STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
25.04.2022

Sevgili öğrenciler,

Pandemi koşullarının hafiflemesinden dolayı uzaktan staj olanağı kaldırılmış olup elektronik ortamda aldığımız belgelerin çıktı olarak Bölüm Başkanlığına elden getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle staj yapacak öğrencilerimiz aşağıdaki prosedürü izleyip, staj koordinatörlüğüne şeffaf dosya içerisinde, imzalı stajyer öğrenci bilgi formu, kimlik fotokopisini ve staj kabul belgesini iletmeniz gerekmektedir. Bu belgeler bölüm sekreterliklerine de iletilebilir. 

Staj yapacak öğrencilerin Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi (25_03_2010-03) Madde 5 (d)’ye uymaları gerekmektedir: 

 

Madde 5 (d): 5510 sayılı SGK Kanunu çerçevesinde, Üniversite tarafından yaptırılması gerekli “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” için öğrenci tarafından, iki asıl nüsha olarak sağlanan belgelerin birer nüshasını staj dosyasında saklar; ikinci asıl nüshaları da Üniversite Personel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere Fakülte Staj Koordinatörüne, staj başlangıç tarihinden en az 10 (on) işgünü önce ulaştırır.”

 Sigorta işlemleri için gerekli belgeler şu şekildedir:

  1. Staj yapılacak kurum veya kuruluştan alınan staj kabul yazısı (1 asıl, 1 fotokopi) – Söz konusu yazı öğrencinin adı-soyadı ve TC Kimlik No’su ile stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini içermeli ve kurumun/kuruluşun antetli kağıdına basılarak, ıslak imzalı ve kaşeli olarak teslim alınmalıdır. Staj yapılacak kurum veya kuruluşun bölümden stajın zorunlu olduğuna dair yazı talep etmesi durumunda Staj Kabul Belgesi Talep Dilekçesi’ni doldurarak staj koordinatörlüğüne onaylatıp teslim edebilirsiniz. Bu belge aynı zamanda ilk başvurularda da gerekliyse talep üzere alınabilmektedir.
  2. Kimlik fotokopisi (2 adet) – TC Kimlik No’su içeren herhangi bir resmi kimlik (TC Kimlik Kartı, Ehliyet, Pasaport, vb.) geçerlidir.
  3. https://goo.gl/Q37D3J linkindeki başvuru formu doldurulduktan sonra öğrencinin bu formu (Stajyer Öğrenci Bilgi Formu ) çıktı olarak da doldurması ve imzalaması gerekmektedir. (1 asıl, 1 fotokopi).

Staj koordinatörü