• Derslerini tamamlayıp ortalama şartını sağlayan yüksek lisans öğrencileri ile tez önerisi aşamasını başarıyla geçen doktora öğrencileri Tez Yazım Yönergesine uygun olarak tez yazma sürecine geçerler.
 • Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için 2. eğitim dönemi, Doktora öğrencileri için 3. eğitim dönemi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez danışmanı atanır. 
 • Enstitü tarafından yapılan atama sonrası öğrenci tezini yönetecek öğretim üyesini değiştirmek istediğinde form (FORM B-1) doldurarak anabilim dalı başkanlığına teslim eder.
 • Tezin devam ettiği her dönem öğrenci, danışmanının açtığı şube ile tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Öğrenci YÖK Tez Merkezi’ne tezinin bilgilerini girer.
 • 3. döneminde tez başlığına karar veren öğrenci, FORM B-2’yi doldurup danışmanına onaylattıktan sonra anabilim dalı başkanlığına teslim eder (sadece yüksek lisansta).
 • Tezinin savunmaya hazır hale geldiğine dair danışmanıyla karar veren öğrenci, tezin spiralli ciltte bir kopyasını eklediği FORM B-3’ü danışmanına onaylatarak enstitüye teslim eder. Spiralli cildin sonuna tez danışmanının aldığı orijinallik raporunun yüzdeyi gösteren sayfasını ekler ve tez danışmanı kapağın üzerine "uygundur" yazarak imza atar. Teslim tarihi, akademik takvimde belirlenen tez savunmalarının son gününden en geç 30 gün önce olmalıdır.
 • Jüri üyelerinin belirlenmesinin ardından, öğrenci tezinin spiral ciltli kopyalarını asil ve yedek jüri üyelerine teslim ederek FORM B-4’e imzalarını alır ve enstitüye teslim eder.
 • Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, önerilen düzeltmeleri yerine getirip hazırladığı versiyonu danışmanına epostalar. Danışman, gerekli düzeltmelerin yapıldığını onaylayan bir mesaj ile atilimsbetez@gmail.com eposta adresine iletir.
 • Öğrenci, tezine özel olarak düzenlediği Kabul ve Onay sayfasından 3 adet çıktı alıp, savunma esnasında veya sonrasında jüri üyelerine imzalatır. Kabul ve Onay sayfasının örneği Tez Yazım Kılavuzunda bulunmaktadır.
 • Öğrenci, tezinin yönergedeki yazım kurallarına uygun hale getirilmesi için iletişime geçtiği e posta adresinin önerdiği şekilde formata tam uygun hale getirene kadar düzeltmeleri yapar.
 • Öğrenci ancak son aşamada onay aldıktan sonra sert kapak ciltletmeye geçmeli ve CD’leri hazırlatmalıdır.


Tezin son tesliminde (Savunma tarihinden en geç 1 ay sonra);

 • Ciltler Tez Yazım Yönergesi'ndeki talimat ve örnekte belirtilen niteliklerde 3 adet hazırlatılır.
 • Ciltlere Kabul ve Onay, Etik Beyan sayfaları imzalı biçimde eklenir. CD'deki .pdf dosyasına söz konusu sayfalar isim, tarih gibi bilgileri doldurulmuş ama imzasız olarak yer alır.
 • YÖK Tez Merkezi’nden alınan referans numarası ile adlandırılan tezin .pdf dosyası (örn. 123456.pdf) 3 adet CD’ye yazdırılır, CD’lerde sadece bu dosya bulunmalıdır.
 • CD’lerin üzerine kapaktaki bilgileri içeren özel olarak etiket hazırlatılır ve yapıştırılır.
 • CD’ler için sert plastik ambalajlar uygun değildir, bir yüzü cildin kapağına yapışabilecek şekilde yapışkanlı kılıf/poşetler kullanılmalıdır.
 • 3 adet cilt ve CD ile birlikte 5 adet Tez Veri Giriş Formu araştırma görevlisine teslim edilir.
 • En son aşamada, araştırma görevlisi tezi YÖK Tez Merkezi’ne yükler ve mezuniyet işlemleri başlatılır.