üç ay; doktor öğrencileri için en geç altı ay içerisinde tekrar toplanır ve tez için kabul veya ret kararı verilir. Tekrar toplanma tarihi jüri üyeleri ve öğrenci ile belirlenir. Bu tarih için ayrıca Enstitüden onay alınması gerekmez.
 2. Enstitüden uygunluk alınan Kabul ve Onay sayfasının altı adet kopyası savunma bitiminde (öğrencinin tezinin kabul edilmesi koşuluyla) veya sonrasında jüri üyelerine imzalatılır. Enstitü Müdürü’nün imzası en son aşamada alınır.
 3. Tez savunmasında başarılı bulunan öğrenci, jürilerin önerdiği düzeltmeleri yaptıktan sonra şekilsel düzeltmeleri için tezini atilimsbetez@gmail.com adresine e posta ile iletir. E postada danışmanını bilgi düşer (cc’ye ekler).
 4. Öğrenci atilimsbetez@gmail.com adresinden basım için onay aldığı tezinin ciltlenmiş üç kopyasını pdf formatında hazırlanmış üç elektronik CD kopyasını ve beş adet tez üst veri giriş formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Öğrencinin talebi doğrultusunda bu süre EYK ile bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.