AKTS - Turizm Ekonomisi

Turizm Ekonomisi (TUR510) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm Ekonomisi TUR510 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN
Course Assistants
Dersin Amacı İktisadi faaliyetler ve ödemeler dengesi, istihdam, milli gelir vb. ekonomik göstergeler içerisinde önemli yeri olan turizmin ekonomik boyutlarıyla öğrencilere aktarılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Turizm hareketlerinin ekonomik bir olay olarak önemini sorgular.
  • Turizmin yerel, ulusal ve uluslar arası ekonomilere katkılarını tartışır
  • Turizmde tüketici, üretici ve firma davranışları ile turistik tüketime karar verme süreçlerini analiz eder.
  • Ulusal ve uluslar arası platformda yaşanan siyasi ve kültürel olayların turizm gelirleri üzerindeki değişimini yorumlar.
  • Turizm sektöründe orta ve üst düzey yönetici olarak ekonomik göstergeleri analiz eder ve yorumlar.
Dersin İçeriği Turizm ekonomisi, strateji kavramları, turizm ve iktisat bilimi, turizmin ekonomideki yeri, önemi, turizm talep ve arzı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizm, Ekonomi ve Strateji kavramları Konu 1
2 Turizm ve İktisat Bilimi İlişkisi Konu 2
3 Turizmin İktisadi açıdan önemi ve İktisadi etkileri Konu 3
4 Turizmde arz ve talep kavramları Konu 4
5 Turizm arz ve talebini etkileyen faktörler Konu 5
6 Turizm pazarlamasının iktisadi boyutu ve özellikleri Konu 6
7 Turizm Piyasası ve Piyasa dengesi Konu 7
8 Turizmin parasal ve ekonomik etkileri Konu 8
9 Ara Sinav Ara Sinav
10 Turzmin, Milli Gelir, istihdam, enflasyon ve yatırımlara etkileri Konu 9
11 Seminer sunumları Seminer sunumları
12 Seminer sunumları Seminer sunumları
13 Seminer sunumları Seminer sunumları
14 Seminer sunumları Seminer sunumları
15 Seminer sunumları Seminer sunumları
16 Final Sınav Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mak James(2004):Tourism and the Economy: Understanding the Economics of Tourism, University of Hawaii Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 50
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm yönetiminde anlama, Öğretme ve teknik konsept kullanma becerilidir X
2 Turizm organizasyonlarını anlama, yönetim teknikleri tasarlamada ve uygulamada becerilidir. X
3 Turizm yönetiminde anlatmanın yanı sıra uygulamada planlamayı, organizasyonu, yürütmeyi, koordine etme ve kontrol fonksiyonlarını anlamayı sağlar X
4 Turizm yönetiminin stratejik, taktiksel ve eylemsel boyutlarını anlamayı sağlar X
5 Turizm endüstürisindeki modern teknikleri ve teknolojik düzenleri kullanmayı sağlar X
6 Etkin uygulama, takım bilgisi ve alternatif turizm alanlarındaki yetenekleri artırır X
7 Turizm yönetiminde teorik çalışmaların yanı sıra pratiğe odaklanır X
8 İletişim becerilerini artırır X
9 Turizm endüstürisindeki eğilimi anlamayı sağlar X
10 Turizm endüstürisindeki kalite bilincini oluşturur X
11 Turizm endüstürisindeki iş ahlakı ve sosyal sorumluluğu benimsenmesini sağlar X
12 Turizm yönetiminde takip eden alanladan en az birinde etkin uygulama yeteneği, iş bilgisi ve becerileri sağlar: servis, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 5 10 50
Raporlar
Ödevler 4 7 28
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 126