Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonucu

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA BAŞARILI BULUNAN ADAYLAR

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan “02/02/2018 tarihli ve 1023910 nolu” ilana 13 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre sıralamaya giren 10 adayın ismi açıklanmıştır.

MADDE 10 – (Değişik:RG-14/3/2016-29653) (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

Adayların yabancı dil neticeleri (İngilizce Dil düzeyi) ve ALES puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 10 adayın yeterli olduğu görülmüştür.

Sınav Tarihi : 23.02.2018
Sınav Saati : 10:30
Sınav Yeri : Mühendislik Fakültesi A2 Blok 2.KAT 2035 nolu sınıf

 

Sıra No

ADI SOYADI

YABANCI DİL %40

ALES %60

TOPLAM

1

Zeynep Sıdıka Seven

82,50000

81,67305

82,00383

2

Büşra Ceniklioğlu

72,50000

86,96139

81,176834

3

Muhammed Mert Ulupınar

82,50000

80,07994

81,047964

4

Sedat Örenç

80,00000

80,98094

80,588564

5

Hasan Cihangir

72,50000

85,50935

80,30561

6

Süleyman Çalışkan

71,25000

84,27309

79,063854

7

Fermude Aksu

80,00000

74,84096

76,904576

8

Burcu Bilgiç

77,50000

75,58339

76,350034

9

Rahime Sevinç Gören

70,00000

80,12360

76,07416

10

Fatmanur Keleş

75,00000

73,58097

74,148582