2023-2024 Yaz Döneminde 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin staj yapmaları zorunludur. Öğrencilerimizin staj yapmak istedikleri firma ile görüşüp kabul almalarının ardından staj dilekçe ve belgelerini en geç 31 Mayıs 2024 tarihine kadar Havacılık Yönetimi Bölümü staj kordinatörü Ar. Gör. Sezgi SÖZBER'e  (Mühendislik Fakültesi 1. kat 1044 nolu oda) teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: Stajlar dönem sonu sınavlarının bitiminden itibaren güz dönemi ekle bırak haftasına kadar yapılabilecektir.

           Staj başvuruları esnasında,

Staj dilekçesi Ek-1

           Staj yapmayı planladığı kurumdan alınan ‘Staj Kabul Yazısı’ veya staja kabul edildiğinize istinaden ‘Kurumsal Uzantılı Mail Adresinden e-mail’.

           Stajyer öğrenci bilgi formu Ek-2 doldurulup nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi ile birlikte bölüm staj sorumlusuna elden teslim edilmelidir.

           Ayrıntılı bilgiye Atılım SHYO Staj Başvuru Kılavuzu'ndan Ek-3 ulaşabilirsiniz.

Not: İlk defa staj yapacak olanlar staj dönüşü Güz Döneminde AVM399 kodlu derse, ikinci stajını yapıyor olanlar AVM499 kodlu derse kayıt olmalıdır.

Not2: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programı öğrencilere staj yeri bulmalarına imkan sunmaktadır. Başvurular 10 Mart 2024 tarihine kadar açıktır. Dileyen öğrenciler ilgili programa veya bireysel olarak firmalara bizzat başvurabilirler.